Tập 40/40 HD-USLT Nhất Kiếm Chấn Giang Hồ

Nhất Kiếm Chấn Giang Hồ The Swordsman

Tập 5/48 FullHD-LT Thạch Cảm Đang

Thạch Cảm Đang Dare Stone Male Tiandong (2015)

Tập 15/50 HD-FFVN Nữ Thần Y

Nữ Thần Y The Imperial Doctoress (2015)

Tập 10/30 HD Muôn Mặt Cuộc Đời

Muôn Mặt Cuộc Đời (2016)

Tập 31/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 26/40 HD Lấy Chồng Sớm Làm Gì

Lấy Chồng Sớm Làm Gì (2016)

Tập 57/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 48/30 HD Giấc Mơ Phát Tài

Giấc Mơ Phát Tài (2016)

Tập 26/70 HQ-LT Em Là Định Mệnh Của Đời Anh

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh My Destiny (2014)

Tập 13/30 HD Đồng Tiền Quỷ Ám

Đồng Tiền Quỷ Ám (2016)

Tập 10/101 HD-LT Chung Một Mái Nhà KBS

Chung Một Mái Nhà KBS Love On A Rooftop (2015)

Tập 70/70 HD-LT Bạn Trai Của Mẹ Tôi

Bạn Trai Của Mẹ Tôi Tie The Knot,媽咪的男朋友 (2014)

Tập 4/30 HD Ác Thú Vô Hình

Ác Thú Vô Hình (2016)

Tập 8/117 HD-LT Hạnh Phúc Nơi Nào

Hạnh Phúc Nơi Nào 너라서 좋아 ,I Love You (2012)

Tập 21/69 HD-FFVN Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng The Ladder of Love (2016)

Tập 16/20 HD-Vietsub Báo Thù 2016

Báo Thù 2016 마스터-국수의 신, Master: God of Noodles (2016)

Tập 10/16 HD-VietSub Bùa Yêu

Bùa Yêu Lucky Romance (2016)

Tập 8/42 HD-FFVN Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Love Jewelry (2015)

Tập 12/20 HD-Vietsub Gong Shim Đáng yêu

Gong Shim Đáng yêu Beautiful Gong Shim (2016)

Tập 16/16 HD-Vietsub Lại Là Em

Lại Là Em Another Miss Oh (2016)

Tập 40/40 HD-USLT Nhất Kiếm Chấn Giang Hồ

Nhất Kiếm Chấn Giang Hồ The Swordsman

Tập 5/48 FullHD-LT Thạch Cảm Đang

Thạch Cảm Đang Dare Stone Male Tiandong (2015)

Tập 15/50 HD-FFVN Nữ Thần Y

Nữ Thần Y The Imperial Doctoress (2015)

Tập 10/30 HD Muôn Mặt Cuộc Đời

Muôn Mặt Cuộc Đời (2016)

Tập 31/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 26/40 HD Lấy Chồng Sớm Làm Gì

Lấy Chồng Sớm Làm Gì (2016)

Tập 57/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 48/30 HD Giấc Mơ Phát Tài

Giấc Mơ Phát Tài (2016)

Tập 26/70 HQ-LT Em Là Định Mệnh Của Đời Anh

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh My Destiny (2014)

Tập 13/30 HD Đồng Tiền Quỷ Ám

Đồng Tiền Quỷ Ám (2016)

Tập 10/101 HD-LT Chung Một Mái Nhà KBS

Chung Một Mái Nhà KBS Love On A Rooftop (2015)

Tập 70/70 HD-LT Bạn Trai Của Mẹ Tôi

Bạn Trai Của Mẹ Tôi Tie The Knot,媽咪的男朋友 (2014)

Tập 4/30 HD Ác Thú Vô Hình

Ác Thú Vô Hình (2016)

Tập 8/117 HD-LT Hạnh Phúc Nơi Nào

Hạnh Phúc Nơi Nào 너라서 좋아 ,I Love You (2012)

Tập 21/69 HD-FFVN Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng The Ladder of Love (2016)

Tập 16/20 HD-Vietsub Báo Thù 2016

Báo Thù 2016 마스터-국수의 신, Master: God of Noodles (2016)

Tập 10/16 HD-VietSub Bùa Yêu

Bùa Yêu Lucky Romance (2016)

Tập 8/42 HD-FFVN Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Love Jewelry (2015)

Tập 12/20 HD-Vietsub Gong Shim Đáng yêu

Gong Shim Đáng yêu Beautiful Gong Shim (2016)

Tập 16/16 HD-Vietsub Lại Là Em

Lại Là Em Another Miss Oh (2016)