Tập 70/80 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)

Tập 30/40 HD-TM+Vietsub Thái Cực Tông Sư

Thái Cực Tông Sư Tai Chi Master: The Door of Tai Chi (2017)

Tập 41/41 HD-LT Tào Tháo

Tào Tháo Yingxiong Cao Cao,英雄曹操 (2014)

Tập 57/1100 HQ Hồ Sơ Lửa

Hồ Sơ Lửa (2016)

Tập 10/16 HD-Vietsub+TM Một Đấu Một

Một Đấu Một Man To Man (2017)

Tập 12/20 HD-TM-Vietsub Hoạ Tâm Sư

Hoạ Tâm Sư Painted Heart (2017)

Tập 16/52 HD-TM+Vietsub Hoan Lạc Tụng P2

Hoan Lạc Tụng P2 Ode To Joy 2 (2017)

Tập 45/45 HQ-LT Cái Bóng

Cái Bóng Rang Ngao (2013)

Tập 20/20 HD-USLT Người Yêu Muôn Thuở

Người Yêu Muôn Thuở 千歲情人 ,Eternity

Tập 21/28 HD-FFVN Binh Đoàn Phái Yếu

Binh Đoàn Phái Yếu My Unfair Lady,懂撒嬌的女人 (2017)

Tập 11/60 HD-FFVN Niềm Hãnh Diện Nhà Đường

Niềm Hãnh Diện Nhà Đường The Glory Of Tang Dynasty (2017)

Tập 19/63 HD-LT Hoan Hỷ Huyện Lệnh

Hoan Hỷ Huyện Lệnh Happy Magistrate (2016)

Tập 4/50 HD-Vietsub Siêu Trộm

Siêu Trộm Bad Thief , Good Thief (2017)

Tập 38/81 HD-Vietsub+TM Tư Mỹ Nhân

Tư Mỹ Nhân Song of Phoenix (2017)

Tập 34/52 Hd-Vietsub+TM Trạch Thiên Ký

Trạch Thiên Ký Fighter of the Destiny (2017)

Tập 120/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 14/16 HD-Vietsub+TM Nữ Hoàng Bí Ẩn

Nữ Hoàng Bí Ẩn Queen Of Mystery (2017)

Tập 20/27 HD Nơi Ẩn Nấp Bình Yên

Nơi Ẩn Nấp Bình Yên (2016)

Tập 11/45 HD-FFVN  Nàng Dâu Hoàng Gia

Nàng Dâu Hoàng Gia Royal Daughter In Law (2016)

Tập 56/60 HQ-LT Hẹn Ước Tình Yêu

Hẹn Ước Tình Yêu The Promise (2015)

Tập 70/80 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)

Tập 30/40 HD-TM+Vietsub Thái Cực Tông Sư

Thái Cực Tông Sư Tai Chi Master: The Door of Tai Chi (2017)

Tập 41/41 HD-LT Tào Tháo

Tào Tháo Yingxiong Cao Cao,英雄曹操 (2014)

Tập 57/1100 HQ Hồ Sơ Lửa

Hồ Sơ Lửa (2016)

Tập 10/16 HD-Vietsub+TM Một Đấu Một

Một Đấu Một Man To Man (2017)

Tập 12/20 HD-TM-Vietsub Hoạ Tâm Sư

Hoạ Tâm Sư Painted Heart (2017)

Tập 16/52 HD-TM+Vietsub Hoan Lạc Tụng P2

Hoan Lạc Tụng P2 Ode To Joy 2 (2017)

Tập 45/45 HQ-LT Cái Bóng

Cái Bóng Rang Ngao (2013)

Tập 20/20 HD-USLT Người Yêu Muôn Thuở

Người Yêu Muôn Thuở 千歲情人 ,Eternity

Tập 21/28 HD-FFVN Binh Đoàn Phái Yếu

Binh Đoàn Phái Yếu My Unfair Lady,懂撒嬌的女人 (2017)

Tập 11/60 HD-FFVN Niềm Hãnh Diện Nhà Đường

Niềm Hãnh Diện Nhà Đường The Glory Of Tang Dynasty (2017)

Tập 19/63 HD-LT Hoan Hỷ Huyện Lệnh

Hoan Hỷ Huyện Lệnh Happy Magistrate (2016)

Tập 4/50 HD-Vietsub Siêu Trộm

Siêu Trộm Bad Thief , Good Thief (2017)

Tập 38/81 HD-Vietsub+TM Tư Mỹ Nhân

Tư Mỹ Nhân Song of Phoenix (2017)

Tập 34/52 Hd-Vietsub+TM Trạch Thiên Ký

Trạch Thiên Ký Fighter of the Destiny (2017)

Tập 120/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 14/16 HD-Vietsub+TM Nữ Hoàng Bí Ẩn

Nữ Hoàng Bí Ẩn Queen Of Mystery (2017)

Tập 20/27 HD Nơi Ẩn Nấp Bình Yên

Nơi Ẩn Nấp Bình Yên (2016)

Tập 11/45 HD-FFVN  Nàng Dâu Hoàng Gia

Nàng Dâu Hoàng Gia Royal Daughter In Law (2016)

Tập 56/60 HQ-LT Hẹn Ước Tình Yêu

Hẹn Ước Tình Yêu The Promise (2015)