Tập 20/20 HD-TM Người Hầu Gái

Người Hầu Gái 하녀들 ,Maids (2014)

Tập 5/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (2015)

Tập 38/40 HD  Một Văn Phòng Luật Sư

Một Văn Phòng Luật Sư (2015)

Tập 14/27 HQ-LT  Tình Yêu Quỷ Dữ

Tình Yêu Quỷ Dữ Tình Yêu Quỷ Dữ (2013)

Tập 24/37 HQ Mắt Lụa

Mắt Lụa (2015)

Tập 87/90 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 2/16 HD-Vietsub Thực Thần 2

Thực Thần 2 식샤를 합시다 시즌2,Let’s Eat 2 (2015)

Tập 1/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (2015)

Tập 6/16 HD-Vietsub Cặp Đôi Ngoại Cảm

Cặp Đôi Ngoại Cảm The Girl Who Can See Smells (2015)

Tập 14/24 Hd-Vietsub Những Phụ Nữ Bất Lương

Những Phụ Nữ Bất Lương Unkind Women (2015)

Tập 6/20 HD-Vietsub Cuộc Chiến Chia Tiền

Cuộc Chiến Chia Tiền The Family Is Coming (2015)

Tập 16/32 HD-Vietsub Thế Giới Tin Đồn

Thế Giới Tin Đồn Heard It Through the Grapevine (2015)

Tập 18/20 HD-Vietsub Bác Sĩ Ma Cà Rồng

Bác Sĩ Ma Cà Rồng 블러드,Blood (2015)

Tập 10/16 HD-Vietsub Khi Mẹ Ra Tay

Khi Mẹ Ra Tay 앵그리맘,Angry Mom (2015)

Tập 10/20 HD-FFVN Dĩ Hòa Vi Quý

Dĩ Hòa Vi Quý 以和為貴,Smooth Talker (2015)

Tập 15/20 HD-FFVN Chuyện Tình Sân Khấu

Chuyện Tình Sân Khấu Romantic Repertoire TVB (2015)

Tập 40/40 HD-LT Cánh Hoa Trong Gió

Cánh Hoa Trong Gió 幸福蒲公英,Dandelion Love (2014)

Tập 1/32 HQ-LT Bí Mật Trước Bình Minh

Bí Mật Trước Bình Minh Bukas Na Lang Kita Mamahalin ,Tomorrow's Love (2013)

Tập 1/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2013)

Tập 18/30 HD Vẫn Có Em Bên Đời

Vẫn Có Em Bên Đời (2015)

Tập 20/20 HD-TM Người Hầu Gái

Người Hầu Gái 하녀들 ,Maids (2014)

Tập 5/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (2015)

Tập 38/40 HD  Một Văn Phòng Luật Sư

Một Văn Phòng Luật Sư (2015)

Tập 14/27 HQ-LT  Tình Yêu Quỷ Dữ

Tình Yêu Quỷ Dữ Tình Yêu Quỷ Dữ (2013)

Tập 24/37 HQ Mắt Lụa

Mắt Lụa (2015)

Tập 87/90 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 2/16 HD-Vietsub Thực Thần 2

Thực Thần 2 식샤를 합시다 시즌2,Let’s Eat 2 (2015)

Tập 1/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (2015)

Tập 6/16 HD-Vietsub Cặp Đôi Ngoại Cảm

Cặp Đôi Ngoại Cảm The Girl Who Can See Smells (2015)

Tập 14/24 Hd-Vietsub Những Phụ Nữ Bất Lương

Những Phụ Nữ Bất Lương Unkind Women (2015)

Tập 6/20 HD-Vietsub Cuộc Chiến Chia Tiền

Cuộc Chiến Chia Tiền The Family Is Coming (2015)

Tập 16/32 HD-Vietsub Thế Giới Tin Đồn

Thế Giới Tin Đồn Heard It Through the Grapevine (2015)

Tập 18/20 HD-Vietsub Bác Sĩ Ma Cà Rồng

Bác Sĩ Ma Cà Rồng 블러드,Blood (2015)

Tập 10/16 HD-Vietsub Khi Mẹ Ra Tay

Khi Mẹ Ra Tay 앵그리맘,Angry Mom (2015)

Tập 10/20 HD-FFVN Dĩ Hòa Vi Quý

Dĩ Hòa Vi Quý 以和為貴,Smooth Talker (2015)

Tập 15/20 HD-FFVN Chuyện Tình Sân Khấu

Chuyện Tình Sân Khấu Romantic Repertoire TVB (2015)

Tập 40/40 HD-LT Cánh Hoa Trong Gió

Cánh Hoa Trong Gió 幸福蒲公英,Dandelion Love (2014)

Tập 1/32 HQ-LT Bí Mật Trước Bình Minh

Bí Mật Trước Bình Minh Bukas Na Lang Kita Mamahalin ,Tomorrow's Love (2013)

Tập 1/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2013)

Tập 18/30 HD Vẫn Có Em Bên Đời

Vẫn Có Em Bên Đời (2015)