Tập 6/28 FullHD-FFVN Luật Sư Đại Tài

Luật Sư Đại Tài 律政強人,Law Dis-order (2016)

Tập 20/30 HD-FFVN Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2

Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2 Brother's Keeper II,巨輪 (2016)

Tập 22/22 HD-USLT Đội Chống Tệ Nạn

Đội Chống Tệ Nạn Đội Chống Tệ Nạn,Crimes Of Passion

Tập 1/20 HD-Vietsub Đường Đến Sân Bay

Đường Đến Sân Bay On the Way to the Airport (2016)

Tập 11/60 HQ-LT  Truy Tìm Công Lý

Truy Tìm Công Lý Tomorrow Belongs to Me (2015)

Tập 19/52 HD-LT Trái Tim Trong Sáng

Trái Tim Trong Sáng Jang Bo Ri is Here,왔다! 장보리 (2014)

Tập 7/30 HD  Sóng Gió Gia Đình

Sóng Gió Gia Đình (2016)

Tập 21/30 HQ-LT Linh Hồn Đáng Yêu

Linh Hồn Đáng Yêu Beloved Villain (2016)

Tập 36/38 HD-LT Hãy Ở Lại Bên Anh

Hãy Ở Lại Bên Anh Don't Go.Breaking My Heart (2016)

Tập 87/123 HD-FFVN Đừng Quên Hoa Hồng

Đừng Quên Hoa Hồng 달려라 장미,Run, Jang Mi (2015)

Tập 4/30 HD-LT Anh Là Trăng Em Là Sao

Anh Là Trăng Em Là Sao The Star Beside The Moon (2014)

Tập 25/30 HD Ải Mỹ Nhân

Ải Mỹ Nhân (2016)

Tập 8/72 HD Dòng Sông Huynh Đệ

Dòng Sông Huynh Đệ (2010)

Tập 25/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (2016)

Tập 34/52 HD-TM Tru tiên - Thanh Vân Chí

Tru tiên - Thanh Vân Chí Noble Aspirations,青云志 (2016)

Tập 10/31 HD-LT Oan Gia Đối Đầu

Oan Gia Đối Đầu Like Mat Sang (2015)

Tập 33/73 HD-LT Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 - Nhân Gian Hữu Ái

Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 - Nhân Gian Hữu Ái A Happy Life II (2015)

Tập 48/48 HD-TM  Lão Cửu Môn

Lão Cửu Môn The Mystic Nine (2016)

Tập 25/36 HD Đôi Mắt Âm Dương

Đôi Mắt Âm Dương (2016)

Tập 8/20 HD-TM Cửu Châu Thiên Không Thành

Cửu Châu Thiên Không Thành Novaland: The Castle in the Sky (2016)

Tập 6/28 FullHD-FFVN Luật Sư Đại Tài

Luật Sư Đại Tài 律政強人,Law Dis-order (2016)

Tập 20/30 HD-FFVN Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2

Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2 Brother's Keeper II,巨輪 (2016)

Tập 22/22 HD-USLT Đội Chống Tệ Nạn

Đội Chống Tệ Nạn Đội Chống Tệ Nạn,Crimes Of Passion

Tập 1/20 HD-Vietsub Đường Đến Sân Bay

Đường Đến Sân Bay On the Way to the Airport (2016)

Tập 11/60 HQ-LT  Truy Tìm Công Lý

Truy Tìm Công Lý Tomorrow Belongs to Me (2015)

Tập 19/52 HD-LT Trái Tim Trong Sáng

Trái Tim Trong Sáng Jang Bo Ri is Here,왔다! 장보리 (2014)

Tập 7/30 HD  Sóng Gió Gia Đình

Sóng Gió Gia Đình (2016)

Tập 21/30 HQ-LT Linh Hồn Đáng Yêu

Linh Hồn Đáng Yêu Beloved Villain (2016)

Tập 36/38 HD-LT Hãy Ở Lại Bên Anh

Hãy Ở Lại Bên Anh Don't Go.Breaking My Heart (2016)

Tập 87/123 HD-FFVN Đừng Quên Hoa Hồng

Đừng Quên Hoa Hồng 달려라 장미,Run, Jang Mi (2015)

Tập 4/30 HD-LT Anh Là Trăng Em Là Sao

Anh Là Trăng Em Là Sao The Star Beside The Moon (2014)

Tập 25/30 HD Ải Mỹ Nhân

Ải Mỹ Nhân (2016)

Tập 8/72 HD Dòng Sông Huynh Đệ

Dòng Sông Huynh Đệ (2010)

Tập 25/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (2016)

Tập 34/52 HD-TM Tru tiên - Thanh Vân Chí

Tru tiên - Thanh Vân Chí Noble Aspirations,青云志 (2016)

Tập 10/31 HD-LT Oan Gia Đối Đầu

Oan Gia Đối Đầu Like Mat Sang (2015)

Tập 33/73 HD-LT Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 - Nhân Gian Hữu Ái

Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 - Nhân Gian Hữu Ái A Happy Life II (2015)

Tập 48/48 HD-TM  Lão Cửu Môn

Lão Cửu Môn The Mystic Nine (2016)

Tập 25/36 HD Đôi Mắt Âm Dương

Đôi Mắt Âm Dương (2016)

Tập 8/20 HD-TM Cửu Châu Thiên Không Thành

Cửu Châu Thiên Không Thành Novaland: The Castle in the Sky (2016)