Tập 17/20 HD-FFVN Chuyên Gia Gỡ Rối

Chuyên Gia Gỡ Rối The Fixer,拆局專家 (2015)

Tập 18/20 HD-FFVN Nô Lệ  Nhà Ở

Nô Lệ Nhà Ở 樓奴,Brick Slaves (2015)

Tập 55/55 HD-LT Bí Mật Của Người Vợ 2014

Bí Mật Của Người Vợ 2014 妻子的秘密,The Wife’s Secret (2014)

Tập 40/40 HD-Vietsub Long Môn Phi Giáp

Long Môn Phi Giáp Flying Swords of Dragon Gate (2015)

Tập 13/50 HD-Vietsub Gia Tộc Họ Wang 2014

Gia Tộc Họ Wang 2014 왕가네 식구들,The Wang Family (2014)

Tập 24/32 HD Biệt thự Pensée

Biệt thự Pensée (2015)

Tập 68/68 HD-Vietsub  Người Tình Kim Cương

Người Tình Kim Cương Diamond Lover,克拉恋人 (2015)

Tập 80/80 HD-FFVN Ba Tiểu Thư Nhà Họ Hạ

Ba Tiểu Thư Nhà Họ Hạ 夏家三千金,My Daughter (2012)

Tập 6/30 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2015)

Tập 26/113 TVRIP - LT Mặt Nạ Hoa Hồng

Mặt Nạ Hoa Hồng Temptation of Wife (2012)

Tập 14/30 HD Những Mảnh Đời Giông Bão

Những Mảnh Đời Giông Bão (2013)

Tập 30/30 HD-Vietsub Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong (旋风少女 (2015)

Tập 8/16 HD-Vietsub Quý Bà Cảnh Sát

Quý Bà Cảnh Sát 미세스캅,Mrs. Cop (2015)

Tập 16/16 HD-Vietsub Ngày Đó Ta Yêu Nhau

Ngày Đó Ta Yêu Nhau The Time We Were Not In Love (2015)

Tập 6/20 HD-Vietsub Thiên Tài Lang Băm

Thiên Tài Lang Băm 용팔이,Yong Pal (2015)

Tập 60/50 HD-Vietsub Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt 花千骨,The Journey of Flower (2015)

Tập 24/24 HD-Vietsub Tâm Lý Tội Phạm

Tâm Lý Tội Phạm 心理罪,Psychological crime (2015)

Tập 41/41 HD-LT  Hoa Trong Bão 2014

Hoa Trong Bão 2014 Rose In The Wind (2014)

Tập 16/16 HD-Vietsub  Con Mả Con Ma

Con Mả Con Ma 오 나의 귀신님,Oh My Ghost (2015)

Tập 17/20 HD-FFVN Chuyên Gia Gỡ Rối

Chuyên Gia Gỡ Rối The Fixer,拆局專家 (2015)

Tập 18/20 HD-FFVN Nô Lệ  Nhà Ở

Nô Lệ Nhà Ở 樓奴,Brick Slaves (2015)

Tập 55/55 HD-LT Bí Mật Của Người Vợ 2014

Bí Mật Của Người Vợ 2014 妻子的秘密,The Wife’s Secret (2014)

Tập 40/40 HD-Vietsub Long Môn Phi Giáp

Long Môn Phi Giáp Flying Swords of Dragon Gate (2015)

Tập 13/50 HD-Vietsub Gia Tộc Họ Wang 2014

Gia Tộc Họ Wang 2014 왕가네 식구들,The Wang Family (2014)

Tập 24/32 HD Biệt thự Pensée

Biệt thự Pensée (2015)

Tập 68/68 HD-Vietsub  Người Tình Kim Cương

Người Tình Kim Cương Diamond Lover,克拉恋人 (2015)

Tập 80/80 HD-FFVN Ba Tiểu Thư Nhà Họ Hạ

Ba Tiểu Thư Nhà Họ Hạ 夏家三千金,My Daughter (2012)

Tập 6/30 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2015)

Tập 26/113 TVRIP - LT Mặt Nạ Hoa Hồng

Mặt Nạ Hoa Hồng Temptation of Wife (2012)

Tập 14/30 HD Những Mảnh Đời Giông Bão

Những Mảnh Đời Giông Bão (2013)

Tập 30/30 HD-Vietsub Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong (旋风少女 (2015)

Tập 8/16 HD-Vietsub Quý Bà Cảnh Sát

Quý Bà Cảnh Sát 미세스캅,Mrs. Cop (2015)

Tập 16/16 HD-Vietsub Ngày Đó Ta Yêu Nhau

Ngày Đó Ta Yêu Nhau The Time We Were Not In Love (2015)

Tập 6/20 HD-Vietsub Thiên Tài Lang Băm

Thiên Tài Lang Băm 용팔이,Yong Pal (2015)

Tập 60/50 HD-Vietsub Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt 花千骨,The Journey of Flower (2015)

Tập 24/24 HD-Vietsub Tâm Lý Tội Phạm

Tâm Lý Tội Phạm 心理罪,Psychological crime (2015)

Tập 41/41 HD-LT  Hoa Trong Bão 2014

Hoa Trong Bão 2014 Rose In The Wind (2014)

Tập 16/16 HD-Vietsub  Con Mả Con Ma

Con Mả Con Ma 오 나의 귀신님,Oh My Ghost (2015)