Tập 50/50 HD-LT Hoa Thiên Cốt 2015

Hoa Thiên Cốt 2015 The Journey of Flower (2015)

Tập 10/20 HD-VNLT Cứu Thế 2015

Cứu Thế 2015 Healer, 힐러 (2015)

Tập 1/34 HD Con Dâu

Con Dâu (2015)

Tập 1/30 HQ Nghiêng Nghiêng Dòng Nước

Nghiêng Nghiêng Dòng Nước (2015)

Tập 18/20 HD-VNLT  Người Hầu

Người Hầu Maids,하녀들 (2015)

Tập 18/40 HD-TM-Vsub Vân Trung Ca

Vân Trung Ca 云中歌, Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 46/54 HD-TM+Vietsub Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng 琅琊榜,Lang gia bảng (2015)

Tập 20/30 HD-TM Thiên Tiêu Quái Kiếm

Thiên Tiêu Quái Kiếm Legend Inn (2015)

Tập 24/32 HD Thề Không Gục Ngã

Thề Không Gục Ngã (2015)

Tập 16/30 HQ-LT Lời Nguyền Tình Yêu

Lời Nguyền Tình Yêu ละครสาปสาง (2014)

Tập 10/35 HD Cỏ Biếc

Cỏ Biếc (2013)

Tập 22/30 HQ-LT Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia (2014)

Tập 39/40 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2015)

Tập 19/32 HD-FFVN Trương Bảo Tử

Trương Bảo Tử Captain of Destiny ,張保仔 (2015)

Tập 11/20 HD-FFVN Vô Song Phổ

Vô Song Phổ 無雙譜,Under the Veil

Tập 4/33 HD  Oan Gia Khó Tránh

Oan Gia Khó Tránh (2015)

Tập 21/45 HD-FFVN Mẹ Hổ Bố Mèo 2015

Mẹ Hổ Bố Mèo 2015 虎妈猫爸,Tiger Mum (2015)

Tập 42/90 HD-FFVN Bến Đỗ Hạnh Phúc

Bến Đỗ Hạnh Phúc 加油愛人,Brave Lover (2014)

Tập 26/35 HQ Ngoại Tình Với Vợ

Ngoại Tình Với Vợ (2015)

Tập 43/43 HQ Sát Thủ Hoa Hồng Trắng

Sát Thủ Hoa Hồng Trắng (2015)

Tập 50/50 HD-LT Hoa Thiên Cốt 2015

Hoa Thiên Cốt 2015 The Journey of Flower (2015)

Tập 10/20 HD-VNLT Cứu Thế 2015

Cứu Thế 2015 Healer, 힐러 (2015)

Tập 1/34 HD Con Dâu

Con Dâu (2015)

Tập 1/30 HQ Nghiêng Nghiêng Dòng Nước

Nghiêng Nghiêng Dòng Nước (2015)

Tập 18/20 HD-VNLT  Người Hầu

Người Hầu Maids,하녀들 (2015)

Tập 18/40 HD-TM-Vsub Vân Trung Ca

Vân Trung Ca 云中歌, Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 46/54 HD-TM+Vietsub Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng 琅琊榜,Lang gia bảng (2015)

Tập 20/30 HD-TM Thiên Tiêu Quái Kiếm

Thiên Tiêu Quái Kiếm Legend Inn (2015)

Tập 24/32 HD Thề Không Gục Ngã

Thề Không Gục Ngã (2015)

Tập 16/30 HQ-LT Lời Nguyền Tình Yêu

Lời Nguyền Tình Yêu ละครสาปสาง (2014)

Tập 10/35 HD Cỏ Biếc

Cỏ Biếc (2013)

Tập 22/30 HQ-LT Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia (2014)

Tập 39/40 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2015)

Tập 19/32 HD-FFVN Trương Bảo Tử

Trương Bảo Tử Captain of Destiny ,張保仔 (2015)

Tập 11/20 HD-FFVN Vô Song Phổ

Vô Song Phổ 無雙譜,Under the Veil

Tập 4/33 HD  Oan Gia Khó Tránh

Oan Gia Khó Tránh (2015)

Tập 21/45 HD-FFVN Mẹ Hổ Bố Mèo 2015

Mẹ Hổ Bố Mèo 2015 虎妈猫爸,Tiger Mum (2015)

Tập 42/90 HD-FFVN Bến Đỗ Hạnh Phúc

Bến Đỗ Hạnh Phúc 加油愛人,Brave Lover (2014)

Tập 26/35 HQ Ngoại Tình Với Vợ

Ngoại Tình Với Vợ (2015)

Tập 43/43 HQ Sát Thủ Hoa Hồng Trắng

Sát Thủ Hoa Hồng Trắng (2015)