Tập 5/50 HD-Vietsub Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (2015)

Tập 10/16 HD-Vietsub Cặp Đôi Ngoại Cảm

Cặp Đôi Ngoại Cảm The Girl Who Can See Smells (2015)

Tập 28/44 HD-Vietsub Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015 少年四大名捕, The Four (2015)

Tập 2/20 HD-FFVN Sự Chuyển Mình Hoa Lệ

Sự Chuyển Mình Hoa Lệ 華麗轉身,Limelight Years TVB (2015)

Tập 20/32 HD-Vietsub Thế Giới Tin Đồn

Thế Giới Tin Đồn Heard It Through the Grapevine (2015)

Tập 20/20 HD-USLT Lưới Trời Lồng Lộng

Lưới Trời Lồng Lộng 天眼,Eye In The Sky TVB (2015)

Tập 14/16 HD-Vietsub Khi Mẹ Ra Tay

Khi Mẹ Ra Tay 앵그리맘,Angry Mom (2015)

Tập 35/90 HQ-LT Mãi Mãi Bên Em

Mãi Mãi Bên Em Prinsesa ng Buhay Ko (2013)

Tập 10/20 HD-USLT Đường Đua Hữu Nghị

Đường Đua Hữu Nghị 衝綫,Young Charioteers TVB (2015)

Tập 5/42 HQ Bữa Tối Của Diều Hâu

Bữa Tối Của Diều Hâu (2015)

Tập 13/32 HQ-LT Bí Mật Trước Bình Minh

Bí Mật Trước Bình Minh Bukas Na Lang Kita Mamahalin ,Tomorrow's Love (2013)

Tập 19/50 HD-Vietsub Long Môn Phi Giáp

Long Môn Phi Giáp Flying Swords of Dragon Gate (2015)

Tập 63/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 55/55 HD-Vietsub Thổ Địa Ông Thổ Địa Bà

Thổ Địa Ông Thổ Địa Bà Earth God and Earth Grandmother (2015)

Tập 107/123 HQ Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 15/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (2015)

Tập 109/120 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 25/27 HQ-LT Tình Yêu Quỷ Dữ

Tình Yêu Quỷ Dữ Tình Yêu Quỷ Dữ (2013)

Tập 8/32 HD Canh Bạc Cuộc Đời

Canh Bạc Cuộc Đời (2015)

Tập 43/43 HD-LT Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu 2014

Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu 2014 Detectives and Doctors (2015)

Tập 5/50 HD-Vietsub Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (2015)

Tập 10/16 HD-Vietsub Cặp Đôi Ngoại Cảm

Cặp Đôi Ngoại Cảm The Girl Who Can See Smells (2015)

Tập 28/44 HD-Vietsub Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015 少年四大名捕, The Four (2015)

Tập 2/20 HD-FFVN Sự Chuyển Mình Hoa Lệ

Sự Chuyển Mình Hoa Lệ 華麗轉身,Limelight Years TVB (2015)

Tập 20/32 HD-Vietsub Thế Giới Tin Đồn

Thế Giới Tin Đồn Heard It Through the Grapevine (2015)

Tập 20/20 HD-USLT Lưới Trời Lồng Lộng

Lưới Trời Lồng Lộng 天眼,Eye In The Sky TVB (2015)

Tập 14/16 HD-Vietsub Khi Mẹ Ra Tay

Khi Mẹ Ra Tay 앵그리맘,Angry Mom (2015)

Tập 35/90 HQ-LT Mãi Mãi Bên Em

Mãi Mãi Bên Em Prinsesa ng Buhay Ko (2013)

Tập 10/20 HD-USLT Đường Đua Hữu Nghị

Đường Đua Hữu Nghị 衝綫,Young Charioteers TVB (2015)

Tập 5/42 HQ Bữa Tối Của Diều Hâu

Bữa Tối Của Diều Hâu (2015)

Tập 13/32 HQ-LT Bí Mật Trước Bình Minh

Bí Mật Trước Bình Minh Bukas Na Lang Kita Mamahalin ,Tomorrow's Love (2013)

Tập 19/50 HD-Vietsub Long Môn Phi Giáp

Long Môn Phi Giáp Flying Swords of Dragon Gate (2015)

Tập 63/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 55/55 HD-Vietsub Thổ Địa Ông Thổ Địa Bà

Thổ Địa Ông Thổ Địa Bà Earth God and Earth Grandmother (2015)

Tập 107/123 HQ Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 15/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (2015)

Tập 109/120 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 25/27 HQ-LT Tình Yêu Quỷ Dữ

Tình Yêu Quỷ Dữ Tình Yêu Quỷ Dữ (2013)

Tập 8/32 HD Canh Bạc Cuộc Đời

Canh Bạc Cuộc Đời (2015)

Tập 43/43 HD-LT Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu 2014

Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu 2014 Detectives and Doctors (2015)