Tập 12/12 HD-VNLT Nhà Trọ Kỳ Quái Số 24

Nhà Trọ Kỳ Quái Số 24 Boarding House No. 24 ,하숙 24번지 (2014)

Tập 1/36 HD Tuổi Thanh Xuân

Tuổi Thanh Xuân Tuoi Thanh Xuan ,Forever Young (2014)

Tập 30/30 HD-FFVN Danh Môn Ám Chiến

Danh Môn Ám Chiến 名門暗戰,Over achievers TVB (2014)

Tập 38/50 HD-FFVN Tân Hồng Lâu Mộng

Tân Hồng Lâu Mộng 紅樓夢 - The Dream Of Red Mansions (2010)

Tập 9/21 HD-FFVN Ngôi Nhà Hạnh Phúc - Thái Lan Ver

Ngôi Nhà Hạnh Phúc - Thái Lan Ver full house (2014)

Tập 1/38 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 13/20 Vietsub Kiêu Hãnh và Định Kiến

Kiêu Hãnh và Định Kiến Pride And Prejudice MBC (2014)

Tập 24/24 Vietsub  Cánh Cửa Bí Mật Vietsub

Cánh Cửa Bí Mật Vietsub 비밀의 문 - Secret Door (2014)

Tập 10/20 Vietsub Cặp Đôi Trái Ngược

Cặp Đôi Trái Ngược - Pinocchio SBS (2014)

Tập 11/20 HD-Vietsub Mỹ Nữ Tái Sinh

Mỹ Nữ Tái Sinh Birth of a Beauty SBS (2014)

Tập 7/44 HQ Phận Đàn Bà

Phận Đàn Bà (2014)

Tập 32/35 HD Vòng Vây Hoa Hồng

Vòng Vây Hoa Hồng (2014)

Tập 21/25 HQ-LT Yên Tỏa Trùng Lâu

Yên Tỏa Trùng Lâu Yên Tỏa Trùng Lâu (2010)

Tập 29/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 29/31 HQ Lớp Học Một Không Hai

Lớp Học Một Không Hai (2014)

Tập 9/37 HD Khung Trời Mơ Ước

Khung Trời Mơ Ước (2014)

Tập 6/30 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 28/30 HQ-LT Cuộc Chiến Với Nhân Tình

Cuộc Chiến Với Nhân Tình Wedded Wife ThaiLan (2011)

Tập 23/40 HQ-TVRIP Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông

Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông (2014)

Tập 12/12 HD-VNLT Nhà Trọ Kỳ Quái Số 24

Nhà Trọ Kỳ Quái Số 24 Boarding House No. 24 ,하숙 24번지 (2014)

Tập 1/36 HD Tuổi Thanh Xuân

Tuổi Thanh Xuân Tuoi Thanh Xuan ,Forever Young (2014)

Tập 30/30 HD-FFVN Danh Môn Ám Chiến

Danh Môn Ám Chiến 名門暗戰,Over achievers TVB (2014)

Tập 38/50 HD-FFVN Tân Hồng Lâu Mộng

Tân Hồng Lâu Mộng 紅樓夢 - The Dream Of Red Mansions (2010)

Tập 9/21 HD-FFVN Ngôi Nhà Hạnh Phúc - Thái Lan Ver

Ngôi Nhà Hạnh Phúc - Thái Lan Ver full house (2014)

Tập 1/38 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 13/20 Vietsub Kiêu Hãnh và Định Kiến

Kiêu Hãnh và Định Kiến Pride And Prejudice MBC (2014)

Tập 24/24 Vietsub  Cánh Cửa Bí Mật Vietsub

Cánh Cửa Bí Mật Vietsub 비밀의 문 - Secret Door (2014)

Tập 10/20 Vietsub Cặp Đôi Trái Ngược

Cặp Đôi Trái Ngược - Pinocchio SBS (2014)

Tập 11/20 HD-Vietsub Mỹ Nữ Tái Sinh

Mỹ Nữ Tái Sinh Birth of a Beauty SBS (2014)

Tập 7/44 HQ Phận Đàn Bà

Phận Đàn Bà (2014)

Tập 32/35 HD Vòng Vây Hoa Hồng

Vòng Vây Hoa Hồng (2014)

Tập 21/25 HQ-LT Yên Tỏa Trùng Lâu

Yên Tỏa Trùng Lâu Yên Tỏa Trùng Lâu (2010)

Tập 29/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 29/31 HQ Lớp Học Một Không Hai

Lớp Học Một Không Hai (2014)

Tập 9/37 HD Khung Trời Mơ Ước

Khung Trời Mơ Ước (2014)

Tập 6/30 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 28/30 HQ-LT Cuộc Chiến Với Nhân Tình

Cuộc Chiến Với Nhân Tình Wedded Wife ThaiLan (2011)

Tập 23/40 HQ-TVRIP Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông

Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông (2014)