Tập 7/20 HD-FFVN Dĩ Hòa Vi Quý

Dĩ Hòa Vi Quý 以和為貴,Smooth Talker (2015)

Tập 12/20 HD-FFVN Chuyện Tình Sân Khấu

Chuyện Tình Sân Khấu Romantic Repertoire TVB (2015)

Tập 21/28 HQ-FFVN Hồ Sơ Công Lý I,II

Hồ Sơ Công Lý I,II File of Justice (2010)

Tập 43/86 HD-LT Tình Yêu Định Mệnh

Tình Yêu Định Mệnh 爱情自有天意,Love Destiny (2014)

Tập 24/24 HD-VNLT  Danh Sách Đen

Danh Sách Đen 導火新聞線,The Menu (2015)

Tập 70/111 HQ-LT Chuyện Nhà Tôi

Chuyện Nhà Tôi I Can't Take It Anymore (2014)

Tập 26/33 HQ Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ (2015)

Tập 23/37 HQ Mắt Lụa

Mắt Lụa (2015)

Tập 93/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 20/90 HQ-LT Mãi Mãi Bên Em

Mãi Mãi Bên Em Prinsesa ng Buhay Ko (2013)

Tập 70/75 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2013)

Tập 49/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 24/30 HQ-LT  Bi Tình Song Sinh

Bi Tình Song Sinh Sud Sai Pan (2013)

Tập 2/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (2015)

Tập 10/27 HQ-LT  Tình Yêu Quỷ Dữ

Tình Yêu Quỷ Dữ Tình Yêu Quỷ Dữ (2013)

Tập 34/40 HD  Một Văn Phòng Luật Sư

Một Văn Phòng Luật Sư (2015)

Tập 79/90 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 34/36 HD Tuổi Thanh Xuân

Tuổi Thanh Xuân Tuoi Thanh Xuan ,Forever Young (2014)

Tập 28/55 HD-Vietsub Thổ Địa Ông Thổ Địa Bà

Thổ Địa Ông Thổ Địa Bà Earth God and Earth Grandmother (2015)

Tập 16/30 HD Vẫn Có Em Bên Đời

Vẫn Có Em Bên Đời (2015)

Tập 7/20 HD-FFVN Dĩ Hòa Vi Quý

Dĩ Hòa Vi Quý 以和為貴,Smooth Talker (2015)

Tập 12/20 HD-FFVN Chuyện Tình Sân Khấu

Chuyện Tình Sân Khấu Romantic Repertoire TVB (2015)

Tập 21/28 HQ-FFVN Hồ Sơ Công Lý I,II

Hồ Sơ Công Lý I,II File of Justice (2010)

Tập 43/86 HD-LT Tình Yêu Định Mệnh

Tình Yêu Định Mệnh 爱情自有天意,Love Destiny (2014)

Tập 24/24 HD-VNLT  Danh Sách Đen

Danh Sách Đen 導火新聞線,The Menu (2015)

Tập 70/111 HQ-LT Chuyện Nhà Tôi

Chuyện Nhà Tôi I Can't Take It Anymore (2014)

Tập 26/33 HQ Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ (2015)

Tập 23/37 HQ Mắt Lụa

Mắt Lụa (2015)

Tập 93/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 20/90 HQ-LT Mãi Mãi Bên Em

Mãi Mãi Bên Em Prinsesa ng Buhay Ko (2013)

Tập 70/75 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2013)

Tập 49/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 24/30 HQ-LT  Bi Tình Song Sinh

Bi Tình Song Sinh Sud Sai Pan (2013)

Tập 2/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (2015)

Tập 10/27 HQ-LT  Tình Yêu Quỷ Dữ

Tình Yêu Quỷ Dữ Tình Yêu Quỷ Dữ (2013)

Tập 34/40 HD  Một Văn Phòng Luật Sư

Một Văn Phòng Luật Sư (2015)

Tập 79/90 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 34/36 HD Tuổi Thanh Xuân

Tuổi Thanh Xuân Tuoi Thanh Xuan ,Forever Young (2014)

Tập 28/55 HD-Vietsub Thổ Địa Ông Thổ Địa Bà

Thổ Địa Ông Thổ Địa Bà Earth God and Earth Grandmother (2015)

Tập 16/30 HD Vẫn Có Em Bên Đời

Vẫn Có Em Bên Đời (2015)