Tập 37/46 HQ-LT Trò Chơi Tình Ái

Trò Chơi Tình Ái The Legal Wife (2014)

Tập 7/30 HD Tình Như Vô Hình

Tình Như Vô Hình (2015)

Tập 7/32 HQ Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu

Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu (2015)

Tập 2/45 HD Ngọn Cỏ Gió Đùa

Ngọn Cỏ Gió Đùa Ngọn Cỏ Gió Đùa (2013)

Tập 32/32 HQ Nắng Sớm Mưa Chiều

Nắng Sớm Mưa Chiều (2015)

Tập 2/24 HD Khúc Hát Mặt Trời

Khúc Hát Mặt Trời (2015)

Tập 20/45 HD Kẻ Thù Dấu Mặt

Kẻ Thù Dấu Mặt (2015)

Tập 4/8 HD-Vietsub Khoảnh Khắc Đầu Tiên

Khoảnh Khắc Đầu Tiên Because It's The First Time (2015)

Tập 17/30 HD Bản Sao Nguy Hiểm

Bản Sao Nguy Hiểm (2015)

Tập 7/28 HQ-LT Lửa Tình Bất Diệt

Lửa Tình Bất Diệt ละครอนิลทิตา (2015)

Tập 16/20 HD-USLT Dưới Lớp Màn Che

Dưới Lớp Màn Che 無雙譜,Under the Veil (2015)

Tập 14/48 Hd-LT Tân Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ

Tân Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 少年四大名捕,The Four (2015)

Tập 517/600 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 30/30 HD-USLT Loại Hình Pháp Thứ Ba

Loại Hình Pháp Thứ Ba Conscience

Tập 24/30 HD-FFVN Đông Pha Gia Sự

Đông Pha Gia Sự 东坡家事,东坡家事 (2015)

Tập 30/50 Full HD-TM Thục Sơn Chiến Kỷ

Thục Sơn Chiến Kỷ The Legend of Zu,蜀山战纪之剑侠传奇 (2015)

Tập 30/30 HD-USLT Đội Càn Quét Tinh Nhuệ

Đội Càn Quét Tinh Nhuệ Highs and Lows (2012)

Tập 18/38 HD Mặn Hơn Muối

Mặn Hơn Muối (2015)

Tập 20/20 HD-VNLT Cứu Thế 2015

Cứu Thế 2015 Healer, 힐러 (2015)

Tập 4/16 HD-Vietsub Nữ Thần Của Tôi

Nữ Thần Của Tôi 오 마이 비너스,Oh My Venus (2015)

Tập 37/46 HQ-LT Trò Chơi Tình Ái

Trò Chơi Tình Ái The Legal Wife (2014)

Tập 7/30 HD Tình Như Vô Hình

Tình Như Vô Hình (2015)

Tập 7/32 HQ Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu

Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu (2015)

Tập 2/45 HD Ngọn Cỏ Gió Đùa

Ngọn Cỏ Gió Đùa Ngọn Cỏ Gió Đùa (2013)

Tập 32/32 HQ Nắng Sớm Mưa Chiều

Nắng Sớm Mưa Chiều (2015)

Tập 2/24 HD Khúc Hát Mặt Trời

Khúc Hát Mặt Trời (2015)

Tập 20/45 HD Kẻ Thù Dấu Mặt

Kẻ Thù Dấu Mặt (2015)

Tập 4/8 HD-Vietsub Khoảnh Khắc Đầu Tiên

Khoảnh Khắc Đầu Tiên Because It's The First Time (2015)

Tập 17/30 HD Bản Sao Nguy Hiểm

Bản Sao Nguy Hiểm (2015)

Tập 7/28 HQ-LT Lửa Tình Bất Diệt

Lửa Tình Bất Diệt ละครอนิลทิตา (2015)

Tập 16/20 HD-USLT Dưới Lớp Màn Che

Dưới Lớp Màn Che 無雙譜,Under the Veil (2015)

Tập 14/48 Hd-LT Tân Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ

Tân Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 少年四大名捕,The Four (2015)

Tập 517/600 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 30/30 HD-USLT Loại Hình Pháp Thứ Ba

Loại Hình Pháp Thứ Ba Conscience

Tập 24/30 HD-FFVN Đông Pha Gia Sự

Đông Pha Gia Sự 东坡家事,东坡家事 (2015)

Tập 30/50 Full HD-TM Thục Sơn Chiến Kỷ

Thục Sơn Chiến Kỷ The Legend of Zu,蜀山战纪之剑侠传奇 (2015)

Tập 30/30 HD-USLT Đội Càn Quét Tinh Nhuệ

Đội Càn Quét Tinh Nhuệ Highs and Lows (2012)

Tập 18/38 HD Mặn Hơn Muối

Mặn Hơn Muối (2015)

Tập 20/20 HD-VNLT Cứu Thế 2015

Cứu Thế 2015 Healer, 힐러 (2015)

Tập 4/16 HD-Vietsub Nữ Thần Của Tôi

Nữ Thần Của Tôi 오 마이 비너스,Oh My Venus (2015)