Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân 3

Thiết Thính Phong Vân 3 Overhard 3 (2014)

Tập

1

HD-USLT Vu Khi The Xac

Vu Khi The Xac Body Weapon

Tập

20

HD-USLT Tình Sâu Nghĩa Nặng

Tình Sâu Nghĩa Nặng The Fate

Tập

20

HD-USLT Kim Xà Kiếm

Kim Xà Kiếm Golden Snake Sword

Tập

1

HD-USLT Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt

Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt The Bodyguard from Beijing

Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân P1

Thiết Thính Phong Vân P1 Overhard (2010)

Tập

1

HD-USLT Thủy Hử Truyện

Thủy Hử Truyện

Tập

1

HD-USLT Bạo Liệt Hình Cảnh

Bạo Liệt Hình Cảnh Bullets Over Summer

Tập

1

HD-USLT Dạ Thú Đặc Cảnh

Dạ Thú Đặc Cảnh Beast Cops 1998

Tập

1

HD-USLT Bịp Vương

Bịp Vương Great Pretenders

Tập

1

HD-USLT Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành Blade Of Fury

Tập

1

HD-USLT Chung Vô Diệm 2001

Chung Vô Diệm 2001 Wu Yen

Tập

2

HD-USLT Bạch Phát Ma Nữ P1,2

Bạch Phát Ma Nữ P1,2 The Bride with White Hair

Tập

1

HD-USLT Khách Sạn Tân Long Môn

Khách Sạn Tân Long Môn Dragon Inn 1992

Tập

1

HD-USLT Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán Black Vengeance 1987

Tập

1

HD-USLT Ngục Tù Phong Vân P1

Ngục Tù Phong Vân P1 Prison On Fire 1987

Tập

1

HD-TM Ngộ Không Kỳ Truyện

Ngộ Không Kỳ Truyện Wu Kong (2017)

Tập

1

HD-USLT Hồng Hy Quan 1994

Hồng Hy Quan 1994 Legend of the Red Dragon

Tập

1

HD-USLT Ngũ Hổ Tướng

Ngũ Hổ Tướng The Tigers 1991

Tập

1

HD-USLT Độc Bá Thiên Hạ  1991

Độc Bá Thiên Hạ 1991 Casino Raiders II

Tập 28/30 HD-FFVN Đội Phi Hổ - Phi Hổ Cực Chiến 2018

Đội Phi Hổ - Phi Hổ Cực Chiến 2018 Flying Tiger 2018

Tập 27/450 HD-FFVN Mái Ấm Gia Đình P4

Mái Ấm Gia Đình P4 Come Home Love: Lo and Behold (2017)

Tập 7/45 HD-LT Vòng Xoáy Vương Quyền

Vòng Xoáy Vương Quyền Esoterica Of Qing Dynasty (2016)

Tập 5/24 HD-LT Tình Yêu Là Gì

Tình Yêu Là Gì What is Love? (2013)

Tập 34/56 HD-LT Thế Lực Cạnh Tranh

Thế Lực Cạnh Tranh Fighting Time (2017)

Tập 14/36 HD-LT Thập Cửu Muội

Thập Cửu Muội Sister Gan Nineteen (2015)

Tập 25/54 HD-FFVN Tam Quốc Cơ Mật

Tam Quốc Cơ Mật Secret of the Three Kingdoms (2017)

Tập 24/41 HD-FFVN Người Đàm Phán 2018

Người Đàm Phán 2018 The Negotiator (2017)

Tập 4/24 HD Ngày Ấy Mình Đã Yêu

Ngày Ấy Mình Đã Yêu (2017)

Tập 19/49 HD Mỹ Nhân Sài Thành

Mỹ Nhân Sài Thành (2017)

Tập 10/24 HD-LT Kẻ Tái Sinh

Kẻ Tái Sinh Man Who Dies to Live (2017)

Tập 20/50 HD Gạo Nếp Gạo Tẻ

Gạo Nếp Gạo Tẻ

Tập 17/55 HD-FFVN Độc Cô Thiên Hạ  2018

Độc Cô Thiên Hạ 2018 The Legend of Dugu (2017)

Tập 57/123 HD-LT Bên Nhau Mãi Thôi

Bên Nhau Mãi Thôi Save the Family (2016)

Tập 22/36 HD-FFVN Thâm Cung Kế

Thâm Cung Kế Deep in the Reach of Conscience

Tập 8/50 HD-FFVN Lật Mặt Tử Thù

Lật Mặt Tử Thù Monster (2017)

Tập 30/30 HD-LT Tiều Phu Lưu Hải

Tiều Phu Lưu Hải The Story Of A Woodcutter And His Fox Wife (2015)

Tập 40/40 HQ-USLT Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001

Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001 The Smiling,Proud Wanderer (2010)

Tập 4/16 HD-Vietsub Thư Ký Kim Sao Thế

Thư Ký Kim Sao Thế What's Wrong with Secretary Kim

Tập 14/45 HD-Vietsub Manh Phi Giá Đáo

Manh Phi Giá Đáo Mengfei Comes Across 2018

Tập 28/30 HD-FFVN Đội Phi Hổ - Phi Hổ Cực Chiến 2018

Đội Phi Hổ - Phi Hổ Cực Chiến 2018 Flying Tiger 2018

Tập 27/450 HD-FFVN Mái Ấm Gia Đình P4

Mái Ấm Gia Đình P4 Come Home Love: Lo and Behold (2017)

Tập 7/45 HD-LT Vòng Xoáy Vương Quyền

Vòng Xoáy Vương Quyền Esoterica Of Qing Dynasty (2016)

Tập 5/24 HD-LT Tình Yêu Là Gì

Tình Yêu Là Gì What is Love? (2013)

Tập 34/56 HD-LT Thế Lực Cạnh Tranh

Thế Lực Cạnh Tranh Fighting Time (2017)

Tập 14/36 HD-LT Thập Cửu Muội

Thập Cửu Muội Sister Gan Nineteen (2015)

Tập 25/54 HD-FFVN Tam Quốc Cơ Mật

Tam Quốc Cơ Mật Secret of the Three Kingdoms (2017)

Tập 24/41 HD-FFVN Người Đàm Phán 2018

Người Đàm Phán 2018 The Negotiator (2017)

Tập 4/24 HD Ngày Ấy Mình Đã Yêu

Ngày Ấy Mình Đã Yêu (2017)

Tập 19/49 HD Mỹ Nhân Sài Thành

Mỹ Nhân Sài Thành (2017)

Tập 10/24 HD-LT Kẻ Tái Sinh

Kẻ Tái Sinh Man Who Dies to Live (2017)

Tập 20/50 HD Gạo Nếp Gạo Tẻ

Gạo Nếp Gạo Tẻ

Tập 17/55 HD-FFVN Độc Cô Thiên Hạ  2018

Độc Cô Thiên Hạ 2018 The Legend of Dugu (2017)

Tập 57/123 HD-LT Bên Nhau Mãi Thôi

Bên Nhau Mãi Thôi Save the Family (2016)

Tập 22/36 HD-FFVN Thâm Cung Kế

Thâm Cung Kế Deep in the Reach of Conscience

Tập 8/50 HD-FFVN Lật Mặt Tử Thù

Lật Mặt Tử Thù Monster (2017)

Tập 30/30 HD-LT Tiều Phu Lưu Hải

Tiều Phu Lưu Hải The Story Of A Woodcutter And His Fox Wife (2015)

Tập 40/40 HQ-USLT Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001

Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001 The Smiling,Proud Wanderer (2010)

Tập 4/16 HD-Vietsub Thư Ký Kim Sao Thế

Thư Ký Kim Sao Thế What's Wrong with Secretary Kim

Tập 14/45 HD-Vietsub Manh Phi Giá Đáo

Manh Phi Giá Đáo Mengfei Comes Across 2018

Loading...

Loading...


Loading...