Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân P1

Thiết Thính Phong Vân P1 Overhard (2010)

Tập

1

HD-USLT Thủy Hử Truyện

Thủy Hử Truyện

Tập

1

HD-USLT Bạo Liệt Hình Cảnh

Bạo Liệt Hình Cảnh Bullets Over Summer

Tập

1

HD-USLT Dạ Thú Đặc Cảnh

Dạ Thú Đặc Cảnh Beast Cops 1998

Tập

1

HD-USLT Bịp Vương

Bịp Vương Great Pretenders

Tập

1

HD-USLT Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành Blade Of Fury

Tập

1

HD-USLT Chung Vô Diệm 2001

Chung Vô Diệm 2001 Wu Yen

Tập

2

HD-USLT Bạch Phát Ma Nữ P1,2

Bạch Phát Ma Nữ P1,2 The Bride with White Hair

Tập

1

HD-USLT Khách Sạn Tân Long Môn

Khách Sạn Tân Long Môn Dragon Inn 1992

Tập

1

HD-USLT Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán Black Vengeance 1987

Tập

1

HD-USLT Ngục Tù Phong Vân P1

Ngục Tù Phong Vân P1 Prison On Fire 1987

Tập

1

HD-TM Ngộ Không Kỳ Truyện

Ngộ Không Kỳ Truyện Wu Kong (2017)

Tập

1

HD-USLT Hồng Hy Quan 1994

Hồng Hy Quan 1994 Legend of the Red Dragon

Tập

1

HD-USLT Ngũ Hổ Tướng

Ngũ Hổ Tướng The Tigers 1991

Tập

1

HD-USLT Độc Bá Thiên Hạ  1991

Độc Bá Thiên Hạ 1991 Casino Raiders II

Tập

1

HD-USLT Nguoi Trong Giang Ho I  - Ngũ Hổ Tái Xuất

Nguoi Trong Giang Ho I - Ngũ Hổ Tái Xuất Young and Dangerous

Tập

1

HD-USLT Thần Bài 2

Thần Bài 2 God Of Gamblers 2

Tập

1

HD-USLT Ngục Tù Mãnh Long

Ngục Tù Mãnh Long Dragon in Jail

Tập

1

HD-USLT Mặt Trời Cảnh Viên

Mặt Trời Cảnh Viên The Sunshine Cops

Tập

1

HD-USLT Dạ Xoa

Dạ Xoa The Masked Prosecutor

Tập 26/36 HD-FFVN Vô Gian Đạo

Vô Gian Đạo Infernal Affairs (2017)

Tập 7/20 HD-FFVN Xin Chào Sếp Nhé

Xin Chào Sếp Nhé Watch Out Boss (2017)

Tập 34/42 HD-TM Quan Huyện Trịnh Bản Kiều

Quan Huyện Trịnh Bản Kiều Confused Officer Banqiao (2017)

Tập 16/16 HD-LT Văn Phòng Lấp Lánh

Văn Phòng Lấp Lánh Radiant Office (2017)

Tập 4/28 HD-LT Tình Yêu Xuyên Thời Gian P2

Tình Yêu Xuyên Thời Gian P2 Shuttle Love Millennium 2 (2017)

Tập 8/16 HD-LT Nàng Vali Chàng Sơ mi

Nàng Vali Chàng Sơ mi Woman With A Suitcase (2016)

Tập 13/36 FullHD-LT Cô Nàng Hoàn Hảo

Cô Nàng Hoàn Hảo Royal Sister Returns (2017)

Tập 31/38 HD-LT Bước Tới Hạnh Phúc

Bước Tới Hạnh Phúc To Advance Toward the Happiness (2015)

Tập 10/50 HD-LT Bố Là Tất Cả  2017

Bố Là Tất Cả 2017 Father, I''ll Take Care Of You (2017)

Tập 4/4 HD Lạc Giữa Rừng Hoa

Lạc Giữa Rừng Hoa (2017)

Tập 17/30 HD Đảo Ngọc Tình Yêu

Đảo Ngọc Tình Yêu (2017)

Tập 19/75 HD Cả Một Đời Ân Oán

Cả Một Đời Ân Oán (2017)

Tập 6/36 HD Mộng Phù Hoa

Mộng Phù Hoa (2017)

Tập 125/125 HD-LT Thiên Thần Nổi Giận

Thiên Thần Nổi Giận The Return of Hwang Geum-bok (2016)

Tập 30/30 HD-LT Nhân Danh Công Lý

Nhân Danh Công Lý Legal eagles (2016)

Tập 20/20 HQ-USLT Chung Quỳ Bắt Ma

Chung Quỳ Bắt Ma The Chinese Ghost Buste

Tập 20/20 HD-LT Cuộc Chiến Nữ Quyền

Cuộc Chiến Nữ Quyền The Forgotten Valley

Tập 34/50 HD Người Tình Của Tôi

Người Tình Của Tôi I Have a Lover (2015)

Tập 16/16 HD-LT Mật Danh K2 2016

Mật Danh K2 2016 The K2 (2016)

Tập 26/36 HD-FFVN Vô Gian Đạo

Vô Gian Đạo Infernal Affairs (2017)

Tập 7/20 HD-FFVN Xin Chào Sếp Nhé

Xin Chào Sếp Nhé Watch Out Boss (2017)

Tập 34/42 HD-TM Quan Huyện Trịnh Bản Kiều

Quan Huyện Trịnh Bản Kiều Confused Officer Banqiao (2017)

Tập 16/16 HD-LT Văn Phòng Lấp Lánh

Văn Phòng Lấp Lánh Radiant Office (2017)

Tập 4/28 HD-LT Tình Yêu Xuyên Thời Gian P2

Tình Yêu Xuyên Thời Gian P2 Shuttle Love Millennium 2 (2017)

Tập 8/16 HD-LT Nàng Vali Chàng Sơ mi

Nàng Vali Chàng Sơ mi Woman With A Suitcase (2016)

Tập 13/36 FullHD-LT Cô Nàng Hoàn Hảo

Cô Nàng Hoàn Hảo Royal Sister Returns (2017)

Tập 31/38 HD-LT Bước Tới Hạnh Phúc

Bước Tới Hạnh Phúc To Advance Toward the Happiness (2015)

Tập 10/50 HD-LT Bố Là Tất Cả  2017

Bố Là Tất Cả 2017 Father, I''ll Take Care Of You (2017)

Tập 4/4 HD Lạc Giữa Rừng Hoa

Lạc Giữa Rừng Hoa (2017)

Tập 17/30 HD Đảo Ngọc Tình Yêu

Đảo Ngọc Tình Yêu (2017)

Tập 19/75 HD Cả Một Đời Ân Oán

Cả Một Đời Ân Oán (2017)

Tập 6/36 HD Mộng Phù Hoa

Mộng Phù Hoa (2017)

Tập 125/125 HD-LT Thiên Thần Nổi Giận

Thiên Thần Nổi Giận The Return of Hwang Geum-bok (2016)

Tập 30/30 HD-LT Nhân Danh Công Lý

Nhân Danh Công Lý Legal eagles (2016)

Tập 20/20 HQ-USLT Chung Quỳ Bắt Ma

Chung Quỳ Bắt Ma The Chinese Ghost Buste

Tập 20/20 HD-LT Cuộc Chiến Nữ Quyền

Cuộc Chiến Nữ Quyền The Forgotten Valley

Tập 34/50 HD Người Tình Của Tôi

Người Tình Của Tôi I Have a Lover (2015)

Tập 16/16 HD-LT Mật Danh K2 2016

Mật Danh K2 2016 The K2 (2016)

Loading...
Loading...