Tập 5/27 HD Nơi Ẩn Nấp Bình Yên

Nơi Ẩn Nấp Bình Yên (2016)

Tập 7/32 HD Nhà Có Hai Cửa Chính

Nhà Có Hai Cửa Chính (2016)

Tập 2/1100 HQ Hồ Sơ Lửa

Hồ Sơ Lửa (2016)

Tập 41/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 18/20 HD-FFVN Đội Đặc Nhiệm P4

Đội Đặc Nhiệm P4 C.L.I.F P4 (2016)

Tập 15/25 HD-FFVN Cạm Bẫy Thương Trường

Cạm Bẫy Thương Trường 與諜同謀 ,Provocateur (2016)

Tập 14/20 HD-FFVN Trò Chơi Hôn Nhân 2017

Trò Chơi Hôn Nhân 2017 I Concealed Marriage (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Anh Hùng Thuỷ Hử

Anh Hùng Thuỷ Hử Story Of The Water Margin

Tập 10/25 HD-USLT Gia Vị Cuộc Sống

Gia Vị Cuộc Sống Recipes To Live By,味想天開 (2016)

Tập 28/30 HQ-LT Thủ Đoạn Tình Trường

Thủ Đoạn Tình Trường Dok Som See Thong (2013)

Tập 66/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 2/46 FullHD Người Phán Xử

Người Phán Xử (2016)

Tập 16/16 HD-Vietsub Mật Danh K2

Mật Danh K2 더 케이투,The K2 (2016)

Tập 47/47 HQ-LT Khát Vọng Đêm Trăng

Khát Vọng Đêm Trăng Moon of Desire (2014)

Tập 20/20 HD-USLT Cửu Ưu Truy Hồn Kiếm

Cửu Ưu Truy Hồn Kiếm The Green Dragon Conspiracy

Tập 14/30 HD-USLT Gián Điệp 2015

Gián Điệp 2015 Rosy Business III (2015)

Tập 28/28 HD-USLT Chí Mạng Phục Thù

Chí Mạng Phục Thù Dead Wrong,致命復活 (2016)

Tập 54/60 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Lắng Nghe Hạnh Phúc

Lắng Nghe Hạnh Phúc Someone Like You (2015)

Tập 20/34 HD-USLT Cô Gái Đến Từ Đại Mạc

Cô Gái Đến Từ Đại Mạc 风中奇缘,Sound Of The Desert (2014)

Tập 5/27 HD Nơi Ẩn Nấp Bình Yên

Nơi Ẩn Nấp Bình Yên (2016)

Tập 7/32 HD Nhà Có Hai Cửa Chính

Nhà Có Hai Cửa Chính (2016)

Tập 2/1100 HQ Hồ Sơ Lửa

Hồ Sơ Lửa (2016)

Tập 41/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 18/20 HD-FFVN Đội Đặc Nhiệm P4

Đội Đặc Nhiệm P4 C.L.I.F P4 (2016)

Tập 15/25 HD-FFVN Cạm Bẫy Thương Trường

Cạm Bẫy Thương Trường 與諜同謀 ,Provocateur (2016)

Tập 14/20 HD-FFVN Trò Chơi Hôn Nhân 2017

Trò Chơi Hôn Nhân 2017 I Concealed Marriage (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Anh Hùng Thuỷ Hử

Anh Hùng Thuỷ Hử Story Of The Water Margin

Tập 10/25 HD-USLT Gia Vị Cuộc Sống

Gia Vị Cuộc Sống Recipes To Live By,味想天開 (2016)

Tập 28/30 HQ-LT Thủ Đoạn Tình Trường

Thủ Đoạn Tình Trường Dok Som See Thong (2013)

Tập 66/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 2/46 FullHD Người Phán Xử

Người Phán Xử (2016)

Tập 16/16 HD-Vietsub Mật Danh K2

Mật Danh K2 더 케이투,The K2 (2016)

Tập 47/47 HQ-LT Khát Vọng Đêm Trăng

Khát Vọng Đêm Trăng Moon of Desire (2014)

Tập 20/20 HD-USLT Cửu Ưu Truy Hồn Kiếm

Cửu Ưu Truy Hồn Kiếm The Green Dragon Conspiracy

Tập 14/30 HD-USLT Gián Điệp 2015

Gián Điệp 2015 Rosy Business III (2015)

Tập 28/28 HD-USLT Chí Mạng Phục Thù

Chí Mạng Phục Thù Dead Wrong,致命復活 (2016)

Tập 54/60 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Lắng Nghe Hạnh Phúc

Lắng Nghe Hạnh Phúc Someone Like You (2015)

Tập 20/34 HD-USLT Cô Gái Đến Từ Đại Mạc

Cô Gái Đến Từ Đại Mạc 风中奇缘,Sound Of The Desert (2014)