Tập 29/36 FullHD-LT Tân Mãnh Long Quá Giang

Tân Mãnh Long Quá Giang Way Of The Dragon (2016)

Tập 12/20 HD-FFVN Ẩn Thế Giả Môn

Ẩn Thế Giả Môn The Hiddens, 隱世者們 (2016)

Tập 12/32 HD-USLT Cô Gái Đến Từ Hành Tinh Meow

Cô Gái Đến Từ Hành Tinh Meow My Lover from the Planet Meow (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Miêu Thúy Hoa

Miêu Thúy Hoa Lady flower fist

Tập 29/30 HQ Song Sinh Bí Ẩn

Song Sinh Bí Ẩn (2016)

Tập 10/32 HD Ngự Lâm Không Kiếm

Ngự Lâm Không Kiếm (2016)

Tập 8/30 HQ Sứ Mạng Song Sinh 2016

Sứ Mạng Song Sinh 2016 (2016)

Tập 19/35 HQ-LT Ký Ức Tình Yêu

Ký Ức Tình Yêu Memories of Love (2016)

Tập 59/70 HQ-LT  Hoàng Đế Ăn Mày

Hoàng Đế Ăn Mày The Legend of Beggar King and Big Foot Queen (2016)

Tập 19/36 HD Dã Tâm Thiên Thần

Dã Tâm Thiên Thần (2016)

Tập 36/40 HD Đặc Vụ Ở Ma Cao

Đặc Vụ Ở Ma Cao (2016)

Tập 3/12 HD Cô Thắm Về Làng Phần 2

Cô Thắm Về Làng Phần 2 (2016)

Tập 18/18 HD-Vietsub Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2

Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2 The Legend of Chusen 2 (2016)

Tập 16/16 HD-Vietsub Tình Yêu Quyền Thế

Tình Yêu Quyền Thế Night Light (2016)

Tập 16/120 HD-Vietsub Tình Yêu Chắp Vá

Tình Yêu Chắp Vá Love Is Drop By Drop (2016)

Tập 4/40 HD-Vietsub Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Legend of the Condor Heroes (2016)

Tập 20/120 HD-Vietsub Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân

Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân Always Spring (2016)

Tập 18/60 HD-Vietsub Kỳ Tinh Ký

Kỳ Tinh Ký Magic Star (2016)

Tập 14/14 HD Khi đàn ông là số 0

Khi đàn ông là số 0 (2016)

Tập 8/20 HD-Vietsub Hwarang: Khởi Đầu

Hwarang: Khởi Đầu Hwarang: The Beginning (2016)

Tập 29/36 FullHD-LT Tân Mãnh Long Quá Giang

Tân Mãnh Long Quá Giang Way Of The Dragon (2016)

Tập 12/20 HD-FFVN Ẩn Thế Giả Môn

Ẩn Thế Giả Môn The Hiddens, 隱世者們 (2016)

Tập 12/32 HD-USLT Cô Gái Đến Từ Hành Tinh Meow

Cô Gái Đến Từ Hành Tinh Meow My Lover from the Planet Meow (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Miêu Thúy Hoa

Miêu Thúy Hoa Lady flower fist

Tập 29/30 HQ Song Sinh Bí Ẩn

Song Sinh Bí Ẩn (2016)

Tập 10/32 HD Ngự Lâm Không Kiếm

Ngự Lâm Không Kiếm (2016)

Tập 8/30 HQ Sứ Mạng Song Sinh 2016

Sứ Mạng Song Sinh 2016 (2016)

Tập 19/35 HQ-LT Ký Ức Tình Yêu

Ký Ức Tình Yêu Memories of Love (2016)

Tập 59/70 HQ-LT  Hoàng Đế Ăn Mày

Hoàng Đế Ăn Mày The Legend of Beggar King and Big Foot Queen (2016)

Tập 19/36 HD Dã Tâm Thiên Thần

Dã Tâm Thiên Thần (2016)

Tập 36/40 HD Đặc Vụ Ở Ma Cao

Đặc Vụ Ở Ma Cao (2016)

Tập 3/12 HD Cô Thắm Về Làng Phần 2

Cô Thắm Về Làng Phần 2 (2016)

Tập 18/18 HD-Vietsub Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2

Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2 The Legend of Chusen 2 (2016)

Tập 16/16 HD-Vietsub Tình Yêu Quyền Thế

Tình Yêu Quyền Thế Night Light (2016)

Tập 16/120 HD-Vietsub Tình Yêu Chắp Vá

Tình Yêu Chắp Vá Love Is Drop By Drop (2016)

Tập 4/40 HD-Vietsub Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Legend of the Condor Heroes (2016)

Tập 20/120 HD-Vietsub Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân

Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân Always Spring (2016)

Tập 18/60 HD-Vietsub Kỳ Tinh Ký

Kỳ Tinh Ký Magic Star (2016)

Tập 14/14 HD Khi đàn ông là số 0

Khi đàn ông là số 0 (2016)

Tập 8/20 HD-Vietsub Hwarang: Khởi Đầu

Hwarang: Khởi Đầu Hwarang: The Beginning (2016)