Tập 38/40 HD-FFVN Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2

Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2 Brother's Keeper II,巨輪 (2016)

Tập 4/32 HD-FFVN Cô Gái Đến Từ Sao Miêu

Cô Gái Đến Từ Sao Miêu My Lover from the Planet Meow (2016)

Tập 42/1 HD-LT Nữ Phiên Dịch

Nữ Phiên Dịch 亲爱的翻译官,Translator (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Trận Chiến Tham Ô

Trận Chiến Tham Ô Wars of bribery

Tập 72/73 HD-LT Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 - Nhân Gian Hữu Ái

Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 - Nhân Gian Hữu Ái A Happy Life II (2015)

Tập 37/60 HQ-LT  Truy Tìm Công Lý

Truy Tìm Công Lý Tomorrow Belongs to Me (2015)

Tập 36/52 HD-LT Trái Tim Trong Sáng

Trái Tim Trong Sáng Jang Bo Ri is Here,왔다! 장보리 (2014)

Tập 16/35 HQ Sông Phố Nhà Ghe

Sông Phố Nhà Ghe (2016)

Tập 33/30 HD  Sóng Gió Gia Đình

Sóng Gió Gia Đình (2016)

Tập 5/18 HD Sao Miệt Vườn

Sao Miệt Vườn (2016)

Tập 12/35 HD Hợp Đồng Hôn Nhân 2016

Hợp Đồng Hôn Nhân 2016 (2016)

Tập 27/72 HD Dòng Sông Huynh Đệ

Dòng Sông Huynh Đệ (2010)

Tập 18/30 HD Dòng Nhớ

Dòng Nhớ (2016)

Tập 10/30 HQ-LT  Cuộc Chiến Gia Tài

Cuộc Chiến Gia Tài Master of the Storm (2016)

Tập 33/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (2016)

Tập 39/39 HD-LT Liêu Trai Tân Truyện

Liêu Trai Tân Truyện 聊斋新编,Ghost Story 4 (2015)

Tập 26/30 HD-LT Anh Là Trăng Em Là Sao

Anh Là Trăng Em Là Sao The Star Beside The Moon (2014)

Tập 32/40 HD-TM Yên Chi

Yên Chi Rookie Agent Rouge (2016)

Tập 8/36 HD-Vietsub Gap Soon Nhà Tôi

Gap Soon Nhà Tôi 우리 갑순이,Our Gab Soon (2016)

Tập 8/20 HD-LT Người Tình Ánh Trăng  2016

Người Tình Ánh Trăng 2016 Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo (2016)

Tập 38/40 HD-FFVN Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2

Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2 Brother's Keeper II,巨輪 (2016)

Tập 4/32 HD-FFVN Cô Gái Đến Từ Sao Miêu

Cô Gái Đến Từ Sao Miêu My Lover from the Planet Meow (2016)

Tập 42/1 HD-LT Nữ Phiên Dịch

Nữ Phiên Dịch 亲爱的翻译官,Translator (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Trận Chiến Tham Ô

Trận Chiến Tham Ô Wars of bribery

Tập 72/73 HD-LT Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 - Nhân Gian Hữu Ái

Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 - Nhân Gian Hữu Ái A Happy Life II (2015)

Tập 37/60 HQ-LT  Truy Tìm Công Lý

Truy Tìm Công Lý Tomorrow Belongs to Me (2015)

Tập 36/52 HD-LT Trái Tim Trong Sáng

Trái Tim Trong Sáng Jang Bo Ri is Here,왔다! 장보리 (2014)

Tập 16/35 HQ Sông Phố Nhà Ghe

Sông Phố Nhà Ghe (2016)

Tập 33/30 HD  Sóng Gió Gia Đình

Sóng Gió Gia Đình (2016)

Tập 5/18 HD Sao Miệt Vườn

Sao Miệt Vườn (2016)

Tập 12/35 HD Hợp Đồng Hôn Nhân 2016

Hợp Đồng Hôn Nhân 2016 (2016)

Tập 27/72 HD Dòng Sông Huynh Đệ

Dòng Sông Huynh Đệ (2010)

Tập 18/30 HD Dòng Nhớ

Dòng Nhớ (2016)

Tập 10/30 HQ-LT  Cuộc Chiến Gia Tài

Cuộc Chiến Gia Tài Master of the Storm (2016)

Tập 33/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (2016)

Tập 39/39 HD-LT Liêu Trai Tân Truyện

Liêu Trai Tân Truyện 聊斋新编,Ghost Story 4 (2015)

Tập 26/30 HD-LT Anh Là Trăng Em Là Sao

Anh Là Trăng Em Là Sao The Star Beside The Moon (2014)

Tập 32/40 HD-TM Yên Chi

Yên Chi Rookie Agent Rouge (2016)

Tập 8/36 HD-Vietsub Gap Soon Nhà Tôi

Gap Soon Nhà Tôi 우리 갑순이,Our Gab Soon (2016)

Tập 8/20 HD-LT Người Tình Ánh Trăng  2016

Người Tình Ánh Trăng 2016 Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo (2016)