Tập 5/20 HD-FFVN Hoạn Hải Kỳ Quan

Hoạn Hải Kỳ Quan 宦海奇官,Noblesse Oblige (2014)

Tập 10/50 HD-LT Thiên Kim Trở Về

Thiên Kim Trở Về Daughter's Back (2014)

Tập 15/39 HD-LT Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2014

Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2014 少年神探狄仁杰 - Young Sherlock (2014)

Tập 73/80 HD-Vietsub Võ Tắc Thiên

Võ Tắc Thiên 少女武则天,The Empress Of China, (2014)

Tập 6/32 HD Đò Dọc

Đò Dọc (2014)

Tập 18/24 HD-USLT Bức Màn Đen Tối

Bức Màn Đen Tối Secret Door SBS (2014)

Tập 10/10 HD-USLT Đội Phi Hổ II

Đội Phi Hổ II 飛虎II,Tiger Cubs 2 (2014)

Tập 21/30 HD-USLT Thương Trường Khốc Liệt

Thương Trường Khốc Liệt Overachievers,名門暗戰 TVB (2014)

Tập 23/30 HD-USLT Chân Trời Mơ Ước  II

Chân Trời Mơ Ước II Come On, Cousin , Anh Họ Cố Lên (2014)

Tập 81/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 30/30 HD Vết Sẹo

Vết Sẹo Vet Seo (2014)

Tập 22/32 HD Sức Nặng Tình Thâm

Sức Nặng Tình Thâm (2014)

Tập 2/34 HQ Bản Năng Thép

Bản Năng Thép (2014)

Tập 1/32 HQ Ra Riêng Anh Cưới Em

Ra Riêng Anh Cưới Em (2014)

Tập 39/48 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 31/37 HD Khung Trời Mơ Ước

Khung Trời Mơ Ước (2014)

Tập 33/35 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 25/25 HQ-TVRIP Hàng Xóm

Hàng Xóm (2014)

Tập 28/30 HQ-LT Gió Xuân Muôn Nơi

Gió Xuân Muôn Nơi Gio Xuan Muon Noi (2010)

Tập 32/40 HQ-TVRIP Đổi Mặt

Đổi Mặt Mundo Mo'y Akin (2013)

Tập 5/20 HD-FFVN Hoạn Hải Kỳ Quan

Hoạn Hải Kỳ Quan 宦海奇官,Noblesse Oblige (2014)

Tập 10/50 HD-LT Thiên Kim Trở Về

Thiên Kim Trở Về Daughter's Back (2014)

Tập 15/39 HD-LT Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2014

Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2014 少年神探狄仁杰 - Young Sherlock (2014)

Tập 73/80 HD-Vietsub Võ Tắc Thiên

Võ Tắc Thiên 少女武则天,The Empress Of China, (2014)

Tập 6/32 HD Đò Dọc

Đò Dọc (2014)

Tập 18/24 HD-USLT Bức Màn Đen Tối

Bức Màn Đen Tối Secret Door SBS (2014)

Tập 10/10 HD-USLT Đội Phi Hổ II

Đội Phi Hổ II 飛虎II,Tiger Cubs 2 (2014)

Tập 21/30 HD-USLT Thương Trường Khốc Liệt

Thương Trường Khốc Liệt Overachievers,名門暗戰 TVB (2014)

Tập 23/30 HD-USLT Chân Trời Mơ Ước  II

Chân Trời Mơ Ước II Come On, Cousin , Anh Họ Cố Lên (2014)

Tập 81/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 30/30 HD Vết Sẹo

Vết Sẹo Vet Seo (2014)

Tập 22/32 HD Sức Nặng Tình Thâm

Sức Nặng Tình Thâm (2014)

Tập 2/34 HQ Bản Năng Thép

Bản Năng Thép (2014)

Tập 1/32 HQ Ra Riêng Anh Cưới Em

Ra Riêng Anh Cưới Em (2014)

Tập 39/48 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 31/37 HD Khung Trời Mơ Ước

Khung Trời Mơ Ước (2014)

Tập 33/35 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 25/25 HQ-TVRIP Hàng Xóm

Hàng Xóm (2014)

Tập 28/30 HQ-LT Gió Xuân Muôn Nơi

Gió Xuân Muôn Nơi Gio Xuan Muon Noi (2010)

Tập 32/40 HQ-TVRIP Đổi Mặt

Đổi Mặt Mundo Mo'y Akin (2013)