Tập 21/44 HD-Vietsub Người Thừa Kế  2017

Người Thừa Kế 2017 The Heirs (2017)

Tập 16/16 HD-Vietsub Chuyện Tình Lọ Lem

Chuyện Tình Lọ Lem Cinderella and Four Knights (2016)

Tập 14/52 Hd-Vietsub Trạch Thiên Ký

Trạch Thiên Ký Fighter of the Destiny (2017)

Tập 4/40 HD-Vietsub Thái Cực Tông Sư

Thái Cực Tông Sư Tai Chi Master: The Door of Tai Chi (2017)

Tập 32/32 HD Nhà Có Hai Cửa Chính

Nhà Có Hai Cửa Chính (2016)

Tập 11/46 FullHD Người Phán Xử

Người Phán Xử (2016)

Tập 19/45 HD-Vietsub  Ngoại Khoa Phong Vân

Ngoại Khoa Phong Vân Surgeons (2017)

Tập 2/16 HD-Vietsub Một Đấu Một

Một Đấu Một Man To Man (2017)

Tập 10/16 HD-Vietsub Lời Thì Thầm

Lời Thì Thầm Whisper (2016)

Tập 26/30 HD-Vietsub Hong Gil Dong

Hong Gil Dong Rebel Thief Who Stole the People (2016)

Tập 4/16 HD-Vietsub  My Secret Romance 2017

My Secret Romance 2017 My Secret Romance (2017)

Tập 25/28 HD-FFVN Tâm Lý Truy Hung

Tâm Lý Truy Hung Mind Hunter,心理追凶 (2017)

Tập 15/20 HD-FFVN Quý Nàng Hẩm Phận

Quý Nàng Hẩm Phận The No No Girl,全職沒女 (2017)

Tập 2/39 HD-FFVN Cực Phẩm Tân Nương  2015

Cực Phẩm Tân Nương 2015 My Amazing Bride (2015)

Tập 17/24 HD-FFVN Canh Bạc Hoàng Gia

Canh Bạc Hoàng Gia Jackpot (2016)

Tập 73/120 HD-LT Ngôi Sao Khoai Tây

Ngôi Sao Khoai Tây Potato Star (2013)

Tập 1/30 HD  Mật Danh Rocker

Mật Danh Rocker (2017)

Tập 12/32 HD Sống Chung Với Mẹ Chồng

Sống Chung Với Mẹ Chồng (2017)

Tập 96/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 33/1100 HQ Hồ Sơ Lửa

Hồ Sơ Lửa (2016)

Tập 21/44 HD-Vietsub Người Thừa Kế  2017

Người Thừa Kế 2017 The Heirs (2017)

Tập 16/16 HD-Vietsub Chuyện Tình Lọ Lem

Chuyện Tình Lọ Lem Cinderella and Four Knights (2016)

Tập 14/52 Hd-Vietsub Trạch Thiên Ký

Trạch Thiên Ký Fighter of the Destiny (2017)

Tập 4/40 HD-Vietsub Thái Cực Tông Sư

Thái Cực Tông Sư Tai Chi Master: The Door of Tai Chi (2017)

Tập 32/32 HD Nhà Có Hai Cửa Chính

Nhà Có Hai Cửa Chính (2016)

Tập 11/46 FullHD Người Phán Xử

Người Phán Xử (2016)

Tập 19/45 HD-Vietsub  Ngoại Khoa Phong Vân

Ngoại Khoa Phong Vân Surgeons (2017)

Tập 2/16 HD-Vietsub Một Đấu Một

Một Đấu Một Man To Man (2017)

Tập 10/16 HD-Vietsub Lời Thì Thầm

Lời Thì Thầm Whisper (2016)

Tập 26/30 HD-Vietsub Hong Gil Dong

Hong Gil Dong Rebel Thief Who Stole the People (2016)

Tập 4/16 HD-Vietsub  My Secret Romance 2017

My Secret Romance 2017 My Secret Romance (2017)

Tập 25/28 HD-FFVN Tâm Lý Truy Hung

Tâm Lý Truy Hung Mind Hunter,心理追凶 (2017)

Tập 15/20 HD-FFVN Quý Nàng Hẩm Phận

Quý Nàng Hẩm Phận The No No Girl,全職沒女 (2017)

Tập 2/39 HD-FFVN Cực Phẩm Tân Nương  2015

Cực Phẩm Tân Nương 2015 My Amazing Bride (2015)

Tập 17/24 HD-FFVN Canh Bạc Hoàng Gia

Canh Bạc Hoàng Gia Jackpot (2016)

Tập 73/120 HD-LT Ngôi Sao Khoai Tây

Ngôi Sao Khoai Tây Potato Star (2013)

Tập 1/30 HD  Mật Danh Rocker

Mật Danh Rocker (2017)

Tập 12/32 HD Sống Chung Với Mẹ Chồng

Sống Chung Với Mẹ Chồng (2017)

Tập 96/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 33/1100 HQ Hồ Sơ Lửa

Hồ Sơ Lửa (2016)