Tập 28/28 HD-FFVN  Anh Hùng Thành Trại

Anh Hùng Thành Trại A Fist Within Four Walls (2016)

Tập 4/41 HD-LT Bà Nội Trợ Hành Động

Bà Nội Trợ Hành Động A Detective Housewife (2016)

Tập 5/5 HD-USLT Đội Hành Động Liêm Chính TVB 2016

Đội Hành Động Liêm Chính TVB 2016 ICAC Investigators 2016 (2016)

Tập 2/20 HD-USLT  Tình Yêu Và Tham Vọng

Tình Yêu Và Tham Vọng 完美叛侶,Betweent Love Disire (2016)

Tập 72/120 HD-USLT Bữa Cơm Tối

Bữa Cơm Tối Come Home Love: Dinner at 8 (2016)

Tập 14/31 HD-USLT Chung Một Mái Nhà 2016

Chung Một Mái Nhà 2016 House of Spirits,一屋老友記 (2016)

Tập 24/28 HD-USLT Mặt Sau Vụ Tai Nạn

Mặt Sau Vụ Tai Nạn Presumed Accidents,純熟意外 (2016)

Tập 20/20 HD-FFVN Người Bố Thân Yêu

Người Bố Thân Yêu Daddy Dearest,爸B有话儿 (2016)

Tập 10/30 HD-Vietsub  Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Just One Slight Smile is Very Alluring (2016)

Tập 12/16 HD-TM-Vsub Hai Thế Giới

Hai Thế Giới Two Worlds (2016)

Tập 22/50 HD-TM Vương Quốc Ảo

Vương Quốc Ảo 幻城, Ice Fantasy (2016)

Tập 44/40 HQ Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi Two Wives (2014)

Tập 32/30 HQ-LT Tử Thần Ngọt Ngào

Tử Thần Ngọt Ngào Majurat See Nampeung (2014)

Tập 12/32 HD Thủy Cơ

Thủy Cơ (2016)

Tập 66/30 HD Giấc Mơ Phát Tài

Giấc Mơ Phát Tài (2016)

Tập 47/50 HD-Vietsub Năm Đứa Trẻ

Năm Đứa Trẻ Five Children (2016)

Tập 41/123 HD-FFVN Đừng Quên Hoa Hồng

Đừng Quên Hoa Hồng 달려라 장미,Run, Jang Mi (2015)

Tập 22/42 HD-FFVN Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Love Jewelry (2015)

Tập 8/16 HD-Vietsub Nàng Công Chúa Tôi Yêu

Nàng Công Chúa Tôi Yêu My Little Princess (2016)

Tập 5/12 HD-Vietsub Chuyện Tình Lọ Lem

Chuyện Tình Lọ Lem Cinderella and Four Knights (2016)

Tập 28/28 HD-FFVN  Anh Hùng Thành Trại

Anh Hùng Thành Trại A Fist Within Four Walls (2016)

Tập 4/41 HD-LT Bà Nội Trợ Hành Động

Bà Nội Trợ Hành Động A Detective Housewife (2016)

Tập 5/5 HD-USLT Đội Hành Động Liêm Chính TVB 2016

Đội Hành Động Liêm Chính TVB 2016 ICAC Investigators 2016 (2016)

Tập 2/20 HD-USLT  Tình Yêu Và Tham Vọng

Tình Yêu Và Tham Vọng 完美叛侶,Betweent Love Disire (2016)

Tập 72/120 HD-USLT Bữa Cơm Tối

Bữa Cơm Tối Come Home Love: Dinner at 8 (2016)

Tập 14/31 HD-USLT Chung Một Mái Nhà 2016

Chung Một Mái Nhà 2016 House of Spirits,一屋老友記 (2016)

Tập 24/28 HD-USLT Mặt Sau Vụ Tai Nạn

Mặt Sau Vụ Tai Nạn Presumed Accidents,純熟意外 (2016)

Tập 20/20 HD-FFVN Người Bố Thân Yêu

Người Bố Thân Yêu Daddy Dearest,爸B有话儿 (2016)

Tập 10/30 HD-Vietsub  Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Just One Slight Smile is Very Alluring (2016)

Tập 12/16 HD-TM-Vsub Hai Thế Giới

Hai Thế Giới Two Worlds (2016)

Tập 22/50 HD-TM Vương Quốc Ảo

Vương Quốc Ảo 幻城, Ice Fantasy (2016)

Tập 44/40 HQ Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi Two Wives (2014)

Tập 32/30 HQ-LT Tử Thần Ngọt Ngào

Tử Thần Ngọt Ngào Majurat See Nampeung (2014)

Tập 12/32 HD Thủy Cơ

Thủy Cơ (2016)

Tập 66/30 HD Giấc Mơ Phát Tài

Giấc Mơ Phát Tài (2016)

Tập 47/50 HD-Vietsub Năm Đứa Trẻ

Năm Đứa Trẻ Five Children (2016)

Tập 41/123 HD-FFVN Đừng Quên Hoa Hồng

Đừng Quên Hoa Hồng 달려라 장미,Run, Jang Mi (2015)

Tập 22/42 HD-FFVN Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Love Jewelry (2015)

Tập 8/16 HD-Vietsub Nàng Công Chúa Tôi Yêu

Nàng Công Chúa Tôi Yêu My Little Princess (2016)

Tập 5/12 HD-Vietsub Chuyện Tình Lọ Lem

Chuyện Tình Lọ Lem Cinderella and Four Knights (2016)