Tập 10/30 HD-FFVN Lạc Lối

Lạc Lối Destination Nowhere,迷 (2016)

Tập 5/41 HD-USLT Thần Thám Bao Thanh Thiên

Thần Thám Bao Thanh Thiên Detective Justice Bao (2015)

Tập 36/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 17/60 HQ-LT Khát Vọng Đêm Trăng

Khát Vọng Đêm Trăng Moon of Desire (2014)

Tập 23/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 28/36 HD-LT Bí Ẩn Trái Tim

Bí Ẩn Trái Tim Everyone Has A Secret (2014)

Tập 8/16 HD-Vietsub Ngày Mai Với Em

Ngày Mai Với Em Tomorrow With You (2016)

Tập 10/20 HD-Vietsub Trưởng Phòng Kim

Trưởng Phòng Kim Chief Kim (2016)

Tập 12/16 HD-Vietsub Thần Tượng Mất Tích

Thần Tượng Mất Tích Missing Nine (2016)

Tập 52/58 HD-Vietsub Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Three Lifetimes Peach Blossom (2016)

Tập 10/30 HD-Vietsub Nhật Ký Saimdang

Nhật Ký Saimdang Saimdang, Light's Diary (2016)

Tập 51/51 HD-Vietsub Kỳ Tinh Ký

Kỳ Tinh Ký Magic Star (2016)

Tập 52/60 HD-Vietsub Đại Đường Vinh Diệu

Đại Đường Vinh Diệu The Glory Of Tang Dynasty (2016)

Tập 20/20 HD-Vietsub Bán yêu Khuynh Thành P2

Bán yêu Khuynh Thành P2 Demon Girl 2 (2016)

Tập 12/16 HD-Vietsub Âm Thanh Tội Phạm

Âm Thanh Tội Phạm Voice (2016)

Tập 28/28 HD-USLT Ông Trùm Nghành Luật

Ông Trùm Nghành Luật 律政強人,Law Dis-order (2016)

Tập 17/17 HD-LT Hoàng Đế Lưu Manh 2016

Hoàng Đế Lưu Manh 2016 Rogue Emperor, 流氓皇帝 (2016)

Tập 156/200 HD-USLT Bữa Cơm Tối

Bữa Cơm Tối Come Home Love: Dinner at 8 (2016)

Tập 119/119 HD-FFVN Mái Ấm Gia Đình P2

Mái Ấm Gia Đình P2 Come Home Love 2 (2016)

Tập 46/60 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)

Tập 10/30 HD-FFVN Lạc Lối

Lạc Lối Destination Nowhere,迷 (2016)

Tập 5/41 HD-USLT Thần Thám Bao Thanh Thiên

Thần Thám Bao Thanh Thiên Detective Justice Bao (2015)

Tập 36/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 17/60 HQ-LT Khát Vọng Đêm Trăng

Khát Vọng Đêm Trăng Moon of Desire (2014)

Tập 23/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 28/36 HD-LT Bí Ẩn Trái Tim

Bí Ẩn Trái Tim Everyone Has A Secret (2014)

Tập 8/16 HD-Vietsub Ngày Mai Với Em

Ngày Mai Với Em Tomorrow With You (2016)

Tập 10/20 HD-Vietsub Trưởng Phòng Kim

Trưởng Phòng Kim Chief Kim (2016)

Tập 12/16 HD-Vietsub Thần Tượng Mất Tích

Thần Tượng Mất Tích Missing Nine (2016)

Tập 52/58 HD-Vietsub Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Three Lifetimes Peach Blossom (2016)

Tập 10/30 HD-Vietsub Nhật Ký Saimdang

Nhật Ký Saimdang Saimdang, Light's Diary (2016)

Tập 51/51 HD-Vietsub Kỳ Tinh Ký

Kỳ Tinh Ký Magic Star (2016)

Tập 52/60 HD-Vietsub Đại Đường Vinh Diệu

Đại Đường Vinh Diệu The Glory Of Tang Dynasty (2016)

Tập 20/20 HD-Vietsub Bán yêu Khuynh Thành P2

Bán yêu Khuynh Thành P2 Demon Girl 2 (2016)

Tập 12/16 HD-Vietsub Âm Thanh Tội Phạm

Âm Thanh Tội Phạm Voice (2016)

Tập 28/28 HD-USLT Ông Trùm Nghành Luật

Ông Trùm Nghành Luật 律政強人,Law Dis-order (2016)

Tập 17/17 HD-LT Hoàng Đế Lưu Manh 2016

Hoàng Đế Lưu Manh 2016 Rogue Emperor, 流氓皇帝 (2016)

Tập 156/200 HD-USLT Bữa Cơm Tối

Bữa Cơm Tối Come Home Love: Dinner at 8 (2016)

Tập 119/119 HD-FFVN Mái Ấm Gia Đình P2

Mái Ấm Gia Đình P2 Come Home Love 2 (2016)

Tập 46/60 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)