Tập 30/32 HD-FFVN Thiên Địa Phong Vân

Thiên Địa Phong Vân 風雲天地,Master of Destiny (2015)

Tập 70/70 DVDRIP-USLT Bảo Tiêu P1,2,3

Bảo Tiêu P1,2,3 Trường Phong Tiêu Cục , 长风镖局 (2010)

Tập 24/30 HQ-LT Vận May Bất Ngờ

Vận May Bất Ngờ Market Love Story (2014)

Tập 28/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2014)

Tập 86/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2010)

Tập 288/250 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 22/30 HD Như Khúc Tình Ca 2015

Như Khúc Tình Ca 2015 (2015)

Tập 35/50 HQ-LT Hận Thù In Dấu

Hận Thù In Dấu Rhodora X (2014)

Tập 31/32 HD Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn

Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn (2015)

Tập 21/30 HQ-LT Công Thức Tình Yêu

Công Thức Tình Yêu Love Recipe (2010)

Tập 13/40 HQ-LT Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng Hero (2010)

Tập 30/41 HD-LT  Hoa Trong Bão 2014

Hoa Trong Bão 2014 Rose In The Wind (2014)

Tập 48/120 HQ-LT Vũ Khí Sắc Đẹp JTBC

Vũ Khí Sắc Đẹp JTBC Thorn Flower (2014)

Tập 4/28 HD-USLT Linh Hồn Vấn Vương

Linh Hồn Vấn Vương Ghost Of Relativity (2015)

Tập 41/47 HD-LT Người Kế Thừa Gia Nghiệp

Người Kế Thừa Gia Nghiệp The Master Of House (2014)

Tập 16/32 HD-USLT Nguy Cơ Gia Nghiệp

Nguy Cơ Gia Nghiệp 風雲天地,Master of Destiny (2015)

Tập 18/36 HD-Vietsub Thực Tập Sinh

Thực Tập Sinh 加油吧实习生,Best Get Going (2015)

Tập 16/28 HD-Vietsub Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong (旋风少女 (2015)

Tập 8/20 HD-Vietsub Thư Sinh Bóng Đêm

Thư Sinh Bóng Đêm Scholar Who Walks the Night (2015)

Tập 8/20 HD-Vietsub Pháp sư Vô Tâm

Pháp sư Vô Tâm The Monster Killer (2015)

Tập 30/32 HD-FFVN Thiên Địa Phong Vân

Thiên Địa Phong Vân 風雲天地,Master of Destiny (2015)

Tập 70/70 DVDRIP-USLT Bảo Tiêu P1,2,3

Bảo Tiêu P1,2,3 Trường Phong Tiêu Cục , 长风镖局 (2010)

Tập 24/30 HQ-LT Vận May Bất Ngờ

Vận May Bất Ngờ Market Love Story (2014)

Tập 28/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2014)

Tập 86/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2010)

Tập 288/250 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 22/30 HD Như Khúc Tình Ca 2015

Như Khúc Tình Ca 2015 (2015)

Tập 35/50 HQ-LT Hận Thù In Dấu

Hận Thù In Dấu Rhodora X (2014)

Tập 31/32 HD Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn

Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn (2015)

Tập 21/30 HQ-LT Công Thức Tình Yêu

Công Thức Tình Yêu Love Recipe (2010)

Tập 13/40 HQ-LT Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng Hero (2010)

Tập 30/41 HD-LT  Hoa Trong Bão 2014

Hoa Trong Bão 2014 Rose In The Wind (2014)

Tập 48/120 HQ-LT Vũ Khí Sắc Đẹp JTBC

Vũ Khí Sắc Đẹp JTBC Thorn Flower (2014)

Tập 4/28 HD-USLT Linh Hồn Vấn Vương

Linh Hồn Vấn Vương Ghost Of Relativity (2015)

Tập 41/47 HD-LT Người Kế Thừa Gia Nghiệp

Người Kế Thừa Gia Nghiệp The Master Of House (2014)

Tập 16/32 HD-USLT Nguy Cơ Gia Nghiệp

Nguy Cơ Gia Nghiệp 風雲天地,Master of Destiny (2015)

Tập 18/36 HD-Vietsub Thực Tập Sinh

Thực Tập Sinh 加油吧实习生,Best Get Going (2015)

Tập 16/28 HD-Vietsub Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong (旋风少女 (2015)

Tập 8/20 HD-Vietsub Thư Sinh Bóng Đêm

Thư Sinh Bóng Đêm Scholar Who Walks the Night (2015)

Tập 8/20 HD-Vietsub Pháp sư Vô Tâm

Pháp sư Vô Tâm The Monster Killer (2015)