Tập 16/40 HD-TM-Vsub Vân Trung Ca

Vân Trung Ca 云中歌, Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 23/52 HD-FFVN  Phụ Nữ Đào Hoa

Phụ Nữ Đào Hoa 濤女郎,Tao Lady (2014)

Tập 20/50 HD-LT Hoa Thiên Cốt 2015

Hoa Thiên Cốt 2015 The Journey of Flower (2015)

Tập 6/20 HD-FFVN Vô Song Phổ

Vô Song Phổ 無雙譜,Under the Veil

Tập 8/28 Full HD-LT Dối Tình

Dối Tình Shadow of the Heart,Ngao Jai (2015)

Tập 13/32 HD-FFVN Trương Bảo Tử

Trương Bảo Tử Captain of Destiny ,張保仔 (2015)

Tập 20/32 HD Thề Không Gục Ngã

Thề Không Gục Ngã (2015)

Tập 33/35 HQ Sương Khói Đồng Hoang

Sương Khói Đồng Hoang (2015)

Tập 413/500 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 9/30 HQ-LT Lời Nguyền Tình Yêu

Lời Nguyền Tình Yêu ละครสาปสาง (2014)

Tập 25/30 HD Khi Em Đã Lớn

Khi Em Đã Lớn (2015)

Tập 6/35 HD Cỏ Biếc

Cỏ Biếc (2013)

Tập 15/30 HQ-LT Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia (2014)

Tập 30/33 HD  Chuyện Tình Bà Nội Trợ

Chuyện Tình Bà Nội Trợ (2015)

Tập 34/35 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2015)

Tập 8/50 HD-Vietsub Tổ Ấm Yêu Thương

Tổ Ấm Yêu Thương 파랑새의 집,Blue Bird’s House (2015)

Tập 12/20 HD-VNLT  Người Hầu

Người Hầu Maids,하녀들 (2015)

Tập 16/16 HD-VNLT Trận Đấu Cuối - Cú Chốt

Trận Đấu Cuối - Cú Chốt 라스트,Last (2015)

Tập 30/54 HD-TM+Vietsub Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng 琅琊榜,Lang gia bảng (2015)

Tập 18/18 HD-TM+Vietsub Thiên Tài Lang Băm

Thiên Tài Lang Băm 용팔이,Yong Pal (2015)

Tập 16/40 HD-TM-Vsub Vân Trung Ca

Vân Trung Ca 云中歌, Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 23/52 HD-FFVN  Phụ Nữ Đào Hoa

Phụ Nữ Đào Hoa 濤女郎,Tao Lady (2014)

Tập 20/50 HD-LT Hoa Thiên Cốt 2015

Hoa Thiên Cốt 2015 The Journey of Flower (2015)

Tập 6/20 HD-FFVN Vô Song Phổ

Vô Song Phổ 無雙譜,Under the Veil

Tập 8/28 Full HD-LT Dối Tình

Dối Tình Shadow of the Heart,Ngao Jai (2015)

Tập 13/32 HD-FFVN Trương Bảo Tử

Trương Bảo Tử Captain of Destiny ,張保仔 (2015)

Tập 20/32 HD Thề Không Gục Ngã

Thề Không Gục Ngã (2015)

Tập 33/35 HQ Sương Khói Đồng Hoang

Sương Khói Đồng Hoang (2015)

Tập 413/500 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 9/30 HQ-LT Lời Nguyền Tình Yêu

Lời Nguyền Tình Yêu ละครสาปสาง (2014)

Tập 25/30 HD Khi Em Đã Lớn

Khi Em Đã Lớn (2015)

Tập 6/35 HD Cỏ Biếc

Cỏ Biếc (2013)

Tập 15/30 HQ-LT Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia (2014)

Tập 30/33 HD  Chuyện Tình Bà Nội Trợ

Chuyện Tình Bà Nội Trợ (2015)

Tập 34/35 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2015)

Tập 8/50 HD-Vietsub Tổ Ấm Yêu Thương

Tổ Ấm Yêu Thương 파랑새의 집,Blue Bird’s House (2015)

Tập 12/20 HD-VNLT  Người Hầu

Người Hầu Maids,하녀들 (2015)

Tập 16/16 HD-VNLT Trận Đấu Cuối - Cú Chốt

Trận Đấu Cuối - Cú Chốt 라스트,Last (2015)

Tập 30/54 HD-TM+Vietsub Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng 琅琊榜,Lang gia bảng (2015)

Tập 18/18 HD-TM+Vietsub Thiên Tài Lang Băm

Thiên Tài Lang Băm 용팔이,Yong Pal (2015)