Tập 4/16 HD-LT Yêu Trong Toan Tính

Yêu Trong Toan Tính 상류사회,High Society (2015)

Tập 15/40 HQ Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi Two Wives (2014)

Tập 18/42 HD-LT  Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2

Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2 Legend of SouthWest Dance and Music (2014)

Tập 27/44 HD-LT Vân Trung Ca 2015

Vân Trung Ca 2015 云中歌,Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 11/52 HD-TM  Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành

Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành Singing All Along (2016)

Tập 45/45 HD-Vietsub Tiên Kiếm Kỳ Hiệp P5

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp P5 Vân chi phàm,Chinese Paladin 5 (2016)

Tập 65/69 HD-FFVN Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng The Ladder of Love (2016)

Tập 20/20 HQ-USLT Tiểu Lý Phi Đao1995

Tiểu Lý Phi Đao1995 The Romantic Swordsman

Tập 8/20 HD-Vietsub Yêu Không Bến Bờ

Yêu Không Bến Bờ Uncontrollably Fond (2016)

Tập 44/50 HD-FFVN Nữ Thần Y

Nữ Thần Y The Imperial Doctoress (2015)

Tập 6/30 HD-TM Thiếu Nữ Toàn Phong P2

Thiếu Nữ Toàn Phong P2 The Whirlwind Girl 2 (2016)

Tập 15/28 HQ Nhân Tình Lạc Lối

Nhân Tình Lạc Lối (2016)

Tập 18/40 HD-LT Người Con Gái Tôi Yêu

Người Con Gái Tôi Yêu รักสุดฤทธิ์,Love to the Extreme (2014)

Tập 17/17 HD-LT Nghịch Chiến Sinh Tử

Nghịch Chiến Sinh Tử The Brothers (2015)

Tập 11/40 HD Một Thời Ngang Dọc

Một Thời Ngang Dọc (2015)

Tập 64/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 10/40 HD-TM Tân Biên Thành Lãng Tử

Tân Biên Thành Lãng Tử Border Town Prodigal (2016)

Tập 100/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 47/101 HD-LT Chung Một Mái Nhà KBS

Chung Một Mái Nhà KBS Love On A Rooftop (2015)

Tập 24/32 HQ Chị Em Nhà Đông Các

Chị Em Nhà Đông Các (2016)

Tập 4/16 HD-LT Yêu Trong Toan Tính

Yêu Trong Toan Tính 상류사회,High Society (2015)

Tập 15/40 HQ Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi Two Wives (2014)

Tập 18/42 HD-LT  Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2

Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2 Legend of SouthWest Dance and Music (2014)

Tập 27/44 HD-LT Vân Trung Ca 2015

Vân Trung Ca 2015 云中歌,Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 11/52 HD-TM  Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành

Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành Singing All Along (2016)

Tập 45/45 HD-Vietsub Tiên Kiếm Kỳ Hiệp P5

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp P5 Vân chi phàm,Chinese Paladin 5 (2016)

Tập 65/69 HD-FFVN Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng The Ladder of Love (2016)

Tập 20/20 HQ-USLT Tiểu Lý Phi Đao1995

Tiểu Lý Phi Đao1995 The Romantic Swordsman

Tập 8/20 HD-Vietsub Yêu Không Bến Bờ

Yêu Không Bến Bờ Uncontrollably Fond (2016)

Tập 44/50 HD-FFVN Nữ Thần Y

Nữ Thần Y The Imperial Doctoress (2015)

Tập 6/30 HD-TM Thiếu Nữ Toàn Phong P2

Thiếu Nữ Toàn Phong P2 The Whirlwind Girl 2 (2016)

Tập 15/28 HQ Nhân Tình Lạc Lối

Nhân Tình Lạc Lối (2016)

Tập 18/40 HD-LT Người Con Gái Tôi Yêu

Người Con Gái Tôi Yêu รักสุดฤทธิ์,Love to the Extreme (2014)

Tập 17/17 HD-LT Nghịch Chiến Sinh Tử

Nghịch Chiến Sinh Tử The Brothers (2015)

Tập 11/40 HD Một Thời Ngang Dọc

Một Thời Ngang Dọc (2015)

Tập 64/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 10/40 HD-TM Tân Biên Thành Lãng Tử

Tân Biên Thành Lãng Tử Border Town Prodigal (2016)

Tập 100/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 47/101 HD-LT Chung Một Mái Nhà KBS

Chung Một Mái Nhà KBS Love On A Rooftop (2015)

Tập 24/32 HQ Chị Em Nhà Đông Các

Chị Em Nhà Đông Các (2016)