Tập 63/86 HD-FFVN Bí Mật Trà Hoa Viên

Bí Mật Trà Hoa Viên 闪亮茗天,Tea Love (2015)

Tập 10/40 HD-LT Bí Mật Bị Thời Gian Vui Lấp

Bí Mật Bị Thời Gian Vui Lấp Best Time,Thời Tươi Đẹp Nhất (2013)

Tập 11/70 HD-LT Bạn Trai Của Mẹ Tôi

Bạn Trai Của Mẹ Tôi Tie The Knot,媽咪的男朋友 (2014)

Tập 55/132 HD-FFVN Cuộc Chiến Kim Chi

Cuộc Chiến Kim Chi 모두 다 김치 ,Everybody, Kimchi! (2015)

Tập 15/68 HD-FFVN Người Tình Kim Cương 2015

Người Tình Kim Cương 2015 Diamond Lover,克拉恋人 (2015)

Tập 30/50 HD-LT Lục Long Tranh Bá 2015

Lục Long Tranh Bá 2015 육룡이 나르샤,Six Flying Dragons (2015)

Tập 30/39 HD-FFVN Hoa Lưỡng Sinh

Hoa Lưỡng Sinh 两生花,Twice Blooms the Flower (2015)

Tập 16/24 HD-FFVN Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến 他来了,请闭眼, Love Me if You Dare (2015)

Tập 43/60 HD-Vietsub Võ thần Triệu Tử Long

Võ thần Triệu Tử Long 武神赵子龙, God of War, Zhao Yun (2016)

Tập 53/45 HQ-LT Ngọn Lửa Trái Tim

Ngọn Lửa Trái Tim Hearts on Fire (2013)

Tập 17/30 HD-Vietsub Khúc Ca Hạnh Phúc - Hoan Lạc Tụng

Khúc Ca Hạnh Phúc - Hoan Lạc Tụng Ode to joy (2016)

Tập 7/32 HD Con Anh Con Em Con Người Ta

Con Anh Con Em Con Người Ta (2016)

Tập 3/32 HD Chuyện Của Ren

Chuyện Của Ren (2016)

Tập 17/50 HD-Vietsub Năm Đứa Trẻ

Năm Đứa Trẻ Five Children (2016)

Tập 22/49 HD Đất Mặn

Đất Mặn (2015)

Tập 16/30 HD Vợ Ơi Bồ Nhé

Vợ Ơi Bồ Nhé (2016)

Tập 4/12 HD-Vietsub Thám Tử Ma Cà Rồng

Thám Tử Ma Cà Rồng 뱀파이어 탐정,Vampire Detective (2016)

Tập 2/38 HD-FFVN Thời Gian Tươi Đẹp

Thời Gian Tươi Đẹp 大好时光,Good time (2015)

Tập 34/33 HQ Nợ Anh Một Giấc Mơ

Nợ Anh Một Giấc Mơ (2016)

Tập 19/36 HD Những Ngọn Nến Trong Đêm P2

Những Ngọn Nến Trong Đêm P2 (2016)

Tập 63/86 HD-FFVN Bí Mật Trà Hoa Viên

Bí Mật Trà Hoa Viên 闪亮茗天,Tea Love (2015)

Tập 10/40 HD-LT Bí Mật Bị Thời Gian Vui Lấp

Bí Mật Bị Thời Gian Vui Lấp Best Time,Thời Tươi Đẹp Nhất (2013)

Tập 11/70 HD-LT Bạn Trai Của Mẹ Tôi

Bạn Trai Của Mẹ Tôi Tie The Knot,媽咪的男朋友 (2014)

Tập 55/132 HD-FFVN Cuộc Chiến Kim Chi

Cuộc Chiến Kim Chi 모두 다 김치 ,Everybody, Kimchi! (2015)

Tập 15/68 HD-FFVN Người Tình Kim Cương 2015

Người Tình Kim Cương 2015 Diamond Lover,克拉恋人 (2015)

Tập 30/50 HD-LT Lục Long Tranh Bá 2015

Lục Long Tranh Bá 2015 육룡이 나르샤,Six Flying Dragons (2015)

Tập 30/39 HD-FFVN Hoa Lưỡng Sinh

Hoa Lưỡng Sinh 两生花,Twice Blooms the Flower (2015)

Tập 16/24 HD-FFVN Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến 他来了,请闭眼, Love Me if You Dare (2015)

Tập 43/60 HD-Vietsub Võ thần Triệu Tử Long

Võ thần Triệu Tử Long 武神赵子龙, God of War, Zhao Yun (2016)

Tập 53/45 HQ-LT Ngọn Lửa Trái Tim

Ngọn Lửa Trái Tim Hearts on Fire (2013)

Tập 17/30 HD-Vietsub Khúc Ca Hạnh Phúc - Hoan Lạc Tụng

Khúc Ca Hạnh Phúc - Hoan Lạc Tụng Ode to joy (2016)

Tập 7/32 HD Con Anh Con Em Con Người Ta

Con Anh Con Em Con Người Ta (2016)

Tập 3/32 HD Chuyện Của Ren

Chuyện Của Ren (2016)

Tập 17/50 HD-Vietsub Năm Đứa Trẻ

Năm Đứa Trẻ Five Children (2016)

Tập 22/49 HD Đất Mặn

Đất Mặn (2015)

Tập 16/30 HD Vợ Ơi Bồ Nhé

Vợ Ơi Bồ Nhé (2016)

Tập 4/12 HD-Vietsub Thám Tử Ma Cà Rồng

Thám Tử Ma Cà Rồng 뱀파이어 탐정,Vampire Detective (2016)

Tập 2/38 HD-FFVN Thời Gian Tươi Đẹp

Thời Gian Tươi Đẹp 大好时光,Good time (2015)

Tập 34/33 HQ Nợ Anh Một Giấc Mơ

Nợ Anh Một Giấc Mơ (2016)

Tập 19/36 HD Những Ngọn Nến Trong Đêm P2

Những Ngọn Nến Trong Đêm P2 (2016)