Tập 4/36 HD Tuổi Thanh Xuân

Tuổi Thanh Xuân Tuoi Thanh Xuan ,Forever Young (2014)

Tập 24/24 HD-VNLT Cánh Cửa Bí Mật

Cánh Cửa Bí Mật Secret Door (2014)

Tập 11/11 HD-VNLT Kẻ Xấu

Kẻ Xấu 나쁜 녀석들,Bad Guys (2014)

Tập 13/20 HQ-ESub  Lady Sour

Lady Sour 醋娘子 TVB (2014)

Tập 4/80 HD-Vietsub Võ Tắc Thiên

Võ Tắc Thiên 少女武则天,The Empress Of China, (2014)

Tập 3/30 HD Vết Sẹo

Vết Sẹo Vet Seo (2014)

Tập 38/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 29/40 HQ-TVRIP Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông

Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông (2014)

Tập 1/30 HQ-TVRIP Đổi Mặt

Đổi Mặt Mundo Mo'y Akin (2013)

Tập 34/34 HQ-LT Cuộc Chiến Với Nhân Tình

Cuộc Chiến Với Nhân Tình Wedded Wife ThaiLan (2011)

Tập 14/44 HQ Phận Đàn Bà

Phận Đàn Bà (2014)

Tập 8/38 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 13/37 HD Khung Trời Mơ Ước

Khung Trời Mơ Ước (2014)

Tập 10/30 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 2/25 HQ-LT Gió Xuân Muôn Nơi

Gió Xuân Muôn Nơi Gio Xuan Muon Noi (2010)

Tập 3/25 HQ-TVRIP Hàng Xóm

Hàng Xóm (2014)

Tập 16/16 HD-FFVN Trang Trại Thiên Đường

Trang Trại Thiên Đường Paradise Ranch SBS (2012)

Tập 40/124 HD-LT Ngôi Vườn Của Mẹ

Ngôi Vườn Của Mẹ Mother's Garden MBC (2014)

Tập 4/50 HD-Vietsub Tân Lộc Đỉnh Ký

Tân Lộc Đỉnh Ký The Deer and the Cauldron (2014)

Tập 4/36 HD Tuổi Thanh Xuân

Tuổi Thanh Xuân Tuoi Thanh Xuan ,Forever Young (2014)

Tập 24/24 HD-VNLT Cánh Cửa Bí Mật

Cánh Cửa Bí Mật Secret Door (2014)

Tập 11/11 HD-VNLT Kẻ Xấu

Kẻ Xấu 나쁜 녀석들,Bad Guys (2014)

Tập 13/20 HQ-ESub  Lady Sour

Lady Sour 醋娘子 TVB (2014)

Tập 4/80 HD-Vietsub Võ Tắc Thiên

Võ Tắc Thiên 少女武则天,The Empress Of China, (2014)

Tập 3/30 HD Vết Sẹo

Vết Sẹo Vet Seo (2014)

Tập 38/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 29/40 HQ-TVRIP Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông

Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông (2014)

Tập 1/30 HQ-TVRIP Đổi Mặt

Đổi Mặt Mundo Mo'y Akin (2013)

Tập 34/34 HQ-LT Cuộc Chiến Với Nhân Tình

Cuộc Chiến Với Nhân Tình Wedded Wife ThaiLan (2011)

Tập 14/44 HQ Phận Đàn Bà

Phận Đàn Bà (2014)

Tập 8/38 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 13/37 HD Khung Trời Mơ Ước

Khung Trời Mơ Ước (2014)

Tập 10/30 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 2/25 HQ-LT Gió Xuân Muôn Nơi

Gió Xuân Muôn Nơi Gio Xuan Muon Noi (2010)

Tập 3/25 HQ-TVRIP Hàng Xóm

Hàng Xóm (2014)

Tập 16/16 HD-FFVN Trang Trại Thiên Đường

Trang Trại Thiên Đường Paradise Ranch SBS (2012)

Tập 40/124 HD-LT Ngôi Vườn Của Mẹ

Ngôi Vườn Của Mẹ Mother's Garden MBC (2014)

Tập 4/50 HD-Vietsub Tân Lộc Đỉnh Ký

Tân Lộc Đỉnh Ký The Deer and the Cauldron (2014)