Tập 20/30 HD Vợ Ơi Bồ Nhé

Vợ Ơi Bồ Nhé (2016)

Tập 36/33 HQ Nợ Anh Một Giấc Mơ

Nợ Anh Một Giấc Mơ (2016)

Tập 58/45 HQ-LT Ngọn Lửa Trái Tim

Ngọn Lửa Trái Tim Hearts on Fire (2013)

Tập 35/39 HD-FFVN Hoa Lưỡng Sinh

Hoa Lưỡng Sinh 两生花,Twice Blooms the Flower (2015)

Tập 24/49 HD Đất Mặn

Đất Mặn (2015)

Tập 11/32 HD Con Anh Con Em Con Người Ta

Con Anh Con Em Con Người Ta (2016)

Tập 68/86 HD-FFVN Bí Mật Trà Hoa Viên

Bí Mật Trà Hoa Viên 闪亮茗天,Tea Love (2015)

Tập 5/32 HD Chuyện Của Ren

Chuyện Của Ren (2016)

Tập 16/70 HD-LT Bạn Trai Của Mẹ Tôi

Bạn Trai Của Mẹ Tôi Tie The Knot,媽咪的男朋友 (2014)

Tập 21/33 FullHD-FFVN Cương Thi

Cương Thi 殭,Blue Veins (2016)

Tập 49/49 HD-Vietsub Võ thần Triệu Tử Long

Võ thần Triệu Tử Long 武神赵子龙, God of War, Zhao Yun (2016)

Tập 5/28 HD-Vietsub Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi

Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi My Amazing Boyfriend (2016)

Tập 5/38 HD-FFVN Thời Gian Tươi Đẹp

Thời Gian Tươi Đẹp 大好时光,Good time (2015)

Tập 8/28 HD-TM Trường An Tam Quái

Trường An Tam Quái Three Unusual Detectives (2016)

Tập 5/12 HD-Vietsub Thám Tử Ma Cà Rồng

Thám Tử Ma Cà Rồng 뱀파이어 탐정,Vampire Detective (2016)

Tập 34/30 HD-Vietsub Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết

Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết The Classic Of Mountains And Seas (2016)

Tập 2/20 HD-Vietsub Báo Thù 2016

Báo Thù 2016 마스터-국수의 신, Master: God of Noodles (2016)

Tập 16/16 HD-TM Quý Bà Cảnh Sát 2

Quý Bà Cảnh Sát 2 Mrs Cop 2 (2016)

Tập 4/16 HD-Vietsub Nghệ Sĩ

Nghệ Sĩ 딴따라,Entertainment (2016)

Tập 10/50 HD-TM Quái Vật

Quái Vật Monster,몬스터 (2016)

Tập 20/30 HD Vợ Ơi Bồ Nhé

Vợ Ơi Bồ Nhé (2016)

Tập 36/33 HQ Nợ Anh Một Giấc Mơ

Nợ Anh Một Giấc Mơ (2016)

Tập 58/45 HQ-LT Ngọn Lửa Trái Tim

Ngọn Lửa Trái Tim Hearts on Fire (2013)

Tập 35/39 HD-FFVN Hoa Lưỡng Sinh

Hoa Lưỡng Sinh 两生花,Twice Blooms the Flower (2015)

Tập 24/49 HD Đất Mặn

Đất Mặn (2015)

Tập 11/32 HD Con Anh Con Em Con Người Ta

Con Anh Con Em Con Người Ta (2016)

Tập 68/86 HD-FFVN Bí Mật Trà Hoa Viên

Bí Mật Trà Hoa Viên 闪亮茗天,Tea Love (2015)

Tập 5/32 HD Chuyện Của Ren

Chuyện Của Ren (2016)

Tập 16/70 HD-LT Bạn Trai Của Mẹ Tôi

Bạn Trai Của Mẹ Tôi Tie The Knot,媽咪的男朋友 (2014)

Tập 21/33 FullHD-FFVN Cương Thi

Cương Thi 殭,Blue Veins (2016)

Tập 49/49 HD-Vietsub Võ thần Triệu Tử Long

Võ thần Triệu Tử Long 武神赵子龙, God of War, Zhao Yun (2016)

Tập 5/28 HD-Vietsub Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi

Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi My Amazing Boyfriend (2016)

Tập 5/38 HD-FFVN Thời Gian Tươi Đẹp

Thời Gian Tươi Đẹp 大好时光,Good time (2015)

Tập 8/28 HD-TM Trường An Tam Quái

Trường An Tam Quái Three Unusual Detectives (2016)

Tập 5/12 HD-Vietsub Thám Tử Ma Cà Rồng

Thám Tử Ma Cà Rồng 뱀파이어 탐정,Vampire Detective (2016)

Tập 34/30 HD-Vietsub Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết

Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết The Classic Of Mountains And Seas (2016)

Tập 2/20 HD-Vietsub Báo Thù 2016

Báo Thù 2016 마스터-국수의 신, Master: God of Noodles (2016)

Tập 16/16 HD-TM Quý Bà Cảnh Sát 2

Quý Bà Cảnh Sát 2 Mrs Cop 2 (2016)

Tập 4/16 HD-Vietsub Nghệ Sĩ

Nghệ Sĩ 딴따라,Entertainment (2016)

Tập 10/50 HD-TM Quái Vật

Quái Vật Monster,몬스터 (2016)