Tập 17/25 HD-FFVN Bốn Nàng Luật Sư

Bốn Nàng Luật Sư 四個女仔三個Bar ,Raising The Bar (2015)

Tập 36/69 HD-VNLT Tình Trung Nhạc Phi

Tình Trung Nhạc Phi The Patriot Yue Fei (2012)

Tập 9/30 HQ-LT Trái Tim Rẽ Lối

Trái Tim Rẽ Lối Hua Jai Rua Puang (2013)

Tập 136/200 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 50/52 HD-Vietsub Tân Thần Điêu Đại Hiệp

Tân Thần Điêu Đại Hiệp The Romance Of The Condor Heroes (2014)

Tập 9/34 HQ-LT Ngọn Lửa Kiêu Hãnh

Ngọn Lửa Kiêu Hãnh Lofty Fire (2012)

Tập 33/44 HD-Vietsub Hoạt Sắc Sinh Hương

Hoạt Sắc Sinh Hương Legend Of Fragrance (2014)

Tập 4/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 25/33 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2013)

Tập 24/32 HQ Ra Giêng Anh Cưới Em

Ra Giêng Anh Cưới Em (2014)

Tập 15/36 HD Hãy Nói Về Tình Yêu

Hãy Nói Về Tình Yêu (2014)

Tập 27/33 HQ Bình Minh Trên Ngọn Lửa

Bình Minh Trên Ngọn Lửa (2014)

Tập 22/32 HD Biệt Thự Hoa Hồng

Biệt Thự Hoa Hồng (2014)

Tập 19/34 HQ Bản Năng Thép

Bản Năng Thép (2014)

Tập 45/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 22/32 HD Đò Dọc

Đò Dọc (2014)

Tập 30/96 HD-LT Đại Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên

Đại Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên 少女武则天,The Empress Of China (2014)

Tập 8/20 HD-USLT Quan Trường Hiểm Hóc

Quan Trường Hiểm Hóc Hoan Hai Ky Quan,Noblesse Oblige (2014)

Tập 596/1000 HD-USLT Mái Ấm Gia Đình

Mái Ấm Gia Đình 愛 · 回家 - Come Home Love TVB (2014)

Tập 17/25 HD-FFVN Bốn Nàng Luật Sư

Bốn Nàng Luật Sư 四個女仔三個Bar ,Raising The Bar (2015)

Tập 36/69 HD-VNLT Tình Trung Nhạc Phi

Tình Trung Nhạc Phi The Patriot Yue Fei (2012)

Tập 9/30 HQ-LT Trái Tim Rẽ Lối

Trái Tim Rẽ Lối Hua Jai Rua Puang (2013)

Tập 136/200 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 50/52 HD-Vietsub Tân Thần Điêu Đại Hiệp

Tân Thần Điêu Đại Hiệp The Romance Of The Condor Heroes (2014)

Tập 9/34 HQ-LT Ngọn Lửa Kiêu Hãnh

Ngọn Lửa Kiêu Hãnh Lofty Fire (2012)

Tập 33/44 HD-Vietsub Hoạt Sắc Sinh Hương

Hoạt Sắc Sinh Hương Legend Of Fragrance (2014)

Tập 4/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 25/33 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2013)

Tập 24/32 HQ Ra Giêng Anh Cưới Em

Ra Giêng Anh Cưới Em (2014)

Tập 15/36 HD Hãy Nói Về Tình Yêu

Hãy Nói Về Tình Yêu (2014)

Tập 27/33 HQ Bình Minh Trên Ngọn Lửa

Bình Minh Trên Ngọn Lửa (2014)

Tập 22/32 HD Biệt Thự Hoa Hồng

Biệt Thự Hoa Hồng (2014)

Tập 19/34 HQ Bản Năng Thép

Bản Năng Thép (2014)

Tập 45/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 22/32 HD Đò Dọc

Đò Dọc (2014)

Tập 30/96 HD-LT Đại Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên

Đại Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên 少女武则天,The Empress Of China (2014)

Tập 8/20 HD-USLT Quan Trường Hiểm Hóc

Quan Trường Hiểm Hóc Hoan Hai Ky Quan,Noblesse Oblige (2014)

Tập 596/1000 HD-USLT Mái Ấm Gia Đình

Mái Ấm Gia Đình 愛 · 回家 - Come Home Love TVB (2014)