Tập 4/30 HQ-LT Trái Tim Rẽ Lối

Trái Tim Rẽ Lối Hua Jai Rua Puang (2013)

Tập 21/32 HQ Ra Giêng Anh Cưới Em

Ra Giêng Anh Cưới Em (2014)

Tập 4/34 HQ-LT Ngọn Lửa Kiêu Hãnh

Ngọn Lửa Kiêu Hãnh Lofty Fire (2012)

Tập 20/33 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2013)

Tập 13/36 HD Hãy Nói Về Tình Yêu

Hãy Nói Về Tình Yêu (2014)

Tập 17/32 HD Biệt Thự Hoa Hồng

Biệt Thự Hoa Hồng (2014)

Tập 19/36 HD Tuổi Thanh Xuân

Tuổi Thanh Xuân Tuoi Thanh Xuan ,Forever Young (2014)

Tập 127/200 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 4/4 HQ Năm Sau Con Lại Về

Năm Sau Con Lại Về (2014)

Tập 5/5 HD Tráo Ông Thổ Địa

Tráo Ông Thổ Địa (2015)

Tập 5/5 HD  Bác Ba Phi Kén Dâu

Bác Ba Phi Kén Dâu (2015)

Tập 24/24 HQ-Vietsub  Gặp Anh Gặp Được Chân Tình

Gặp Anh Gặp Được Chân Tình Go, Single lady (2014)

Tập 38/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 15/15 HQ Báu Vật Ngày Xuân

Báu Vật Ngày Xuân (2015)

Tập 19/19 HD-Vietsub Đối Đầu

Đối Đầu 펀치,Punch SBS (2014)

Tập 105/124 HD-LT Ngôi Vườn Của Mẹ

Ngôi Vườn Của Mẹ Mother's Garden MBC (2014)

Tập 15/35 HD-FFVN Liên Minh Phá Án

Liên Minh Phá Án 新神探联盟,New Detective (2013)

Tập 19/32 HD Đò Dọc

Đò Dọc (2014)

Tập 46/46 HD-Vietsub Thiên Kim Nữ Tặc

Thiên Kim Nữ Tặc Lady And The Liar (2014)

Tập 4/30 HQ-LT Trái Tim Rẽ Lối

Trái Tim Rẽ Lối Hua Jai Rua Puang (2013)

Tập 21/32 HQ Ra Giêng Anh Cưới Em

Ra Giêng Anh Cưới Em (2014)

Tập 4/34 HQ-LT Ngọn Lửa Kiêu Hãnh

Ngọn Lửa Kiêu Hãnh Lofty Fire (2012)

Tập 20/33 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2013)

Tập 13/36 HD Hãy Nói Về Tình Yêu

Hãy Nói Về Tình Yêu (2014)

Tập 17/32 HD Biệt Thự Hoa Hồng

Biệt Thự Hoa Hồng (2014)

Tập 19/36 HD Tuổi Thanh Xuân

Tuổi Thanh Xuân Tuoi Thanh Xuan ,Forever Young (2014)

Tập 127/200 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 4/4 HQ Năm Sau Con Lại Về

Năm Sau Con Lại Về (2014)

Tập 5/5 HD Tráo Ông Thổ Địa

Tráo Ông Thổ Địa (2015)

Tập 5/5 HD  Bác Ba Phi Kén Dâu

Bác Ba Phi Kén Dâu (2015)

Tập 24/24 HQ-Vietsub  Gặp Anh Gặp Được Chân Tình

Gặp Anh Gặp Được Chân Tình Go, Single lady (2014)

Tập 38/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 15/15 HQ Báu Vật Ngày Xuân

Báu Vật Ngày Xuân (2015)

Tập 19/19 HD-Vietsub Đối Đầu

Đối Đầu 펀치,Punch SBS (2014)

Tập 105/124 HD-LT Ngôi Vườn Của Mẹ

Ngôi Vườn Của Mẹ Mother's Garden MBC (2014)

Tập 15/35 HD-FFVN Liên Minh Phá Án

Liên Minh Phá Án 新神探联盟,New Detective (2013)

Tập 19/32 HD Đò Dọc

Đò Dọc (2014)

Tập 46/46 HD-Vietsub Thiên Kim Nữ Tặc

Thiên Kim Nữ Tặc Lady And The Liar (2014)