Tập 15/28 HQ Thám Tử Miệt Vườn

Thám Tử Miệt Vườn (2015)

Tập 20/45 HQ-LT Vợ Mượn

Vợ Mượn The Borrowed Wife (2014)

Tập 41/41 HD-FFVN Con Gái Của Mẹ Kế

Con Gái Của Mẹ Kế You Are My Sisters (2015)

Tập 35/71 HD-TM Thiên Thiên Hữu Hỉ P2

Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 A Happy Life 2 (2016)

Tập 16/24 HD-Vietsub  Hồi Ức

Hồi Ức 리멤버 – 아들의 전쟁,Remember (2015)

Tập 10/16 HD-Vietsub Bẫy Tình Yêu

Bẫy Tình Yêu 치즈 인 더 트랩,Cheese in the Trap (2016)

Tập 6/16 HD-Vietsub Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu One More Happy Ending (2016)

Tập 41/50 HD-Vietsub Vòng Xoay Hạnh Phúc

Vòng Xoay Hạnh Phúc My Daughter, Geum Sa Wol (2015)

Tập 2/30 HD Mơ Hoang

Mơ Hoang (2012)

Tập 6/16 HD-Vietsub Tiên Tri Tình Yêu

Tiên Tri Tình Yêu 마담 앙트완,Madame Antoine (2016)

Tập 40/50 HD-Vietsub Em Đã Biết Yêu

Em Đã Biết Yêu 애인있어요,I Have A Lover (2015)

Tập 58/120 HD-FFVN Điều Ước Cho Em

Điều Ước Cho Em Make Your Wish (2015)

Tập 3/8 HD Báu Vật

Báu Vật (2016)

Tập 3/20 HD-FFVN Cảnh Khuyển Ba Đả

Cảnh Khuyển Ba Đả K9 Cop (2016)

Tập 3/35 HD-FFVN Công Công Xuất Chúng

Công Công Xuất Chúng 公公出宮,Short end of the stick (2016)

Tập 45/45 HD Ngọn Cỏ Gió Đùa

Ngọn Cỏ Gió Đùa Ngọn Cỏ Gió Đùa (2013)

Tập 24/35 HD Lối Thoát Nghiệt Ngã

Lối Thoát Nghiệt Ngã (2016)

Tập 40/40 HD Hạnh Phúc Bất Tận

Hạnh Phúc Bất Tận (2015)

Tập 26/26 HD  Nhảy Cùng Ước Mơ

Nhảy Cùng Ước Mơ (2016)

Tập 667/600 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 15/28 HQ Thám Tử Miệt Vườn

Thám Tử Miệt Vườn (2015)

Tập 20/45 HQ-LT Vợ Mượn

Vợ Mượn The Borrowed Wife (2014)

Tập 41/41 HD-FFVN Con Gái Của Mẹ Kế

Con Gái Của Mẹ Kế You Are My Sisters (2015)

Tập 35/71 HD-TM Thiên Thiên Hữu Hỉ P2

Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 A Happy Life 2 (2016)

Tập 16/24 HD-Vietsub  Hồi Ức

Hồi Ức 리멤버 – 아들의 전쟁,Remember (2015)

Tập 10/16 HD-Vietsub Bẫy Tình Yêu

Bẫy Tình Yêu 치즈 인 더 트랩,Cheese in the Trap (2016)

Tập 6/16 HD-Vietsub Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu One More Happy Ending (2016)

Tập 41/50 HD-Vietsub Vòng Xoay Hạnh Phúc

Vòng Xoay Hạnh Phúc My Daughter, Geum Sa Wol (2015)

Tập 2/30 HD Mơ Hoang

Mơ Hoang (2012)

Tập 6/16 HD-Vietsub Tiên Tri Tình Yêu

Tiên Tri Tình Yêu 마담 앙트완,Madame Antoine (2016)

Tập 40/50 HD-Vietsub Em Đã Biết Yêu

Em Đã Biết Yêu 애인있어요,I Have A Lover (2015)

Tập 58/120 HD-FFVN Điều Ước Cho Em

Điều Ước Cho Em Make Your Wish (2015)

Tập 3/8 HD Báu Vật

Báu Vật (2016)

Tập 3/20 HD-FFVN Cảnh Khuyển Ba Đả

Cảnh Khuyển Ba Đả K9 Cop (2016)

Tập 3/35 HD-FFVN Công Công Xuất Chúng

Công Công Xuất Chúng 公公出宮,Short end of the stick (2016)

Tập 45/45 HD Ngọn Cỏ Gió Đùa

Ngọn Cỏ Gió Đùa Ngọn Cỏ Gió Đùa (2013)

Tập 24/35 HD Lối Thoát Nghiệt Ngã

Lối Thoát Nghiệt Ngã (2016)

Tập 40/40 HD Hạnh Phúc Bất Tận

Hạnh Phúc Bất Tận (2015)

Tập 26/26 HD  Nhảy Cùng Ước Mơ

Nhảy Cùng Ước Mơ (2016)

Tập 667/600 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)