Tập 5/40 HD-USLT  Long Môn Kiếm Khách

Long Môn Kiếm Khách Flying Swords of Dragon Gate (2015)

Tập 24/39 HD-USLT Khang Hy Nội Cung

Khang Hy Nội Cung Cung tỏa tâm ngọc,Palace (2012)

Tập 122/150 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 23/34 HQ Giọt Lệ Bên Sông

Giọt Lệ Bên Sông (2015)

Tập 36/38 HQ Con Nhà Giàu

Con Nhà Giàu (2015)

Tập 29/30 HD  Một Thời Lãng Quên

Một Thời Lãng Quên (2015)

Tập 39/45 HQ-LT Hạnh Phúc Đánh Đổi

Hạnh Phúc Đánh Đổi Wealth And Passion (2014)

Tập 23/32 HQ-LT Thiên Sứ Tội Lỗi

Thiên Sứ Tội Lỗi Woman In Love (2014)

Tập 30/33 HD Tấm Lòng Của Biển

Tấm Lòng Của Biển (2015)

Tập 30/30 HD Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận (2015)

Tập 18/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2010)

Tập 222/250 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 17/29 HQ-LT Đá Quý Vân Mây

Đá Quý Vân Mây Cloud Jade (2011)

Tập 28/39 HD-Vietsub Đoá Hoa Lưỡng Sinh 2015

Đoá Hoa Lưỡng Sinh 2015 两生花,Twice Blooms the Flower (2015)

Tập 45/45 HD-Vietsub Mẹ Hổ Bố Mèo

Mẹ Hổ Bố Mèo (2015)

Tập 17/40 HD-TM/Vietsub Vẫn Cứ Thích Em

Vẫn Cứ Thích Em 偏偏喜欢你, Destined to Love You (2015)

Tập 50/50 HQ-LT Sóng Tình Đảo Thiên Đường

Sóng Tình Đảo Thiên Đường Precious Hearts Romances Presents (2013)

Tập 12/30 HD Như Khúc Tình Ca 2015

Như Khúc Tình Ca 2015 (2015)

Tập 7/16 HD-Vietsub Eun Dong Tình Yêu Của Tôi

Eun Dong Tình Yêu Của Tôi 사랑하는 은동아,My Love Eun Dong (2015)

Tập 10/20 HD-Vietsub Mặt Nạ

Mặt Nạ 가면,Mask (2015)

Tập 5/40 HD-USLT  Long Môn Kiếm Khách

Long Môn Kiếm Khách Flying Swords of Dragon Gate (2015)

Tập 24/39 HD-USLT Khang Hy Nội Cung

Khang Hy Nội Cung Cung tỏa tâm ngọc,Palace (2012)

Tập 122/150 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 23/34 HQ Giọt Lệ Bên Sông

Giọt Lệ Bên Sông (2015)

Tập 36/38 HQ Con Nhà Giàu

Con Nhà Giàu (2015)

Tập 29/30 HD  Một Thời Lãng Quên

Một Thời Lãng Quên (2015)

Tập 39/45 HQ-LT Hạnh Phúc Đánh Đổi

Hạnh Phúc Đánh Đổi Wealth And Passion (2014)

Tập 23/32 HQ-LT Thiên Sứ Tội Lỗi

Thiên Sứ Tội Lỗi Woman In Love (2014)

Tập 30/33 HD Tấm Lòng Của Biển

Tấm Lòng Của Biển (2015)

Tập 30/30 HD Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận (2015)

Tập 18/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2010)

Tập 222/250 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 17/29 HQ-LT Đá Quý Vân Mây

Đá Quý Vân Mây Cloud Jade (2011)

Tập 28/39 HD-Vietsub Đoá Hoa Lưỡng Sinh 2015

Đoá Hoa Lưỡng Sinh 2015 两生花,Twice Blooms the Flower (2015)

Tập 45/45 HD-Vietsub Mẹ Hổ Bố Mèo

Mẹ Hổ Bố Mèo (2015)

Tập 17/40 HD-TM/Vietsub Vẫn Cứ Thích Em

Vẫn Cứ Thích Em 偏偏喜欢你, Destined to Love You (2015)

Tập 50/50 HQ-LT Sóng Tình Đảo Thiên Đường

Sóng Tình Đảo Thiên Đường Precious Hearts Romances Presents (2013)

Tập 12/30 HD Như Khúc Tình Ca 2015

Như Khúc Tình Ca 2015 (2015)

Tập 7/16 HD-Vietsub Eun Dong Tình Yêu Của Tôi

Eun Dong Tình Yêu Của Tôi 사랑하는 은동아,My Love Eun Dong (2015)

Tập 10/20 HD-Vietsub Mặt Nạ

Mặt Nạ 가면,Mask (2015)