Tập 34/46 HQ-LT Trò Chơi Tình Ái

Trò Chơi Tình Ái The Legal Wife (2014)

Tập 20/20 HD-Vietsub Phẩm Giá Yêu Đơn Phương

Phẩm Giá Yêu Đơn Phương 고품격 짝사랑,High End Crush (2015)

Tập 3/16 HD-Vietsub Nữ Thần Của Tôi

Nữ Thần Của Tôi 오 마이 비너스,Oh My Venus (2015)

Tập 4/28 HQ-LT Lửa Tình Bất Diệt

Lửa Tình Bất Diệt ละครอนิลทิตา (2015)

Tập 17/38 HD Mặn Hơn Muối

Mặn Hơn Muối (2015)

Tập 30/32 HQ Nắng Sớm Mưa Chiều

Nắng Sớm Mưa Chiều (2015)

Tập 4/32 HQ Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu

Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu (2015)

Tập 17/45 HD Kẻ Thù Dấu Mặt

Kẻ Thù Dấu Mặt (2015)

Tập 15/30 HD Bản Sao Nguy Hiểm

Bản Sao Nguy Hiểm (2015)

Tập 8/16 HD-Vietsub Bước Ngoặt

Bước Ngoặt 송곳 , Awl (2015)

Tập 22/30 HD-FFVN Đông Pha Gia Sự

Đông Pha Gia Sự 东坡家事,东坡家事 (2015)

Tập 10/48 Hd-LT Tân Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ

Tân Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 少年四大名捕,The Four (2015)

Tập 6/37 HD-FFVN Tử Thoa Kỳ Duyên

Tử Thoa Kỳ Duyên Loved in the Purple (2014)

Tập 28/80 HD-LT Ảo Mộng Giàu Sang

Ảo Mộng Giàu Sang Because Love Is Sunny Day

Tập 45/45 HD-TM-Vsub Vân Trung Ca

Vân Trung Ca 云中歌, Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 4/30 HD Tình Như Vô Hình

Tình Như Vô Hình (2015)

Tập 20/20 HD-USLT Vương Trùng Dương

Vương Trùng Dương Rage And Passion

Tập 511/600 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 1/24 HD Khúc Hát Mặt Trời

Khúc Hát Mặt Trời (2015)

Tập 35/35 HD Cỏ Biếc

Cỏ Biếc (2013)

Tập 34/46 HQ-LT Trò Chơi Tình Ái

Trò Chơi Tình Ái The Legal Wife (2014)

Tập 20/20 HD-Vietsub Phẩm Giá Yêu Đơn Phương

Phẩm Giá Yêu Đơn Phương 고품격 짝사랑,High End Crush (2015)

Tập 3/16 HD-Vietsub Nữ Thần Của Tôi

Nữ Thần Của Tôi 오 마이 비너스,Oh My Venus (2015)

Tập 4/28 HQ-LT Lửa Tình Bất Diệt

Lửa Tình Bất Diệt ละครอนิลทิตา (2015)

Tập 17/38 HD Mặn Hơn Muối

Mặn Hơn Muối (2015)

Tập 30/32 HQ Nắng Sớm Mưa Chiều

Nắng Sớm Mưa Chiều (2015)

Tập 4/32 HQ Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu

Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu (2015)

Tập 17/45 HD Kẻ Thù Dấu Mặt

Kẻ Thù Dấu Mặt (2015)

Tập 15/30 HD Bản Sao Nguy Hiểm

Bản Sao Nguy Hiểm (2015)

Tập 8/16 HD-Vietsub Bước Ngoặt

Bước Ngoặt 송곳 , Awl (2015)

Tập 22/30 HD-FFVN Đông Pha Gia Sự

Đông Pha Gia Sự 东坡家事,东坡家事 (2015)

Tập 10/48 Hd-LT Tân Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ

Tân Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 少年四大名捕,The Four (2015)

Tập 6/37 HD-FFVN Tử Thoa Kỳ Duyên

Tử Thoa Kỳ Duyên Loved in the Purple (2014)

Tập 28/80 HD-LT Ảo Mộng Giàu Sang

Ảo Mộng Giàu Sang Because Love Is Sunny Day

Tập 45/45 HD-TM-Vsub Vân Trung Ca

Vân Trung Ca 云中歌, Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 4/30 HD Tình Như Vô Hình

Tình Như Vô Hình (2015)

Tập 20/20 HD-USLT Vương Trùng Dương

Vương Trùng Dương Rage And Passion

Tập 511/600 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 1/24 HD Khúc Hát Mặt Trời

Khúc Hát Mặt Trời (2015)

Tập 35/35 HD Cỏ Biếc

Cỏ Biếc (2013)