Tập 14/20 HD-FFVN Dĩ Hòa Vi Quý

Dĩ Hòa Vi Quý 以和為貴,Smooth Talker (2015)

Tập 19/20 HD-FFVN Chuyện Tình Sân Khấu

Chuyện Tình Sân Khấu Romantic Repertoire TVB (2015)

Tập 24/24 HD-TM Lời Nguyền Định Mệnh

Lời Nguyền Định Mệnh Shine or Go Crazy,빛나거나 미치거나 (2015)

Tập 20/20 HD-LT Ngôi Sao Tỏa Sáng

Ngôi Sao Tỏa Sáng You Light Up My Star (2014)

Tập 1/32 HD Canh Bạc Cuộc Đời

Canh Bạc Cuộc Đời (2015)

Tập 33/33 HQ Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ (2015)

Tập 28/37 HQ Mắt Lụa

Mắt Lụa (2015)

Tập 27/90 HQ-LT Mãi Mãi Bên Em

Mãi Mãi Bên Em Prinsesa ng Buhay Ko (2013)

Tập 5/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2013)

Tập 5/32 HQ-LT Bí Mật Trước Bình Minh

Bí Mật Trước Bình Minh Bukas Na Lang Kita Mamahalin ,Tomorrow's Love (2013)

Tập 99/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 93/100 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 55/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 7/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (2015)

Tập 16/27 HQ-LT  Tình Yêu Quỷ Dữ

Tình Yêu Quỷ Dữ Tình Yêu Quỷ Dữ (2013)

Tập 36/36 HD Tuổi Thanh Xuân

Tuổi Thanh Xuân Tuoi Thanh Xuan ,Forever Young (2014)

Tập 24/43 HD-LT  Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu 2014

Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu 2014 Detectives and Doctors (2015)

Tập 20/20 HD-USLT Sự Thật Của Đời

Sự Thật Của Đời 피노키오,Pinocchio (2014)

Tập 24/44 HD-Vietsub Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015 少年四大名捕, The Four (2015)

Tập 2/32 HD Không Có Gì & Không Một Ai

Không Có Gì & Không Một Ai (2015)

Tập 14/20 HD-FFVN Dĩ Hòa Vi Quý

Dĩ Hòa Vi Quý 以和為貴,Smooth Talker (2015)

Tập 19/20 HD-FFVN Chuyện Tình Sân Khấu

Chuyện Tình Sân Khấu Romantic Repertoire TVB (2015)

Tập 24/24 HD-TM Lời Nguyền Định Mệnh

Lời Nguyền Định Mệnh Shine or Go Crazy,빛나거나 미치거나 (2015)

Tập 20/20 HD-LT Ngôi Sao Tỏa Sáng

Ngôi Sao Tỏa Sáng You Light Up My Star (2014)

Tập 1/32 HD Canh Bạc Cuộc Đời

Canh Bạc Cuộc Đời (2015)

Tập 33/33 HQ Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ (2015)

Tập 28/37 HQ Mắt Lụa

Mắt Lụa (2015)

Tập 27/90 HQ-LT Mãi Mãi Bên Em

Mãi Mãi Bên Em Prinsesa ng Buhay Ko (2013)

Tập 5/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2013)

Tập 5/32 HQ-LT Bí Mật Trước Bình Minh

Bí Mật Trước Bình Minh Bukas Na Lang Kita Mamahalin ,Tomorrow's Love (2013)

Tập 99/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 93/100 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 55/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 7/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (2015)

Tập 16/27 HQ-LT  Tình Yêu Quỷ Dữ

Tình Yêu Quỷ Dữ Tình Yêu Quỷ Dữ (2013)

Tập 36/36 HD Tuổi Thanh Xuân

Tuổi Thanh Xuân Tuoi Thanh Xuan ,Forever Young (2014)

Tập 24/43 HD-LT  Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu 2014

Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu 2014 Detectives and Doctors (2015)

Tập 20/20 HD-USLT Sự Thật Của Đời

Sự Thật Của Đời 피노키오,Pinocchio (2014)

Tập 24/44 HD-Vietsub Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015 少年四大名捕, The Four (2015)

Tập 2/32 HD Không Có Gì & Không Một Ai

Không Có Gì & Không Một Ai (2015)