Tập 25/31 HD-FFVN Những Người Bạn

Những Người Bạn 一屋老友記, House of Spirits (2016)

Tập 13/32 HD-LT  Truyền Thuyết Hồ Ly

Truyền Thuyết Hồ Ly Green hill Fox Legend (2016)

Tập 32/32 HD-USLT Trạng Sư Tống Thế Kiệt P1

Trạng Sư Tống Thế Kiệt P1 Justice Sung

Tập 6/42 HD-LT  Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2

Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2 Legend of SouthWest Dance and Music (2014)

Tập 8/40 HQ Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi Two Wives (2014)

Tập 38/50 HD-FFVN Nữ Thần Y

Nữ Thần Y The Imperial Doctoress (2015)

Tập 19/42 HD-LT Ngũ Thử Náo Đông Kinh 2016

Ngũ Thử Náo Đông Kinh 2016 The Three Heroes And Five Gallants (2016)

Tập 4/40 HD Một Thời Ngang Dọc

Một Thời Ngang Dọc (2015)

Tập 56/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 92/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 54/30 HD Giấc Mơ Phát Tài

Giấc Mơ Phát Tài (2016)

Tập 39/101 HD-LT Chung Một Mái Nhà KBS

Chung Một Mái Nhà KBS Love On A Rooftop (2015)

Tập 7/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (2016)

Tập 6/20 HD-Vietsub Yêu Không Bến Bờ

Yêu Không Bến Bờ Uncontrollably Fond (2016)

Tập 4/16 HD-TM Người Vợ Tuyệt Vời 2016

Người Vợ Tuyệt Vời 2016 A Good Wife (2016)

Tập 12/40 HD-LT Người Con Gái Tôi Yêu

Người Con Gái Tôi Yêu รักสุดฤทธิ์,Love to the Extreme (2014)

Tập 16/45 HD-TM  Lão Cửu Môn

Lão Cửu Môn The Mystic Nine (2016)

Tập 10/16 HD-TM Đội Đặc Nhiệm Số 38

Đội Đặc Nhiệm Số 38 38 Task Force (2016)

Tập 34/50 HD-TM Quái Vật

Quái Vật Monster,몬스터 (2016)

Tập 35/36 HD-LT Ngọc Bội Uyên Ương

Ngọc Bội Uyên Ương Yuan Yang Pei (2014)

Tập 13/32 HD-LT  Truyền Thuyết Hồ Ly

Truyền Thuyết Hồ Ly Green hill Fox Legend (2016)

Tập 32/32 HD-USLT Trạng Sư Tống Thế Kiệt P1

Trạng Sư Tống Thế Kiệt P1 Justice Sung

Tập 6/42 HD-LT  Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2

Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2 Legend of SouthWest Dance and Music (2014)

Tập 8/40 HQ Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi Two Wives (2014)

Tập 38/50 HD-FFVN Nữ Thần Y

Nữ Thần Y The Imperial Doctoress (2015)

Tập 19/42 HD-LT Ngũ Thử Náo Đông Kinh 2016

Ngũ Thử Náo Đông Kinh 2016 The Three Heroes And Five Gallants (2016)

Tập 4/40 HD Một Thời Ngang Dọc

Một Thời Ngang Dọc (2015)

Tập 56/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 92/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 54/30 HD Giấc Mơ Phát Tài

Giấc Mơ Phát Tài (2016)

Tập 39/101 HD-LT Chung Một Mái Nhà KBS

Chung Một Mái Nhà KBS Love On A Rooftop (2015)

Tập 7/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (2016)

Tập 6/20 HD-Vietsub Yêu Không Bến Bờ

Yêu Không Bến Bờ Uncontrollably Fond (2016)

Tập 4/16 HD-TM Người Vợ Tuyệt Vời 2016

Người Vợ Tuyệt Vời 2016 A Good Wife (2016)

Tập 12/40 HD-LT Người Con Gái Tôi Yêu

Người Con Gái Tôi Yêu รักสุดฤทธิ์,Love to the Extreme (2014)

Tập 16/45 HD-TM  Lão Cửu Môn

Lão Cửu Môn The Mystic Nine (2016)

Tập 10/16 HD-TM Đội Đặc Nhiệm Số 38

Đội Đặc Nhiệm Số 38 38 Task Force (2016)

Tập 34/50 HD-TM Quái Vật

Quái Vật Monster,몬스터 (2016)

Tập 35/36 HD-LT Ngọc Bội Uyên Ương

Ngọc Bội Uyên Ương Yuan Yang Pei (2014)

Tập 2/16 HD-Vietsub Chiến Nào Ma Kia

Chiến Nào Ma Kia Let’s Fight Ghost,싸우자 귀신아 (2016)