Tập 4/14 HD Khi đàn ông là số 0

Khi đàn ông là số 0 (2016)

Tập 27/30 HQ Lời Nguyền

Lời Nguyền (2016)

Tập 18/38 HD-LT Yêu Con Gái Của Kẻ Thù

Yêu Con Gái Của Kẻ Thù Road to the Nort (2016)

Tập 23/54 HD-LT Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tuyệt Sắc Khuynh Thành Royal Romance (2015)

Tập 46/62 FullHD-LT Tiết Cương Phản Đường

Tiết Cương Phản Đường Tùy Đường Anh Hùng 5 (2016)

Tập 3/21 HQ-LT Thiên Đường Tình Yêu

Thiên Đường Tình Yêu My Paradise (2015)

Tập 7/20 HD-Vietsub Truyền Thuyết Biển Xanh

Truyền Thuyết Biển Xanh The Legend of The Blue Sea (2016)

Tập 40/40 HD-USLT Loạn Thế Tình Thù

Loạn Thế Tình Thù Once Upon A Time In Shanghai

Tập 9/20 HD-Vietsub Chuyện Nghề Y

Chuyện Nghề Y Romantic Doctor, Teacher Kim (2016)

Tập 2/16 HD-Vietsub Yêu Tinh

Yêu Tinh Goblin ,도깨비 (2016)

Tập 18/33 HD Hợp Đồng Định Mệnh

Hợp Đồng Định Mệnh (2016)

Tập 34/35 HD-FFVN Con Rối Hào Môn

Con Rối Hào Môn Two Steps From Heaven,幕後玩家 (2016)

Tập 11/30 HD Tuổi Thanh Xuân P2

Tuổi Thanh Xuân P2 Forever young (2016)

Tập 28/39 HD-LT Thích Thanh Hải Nương

Thích Thanh Hải Nương Sea Mother,刺青海娘 (2013)

Tập 7/42 HD-Vietsub Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao

Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao The Legend Of Flying Daggers (2016)

Tập 50/68 HD-LT Ngọc Kiếm Kỳ Duyên - Tân Lạc Thần Truyền Kỳ

Ngọc Kiếm Kỳ Duyên - Tân Lạc Thần Truyền Kỳ Legend Of Goddess Luo (2014)

Tập 6/31 HD-Vietsub  Cực Phẩm Gia Đinh

Cực Phẩm Gia Đinh Legend Of Ace (2016)

Tập 6/54 HD-LT Tấm Lòng Người Mẹ

Tấm Lòng Người Mẹ All About My Mom,부탁해요, 엄마 (2015)

Tập 15/32 HD Đặc Vụ Ở Ma Cao

Đặc Vụ Ở Ma Cao (2016)

Tập 12/16 HD-Vietsub  Cha Dượng Tuổi Đôi Mươi

Cha Dượng Tuổi Đôi Mươi Sweet Stranger and Me (2016)

Tập 4/14 HD Khi đàn ông là số 0

Khi đàn ông là số 0 (2016)

Tập 27/30 HQ Lời Nguyền

Lời Nguyền (2016)

Tập 18/38 HD-LT Yêu Con Gái Của Kẻ Thù

Yêu Con Gái Của Kẻ Thù Road to the Nort (2016)

Tập 23/54 HD-LT Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tuyệt Sắc Khuynh Thành Royal Romance (2015)

Tập 46/62 FullHD-LT Tiết Cương Phản Đường

Tiết Cương Phản Đường Tùy Đường Anh Hùng 5 (2016)

Tập 3/21 HQ-LT Thiên Đường Tình Yêu

Thiên Đường Tình Yêu My Paradise (2015)

Tập 7/20 HD-Vietsub Truyền Thuyết Biển Xanh

Truyền Thuyết Biển Xanh The Legend of The Blue Sea (2016)

Tập 40/40 HD-USLT Loạn Thế Tình Thù

Loạn Thế Tình Thù Once Upon A Time In Shanghai

Tập 9/20 HD-Vietsub Chuyện Nghề Y

Chuyện Nghề Y Romantic Doctor, Teacher Kim (2016)

Tập 2/16 HD-Vietsub Yêu Tinh

Yêu Tinh Goblin ,도깨비 (2016)

Tập 18/33 HD Hợp Đồng Định Mệnh

Hợp Đồng Định Mệnh (2016)

Tập 34/35 HD-FFVN Con Rối Hào Môn

Con Rối Hào Môn Two Steps From Heaven,幕後玩家 (2016)

Tập 11/30 HD Tuổi Thanh Xuân P2

Tuổi Thanh Xuân P2 Forever young (2016)

Tập 28/39 HD-LT Thích Thanh Hải Nương

Thích Thanh Hải Nương Sea Mother,刺青海娘 (2013)

Tập 7/42 HD-Vietsub Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao

Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao The Legend Of Flying Daggers (2016)

Tập 50/68 HD-LT Ngọc Kiếm Kỳ Duyên - Tân Lạc Thần Truyền Kỳ

Ngọc Kiếm Kỳ Duyên - Tân Lạc Thần Truyền Kỳ Legend Of Goddess Luo (2014)

Tập 6/31 HD-Vietsub  Cực Phẩm Gia Đinh

Cực Phẩm Gia Đinh Legend Of Ace (2016)

Tập 6/54 HD-LT Tấm Lòng Người Mẹ

Tấm Lòng Người Mẹ All About My Mom,부탁해요, 엄마 (2015)

Tập 15/32 HD Đặc Vụ Ở Ma Cao

Đặc Vụ Ở Ma Cao (2016)

Tập 12/16 HD-Vietsub  Cha Dượng Tuổi Đôi Mươi

Cha Dượng Tuổi Đôi Mươi Sweet Stranger and Me (2016)