Tập 16/16 HD-VNLT Tôi Đang Yêu

Tôi Đang Yêu tinh yeu thuan khiet,Falling for Innocence (2015)

Tập 16/72 HD-LT Anh Hùng Phong Thần P2

Anh Hùng Phong Thần P2 The Investiture of the Gods 2 (2015)

Tập 66/119 HD-FFVN Mèo Cưng Em Ở Đâu

Mèo Cưng Em Ở Đâu 고양이는 있다! 야옹,My Dear Cat (2014)

Tập 28/28 HD-FFVN Tỷ Tỷ Xông Pha

Tỷ Tỷ Xông Pha Chị Gái, Tiến Lên!, Go go go (2013)

Tập 16/45 HD-Vietsub Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt 花千骨,The Journey of Flower (2015)

Tập 2/36 HD Kẻ Dấu Mặt

Kẻ Dấu Mặt (2015)

Tập 4/16 HD-Vietsub Ẩn Danh

Ẩn Danh 신분을 숨겨라,Hidden Identity (2015)

Tập 4/50 HQ-LT Hận Thù In Dấu

Hận Thù In Dấu Rhodora X (2014)

Tập 20/30 HD Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp

Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp (2015)

Tập 24/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2010)

Tập 26/32 HQ-LT Thiên Sứ Tội Lỗi

Thiên Sứ Tội Lỗi Woman In Love (2014)

Tập 42/45 HQ-LT Hạnh Phúc Đánh Đổi

Hạnh Phúc Đánh Đổi Wealth And Passion (2014)

Tập 125/150 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 33/33 HD Tấm Lòng Của Biển

Tấm Lòng Của Biển (2015)

Tập 3/30 HD Khúc Tương Tư

Khúc Tương Tư (2015)

Tập 228/250 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 20/29 HQ-LT Đá Quý Vân Mây

Đá Quý Vân Mây Cloud Jade (2011)

Tập 20/40 HD-USLT  Long Môn Kiếm Khách

Long Môn Kiếm Khách Flying Swords of Dragon Gate (2015)

Tập 29/39 HD-USLT Khang Hy Nội Cung

Khang Hy Nội Cung Cung tỏa tâm ngọc,Palace (2012)

Tập 25/34 HQ Giọt Lệ Bên Sông

Giọt Lệ Bên Sông (2015)

Tập 16/16 HD-VNLT Tôi Đang Yêu

Tôi Đang Yêu tinh yeu thuan khiet,Falling for Innocence (2015)

Tập 16/72 HD-LT Anh Hùng Phong Thần P2

Anh Hùng Phong Thần P2 The Investiture of the Gods 2 (2015)

Tập 66/119 HD-FFVN Mèo Cưng Em Ở Đâu

Mèo Cưng Em Ở Đâu 고양이는 있다! 야옹,My Dear Cat (2014)

Tập 28/28 HD-FFVN Tỷ Tỷ Xông Pha

Tỷ Tỷ Xông Pha Chị Gái, Tiến Lên!, Go go go (2013)

Tập 16/45 HD-Vietsub Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt 花千骨,The Journey of Flower (2015)

Tập 2/36 HD Kẻ Dấu Mặt

Kẻ Dấu Mặt (2015)

Tập 4/16 HD-Vietsub Ẩn Danh

Ẩn Danh 신분을 숨겨라,Hidden Identity (2015)

Tập 4/50 HQ-LT Hận Thù In Dấu

Hận Thù In Dấu Rhodora X (2014)

Tập 20/30 HD Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp

Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp (2015)

Tập 24/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2010)

Tập 26/32 HQ-LT Thiên Sứ Tội Lỗi

Thiên Sứ Tội Lỗi Woman In Love (2014)

Tập 42/45 HQ-LT Hạnh Phúc Đánh Đổi

Hạnh Phúc Đánh Đổi Wealth And Passion (2014)

Tập 125/150 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 33/33 HD Tấm Lòng Của Biển

Tấm Lòng Của Biển (2015)

Tập 3/30 HD Khúc Tương Tư

Khúc Tương Tư (2015)

Tập 228/250 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 20/29 HQ-LT Đá Quý Vân Mây

Đá Quý Vân Mây Cloud Jade (2011)

Tập 20/40 HD-USLT  Long Môn Kiếm Khách

Long Môn Kiếm Khách Flying Swords of Dragon Gate (2015)

Tập 29/39 HD-USLT Khang Hy Nội Cung

Khang Hy Nội Cung Cung tỏa tâm ngọc,Palace (2012)

Tập 25/34 HQ Giọt Lệ Bên Sông

Giọt Lệ Bên Sông (2015)