Tập 15/28 HD-FFVN Thử Thách Nghiệt Ngã

Thử Thách Nghiệt Ngã Wild Pigeon (2013)

Tập 38/38 HD-LT Hoàng Hậu Vệ Tư Phủ

Hoàng Hậu Vệ Tư Phủ 衛子夫,The Virtuous Queen of Han (2014)

Tập 20/44 HD-Vietsub Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015 少年四大名捕, The Four (2015)

Tập 3/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (2015)

Tập 12/27 HQ-LT  Tình Yêu Quỷ Dữ

Tình Yêu Quỷ Dữ Tình Yêu Quỷ Dữ (2013)

Tập 93/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 27/33 HQ Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ (2015)

Tập 36/40 HD  Một Văn Phòng Luật Sư

Một Văn Phòng Luật Sư (2015)

Tập 21/90 HQ-LT Mãi Mãi Bên Em

Mãi Mãi Bên Em Prinsesa ng Buhay Ko (2013)

Tập 71/75 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2013)

Tập 50/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 25/30 HQ-LT  Bi Tình Song Sinh

Bi Tình Song Sinh Sud Sai Pan (2013)

Tập 80/90 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 7/20 HD-FFVN Dĩ Hòa Vi Quý

Dĩ Hòa Vi Quý 以和為貴,Smooth Talker (2015)

Tập 12/20 HD-FFVN Chuyện Tình Sân Khấu

Chuyện Tình Sân Khấu Romantic Repertoire TVB (2015)

Tập 21/28 HQ-FFVN Hồ Sơ Công Lý I,II

Hồ Sơ Công Lý I,II File of Justice (2010)

Tập 43/86 HD-LT Tình Yêu Định Mệnh

Tình Yêu Định Mệnh 爱情自有天意,Love Destiny (2014)

Tập 24/24 HD-VNLT  Danh Sách Đen

Danh Sách Đen 導火新聞線,The Menu (2015)

Tập 70/111 HQ-LT Chuyện Nhà Tôi

Chuyện Nhà Tôi I Can't Take It Anymore (2014)

Tập 23/37 HQ Mắt Lụa

Mắt Lụa (2015)

Tập 15/28 HD-FFVN Thử Thách Nghiệt Ngã

Thử Thách Nghiệt Ngã Wild Pigeon (2013)

Tập 38/38 HD-LT Hoàng Hậu Vệ Tư Phủ

Hoàng Hậu Vệ Tư Phủ 衛子夫,The Virtuous Queen of Han (2014)

Tập 20/44 HD-Vietsub Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015 少年四大名捕, The Four (2015)

Tập 3/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (2015)

Tập 12/27 HQ-LT  Tình Yêu Quỷ Dữ

Tình Yêu Quỷ Dữ Tình Yêu Quỷ Dữ (2013)

Tập 93/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 27/33 HQ Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ (2015)

Tập 36/40 HD  Một Văn Phòng Luật Sư

Một Văn Phòng Luật Sư (2015)

Tập 21/90 HQ-LT Mãi Mãi Bên Em

Mãi Mãi Bên Em Prinsesa ng Buhay Ko (2013)

Tập 71/75 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2013)

Tập 50/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 25/30 HQ-LT  Bi Tình Song Sinh

Bi Tình Song Sinh Sud Sai Pan (2013)

Tập 80/90 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 7/20 HD-FFVN Dĩ Hòa Vi Quý

Dĩ Hòa Vi Quý 以和為貴,Smooth Talker (2015)

Tập 12/20 HD-FFVN Chuyện Tình Sân Khấu

Chuyện Tình Sân Khấu Romantic Repertoire TVB (2015)

Tập 21/28 HQ-FFVN Hồ Sơ Công Lý I,II

Hồ Sơ Công Lý I,II File of Justice (2010)

Tập 43/86 HD-LT Tình Yêu Định Mệnh

Tình Yêu Định Mệnh 爱情自有天意,Love Destiny (2014)

Tập 24/24 HD-VNLT  Danh Sách Đen

Danh Sách Đen 導火新聞線,The Menu (2015)

Tập 70/111 HQ-LT Chuyện Nhà Tôi

Chuyện Nhà Tôi I Can't Take It Anymore (2014)