Tập 20/50 HD-LT Thiên Kim Trở Về

Thiên Kim Trở Về Daughter's Back (2014)

Tập 70/151 HD-FFVN Giai Điệu Tình Yêu

Giai Điệu Tình Yêu Melody of Love KBS 2014 (2014)

Tập 86/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 26/32 HD Sức Nặng Tình Thâm

Sức Nặng Tình Thâm (2014)

Tập 3/32 HQ Ra Giêng Anh Cưới Em

Ra Giêng Anh Cưới Em (2014)

Tập 43/48 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 33/37 HD Khung Trời Mơ Ước

Khung Trời Mơ Ước (2014)

Tập 35/40 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 33/35 HQ-LT Gió Xuân Muôn Nơi

Gió Xuân Muôn Nơi Gio Xuan Muon Noi (2010)

Tập 36/40 HQ-TVRIP Đổi Mặt

Đổi Mặt Mundo Mo'y Akin (2013)

Tập 22/35 HQ 7 Lá Bài

7 Lá Bài (2014)

Tập 6/34 HQ Bản Năng Thép

Bản Năng Thép (2014)

Tập 20/20 HD-FFVN Hoạn Hải Kỳ Quan

Hoạn Hải Kỳ Quan 宦海奇官,Noblesse Oblige (2014)

Tập 23/30 HD-FFVN Đường Cung Yến

Đường Cung Yến Women Of The Tang Dynasty (2013)

Tập 10/20 HQ-Engsub Madam Cutie On Duty

Madam Cutie On Duty 師奶Madam,Sze Nai Madam TVB 2015 (2014)

Tập 20/20 HQ-Engsub Noblesse Oblige

Noblesse Oblige 宦海奇官,Hun Hoi Kei Gung TVB (2014)

Tập 11/11 HD-LT Vũ Điệu Xanh

Vũ Điệu Xanh Perfect Blue TBS (2013)

Tập 79/80 HD-Vietsub Võ Tắc Thiên

Võ Tắc Thiên 少女武则天,The Empress Of China, (2014)

Tập 6/18 HD Hội Ngộ Danh Hài

Hội Ngộ Danh Hài Hoi Ngo Danh Hai 2015 (2014)

Tập 23/30 HD-USLT Thương Trường Khốc Liệt

Thương Trường Khốc Liệt Overachievers,名門暗戰 TVB (2014)

Tập 20/50 HD-LT Thiên Kim Trở Về

Thiên Kim Trở Về Daughter's Back (2014)

Tập 70/151 HD-FFVN Giai Điệu Tình Yêu

Giai Điệu Tình Yêu Melody of Love KBS 2014 (2014)

Tập 86/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 26/32 HD Sức Nặng Tình Thâm

Sức Nặng Tình Thâm (2014)

Tập 3/32 HQ Ra Giêng Anh Cưới Em

Ra Giêng Anh Cưới Em (2014)

Tập 43/48 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 33/37 HD Khung Trời Mơ Ước

Khung Trời Mơ Ước (2014)

Tập 35/40 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 33/35 HQ-LT Gió Xuân Muôn Nơi

Gió Xuân Muôn Nơi Gio Xuan Muon Noi (2010)

Tập 36/40 HQ-TVRIP Đổi Mặt

Đổi Mặt Mundo Mo'y Akin (2013)

Tập 22/35 HQ 7 Lá Bài

7 Lá Bài (2014)

Tập 6/34 HQ Bản Năng Thép

Bản Năng Thép (2014)

Tập 20/20 HD-FFVN Hoạn Hải Kỳ Quan

Hoạn Hải Kỳ Quan 宦海奇官,Noblesse Oblige (2014)

Tập 23/30 HD-FFVN Đường Cung Yến

Đường Cung Yến Women Of The Tang Dynasty (2013)

Tập 10/20 HQ-Engsub Madam Cutie On Duty

Madam Cutie On Duty 師奶Madam,Sze Nai Madam TVB 2015 (2014)

Tập 20/20 HQ-Engsub Noblesse Oblige

Noblesse Oblige 宦海奇官,Hun Hoi Kei Gung TVB (2014)

Tập 11/11 HD-LT Vũ Điệu Xanh

Vũ Điệu Xanh Perfect Blue TBS (2013)

Tập 79/80 HD-Vietsub Võ Tắc Thiên

Võ Tắc Thiên 少女武则天,The Empress Of China, (2014)

Tập 6/18 HD Hội Ngộ Danh Hài

Hội Ngộ Danh Hài Hoi Ngo Danh Hai 2015 (2014)