Tập

1

HD-USLT Vu Khi The Xac

Vu Khi The Xac Body Weapon

Tập

20

HD-USLT Tình Sâu Nghĩa Nặng

Tình Sâu Nghĩa Nặng The Fate

Tập

20

HD-USLT Kim Xà Kiếm

Kim Xà Kiếm Golden Snake Sword

Tập

1

HD-USLT Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt

Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt The Bodyguard from Beijing

Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân P1

Thiết Thính Phong Vân P1 Overhard (2010)

Tập

1

HD-USLT Thủy Hử Truyện

Thủy Hử Truyện

Tập

1

HD-USLT Bạo Liệt Hình Cảnh

Bạo Liệt Hình Cảnh Bullets Over Summer

Tập

1

HD-USLT Dạ Thú Đặc Cảnh

Dạ Thú Đặc Cảnh Beast Cops 1998

Tập

1

HD-USLT Bịp Vương

Bịp Vương Great Pretenders

Tập

1

HD-USLT Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành Blade Of Fury

Tập

1

HD-USLT Chung Vô Diệm 2001

Chung Vô Diệm 2001 Wu Yen

Tập

2

HD-USLT Bạch Phát Ma Nữ P1,2

Bạch Phát Ma Nữ P1,2 The Bride with White Hair

Tập

1

HD-USLT Khách Sạn Tân Long Môn

Khách Sạn Tân Long Môn Dragon Inn 1992

Tập

1

HD-USLT Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán Black Vengeance 1987

Tập

1

HD-USLT Ngục Tù Phong Vân P1

Ngục Tù Phong Vân P1 Prison On Fire 1987

Tập

1

HD-TM Ngộ Không Kỳ Truyện

Ngộ Không Kỳ Truyện Wu Kong (2017)

Tập

1

HD-USLT Hồng Hy Quan 1994

Hồng Hy Quan 1994 Legend of the Red Dragon

Tập

1

HD-USLT Ngũ Hổ Tướng

Ngũ Hổ Tướng The Tigers 1991

Tập

1

HD-USLT Độc Bá Thiên Hạ  1991

Độc Bá Thiên Hạ 1991 Casino Raiders II

Tập

1

HD-USLT Nguoi Trong Giang Ho I  - Ngũ Hổ Tái Xuất

Nguoi Trong Giang Ho I - Ngũ Hổ Tái Xuất Young and Dangerous

Tập 1/36 HD-FFVN Thâm Cung Kế

Thâm Cung Kế Deep in the Reach of Conscience

Tập 6/30 HD-FFVN Đội Phi Hổ - Phi Hổ Cực Chiến 2018

Đội Phi Hổ - Phi Hổ Cực Chiến 2018 Flying Tiger 2018

Tập 44/75 HD Cả Một Đời Ân Oán

Cả Một Đời Ân Oán (2017)

Tập 40/119 HD-USLT Oán Bạn Thâm Tình

Oán Bạn Thâm Tình The Womens Room SBS (2014)

Tập 87/122 HD-LT Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân

Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân Always Spring (2017)

Tập 6/30 HD-LT Tiều Phu Lưu Hải

Tiều Phu Lưu Hải The Story Of A Woodcutter And His Fox Wife (2015)

Tập 6/38 HD Sóng Xô Lẽ Phải

Sóng Xô Lẽ Phải (2017)

Tập 4/56 HD-LT Thế Lực Cạnh Tranh

Thế Lực Cạnh Tranh Fighting Time (2017)

Tập 32/32 HD-Vietsub Thiên Tài Lừa Đảo

Thiên Tài Lừa Đảo Switch: Change the World

Tập 30/50 HD-TM Vua Mạo Hiểm Vệ Tư Lý

Vua Mạo Hiểm Vệ Tư Lý The Great Adventurer Wesley: Fragment Man (2017)

Tập 16/36 HD-Vietsub Thiên Ý

Thiên Ý Hero's Dream

Tập 14/50 HD-Vietsub Quy Khứ Lai

Quy Khứ Lai The Way We Were

Tập 16/16 HD-Vietsub Quý Ông Của Tôi

Quý Ông Của Tôi My Mister (2017)

Tập 4/16 HD-Vietsub Nữ Công Tố Viên

Nữ Công Tố Viên Investigation Couple 2018

Tập 24/40 HD-Vietsub Mãng Hoang Kỷ

Mãng Hoang Kỷ The Legend of Jade Sword (2017)

Tập 6/30 HD Lạc Lối 2018

Lạc Lối 2018 (2017)

Tập 8/16 HD-Vietsub Đấu Trí

Đấu Trí Suits

Tập 12/18 HD-LT Vượt Qua Án Tử

Vượt Qua Án Tử Defendant (2017)

Tập 11/30 HD-LT Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên 2016

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên 2016 Just One Slight Smile is Very Alluring (2016)

Tập 32/34 HD-LT Tình Mãi Không Quên

Tình Mãi Không Quên Loving Never Forgetting (2015)

Tập 1/36 HD-FFVN Thâm Cung Kế

Thâm Cung Kế Deep in the Reach of Conscience

Tập 6/30 HD-FFVN Đội Phi Hổ - Phi Hổ Cực Chiến 2018

Đội Phi Hổ - Phi Hổ Cực Chiến 2018 Flying Tiger 2018

Tập 44/75 HD Cả Một Đời Ân Oán

Cả Một Đời Ân Oán (2017)

Tập 40/119 HD-USLT Oán Bạn Thâm Tình

Oán Bạn Thâm Tình The Womens Room SBS (2014)

Tập 87/122 HD-LT Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân

Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân Always Spring (2017)

Tập 6/30 HD-LT Tiều Phu Lưu Hải

Tiều Phu Lưu Hải The Story Of A Woodcutter And His Fox Wife (2015)

Tập 6/38 HD Sóng Xô Lẽ Phải

Sóng Xô Lẽ Phải (2017)

Tập 4/56 HD-LT Thế Lực Cạnh Tranh

Thế Lực Cạnh Tranh Fighting Time (2017)

Tập 32/32 HD-Vietsub Thiên Tài Lừa Đảo

Thiên Tài Lừa Đảo Switch: Change the World

Tập 30/50 HD-TM Vua Mạo Hiểm Vệ Tư Lý

Vua Mạo Hiểm Vệ Tư Lý The Great Adventurer Wesley: Fragment Man (2017)

Tập 16/36 HD-Vietsub Thiên Ý

Thiên Ý Hero's Dream

Tập 14/50 HD-Vietsub Quy Khứ Lai

Quy Khứ Lai The Way We Were

Tập 16/16 HD-Vietsub Quý Ông Của Tôi

Quý Ông Của Tôi My Mister (2017)

Tập 4/16 HD-Vietsub Nữ Công Tố Viên

Nữ Công Tố Viên Investigation Couple 2018

Tập 24/40 HD-Vietsub Mãng Hoang Kỷ

Mãng Hoang Kỷ The Legend of Jade Sword (2017)

Tập 6/30 HD Lạc Lối 2018

Lạc Lối 2018 (2017)

Tập 8/16 HD-Vietsub Đấu Trí

Đấu Trí Suits

Tập 12/18 HD-LT Vượt Qua Án Tử

Vượt Qua Án Tử Defendant (2017)

Tập 11/30 HD-LT Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên 2016

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên 2016 Just One Slight Smile is Very Alluring (2016)

Tập 32/34 HD-LT Tình Mãi Không Quên

Tình Mãi Không Quên Loving Never Forgetting (2015)

Loading...

Loading...


Loading...