Tập 17/17 HD-LT Nghịch Chiến Sinh Tử

Nghịch Chiến Sinh Tử The Brothers (2015)

Tập 10/16 HD-Vietsub Truy Lùng - Cuộc Chơi Kinh Hoàng

Truy Lùng - Cuộc Chơi Kinh Hoàng 원티드,Wanted (2016)

Tập 16/42 HD-LT  Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2

Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2 Legend of SouthWest Dance and Music (2014)

Tập 6/40 HD-TM Tân Biên Thành Lãng Tử

Tân Biên Thành Lãng Tử Border Town Prodigal (2016)

Tập 63/69 HD-FFVN Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng The Ladder of Love (2016)

Tập 12/20 HD-Vietsub  Lương Y - Bước Ngoặt Cuộc Đời

Lương Y - Bước Ngoặt Cuộc Đời 닥터스,Doctors (2016)

Tập 6/16 HD-Vietsub Chiến Nào Ma Kia

Chiến Nào Ma Kia Let’s Fight Ghost,싸우자 귀신아 (2016)

Tập 9/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (2016)

Tập 14/40 HQ Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi Two Wives (2014)

Tập 26/44 HD-LT Vân Trung Ca 2015

Vân Trung Ca 2015 云中歌,Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 8/20 HD-Vietsub Yêu Không Bến Bờ

Yêu Không Bến Bờ Uncontrollably Fond (2016)

Tập 43/50 HD-FFVN Nữ Thần Y

Nữ Thần Y The Imperial Doctoress (2015)

Tập 15/28 HQ Nhân Tình Lạc Lối

Nhân Tình Lạc Lối (2016)

Tập 17/40 HD-LT Người Con Gái Tôi Yêu

Người Con Gái Tôi Yêu รักสุดฤทธิ์,Love to the Extreme (2014)

Tập 10/40 HD Một Thời Ngang Dọc

Một Thời Ngang Dọc (2015)

Tập 63/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 99/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 45/101 HD-LT Chung Một Mái Nhà KBS

Chung Một Mái Nhà KBS Love On A Rooftop (2015)

Tập 24/32 HQ Chị Em Nhà Đông Các

Chị Em Nhà Đông Các (2016)

Tập 23/30 HD Ác Thú Vô Hình

Ác Thú Vô Hình (2016)

Tập 17/17 HD-LT Nghịch Chiến Sinh Tử

Nghịch Chiến Sinh Tử The Brothers (2015)

Tập 10/16 HD-Vietsub Truy Lùng - Cuộc Chơi Kinh Hoàng

Truy Lùng - Cuộc Chơi Kinh Hoàng 원티드,Wanted (2016)

Tập 16/42 HD-LT  Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2

Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2 Legend of SouthWest Dance and Music (2014)

Tập 6/40 HD-TM Tân Biên Thành Lãng Tử

Tân Biên Thành Lãng Tử Border Town Prodigal (2016)

Tập 63/69 HD-FFVN Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng The Ladder of Love (2016)

Tập 12/20 HD-Vietsub  Lương Y - Bước Ngoặt Cuộc Đời

Lương Y - Bước Ngoặt Cuộc Đời 닥터스,Doctors (2016)

Tập 6/16 HD-Vietsub Chiến Nào Ma Kia

Chiến Nào Ma Kia Let’s Fight Ghost,싸우자 귀신아 (2016)

Tập 9/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (2016)

Tập 14/40 HQ Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi Two Wives (2014)

Tập 26/44 HD-LT Vân Trung Ca 2015

Vân Trung Ca 2015 云中歌,Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 8/20 HD-Vietsub Yêu Không Bến Bờ

Yêu Không Bến Bờ Uncontrollably Fond (2016)

Tập 43/50 HD-FFVN Nữ Thần Y

Nữ Thần Y The Imperial Doctoress (2015)

Tập 15/28 HQ Nhân Tình Lạc Lối

Nhân Tình Lạc Lối (2016)

Tập 17/40 HD-LT Người Con Gái Tôi Yêu

Người Con Gái Tôi Yêu รักสุดฤทธิ์,Love to the Extreme (2014)

Tập 10/40 HD Một Thời Ngang Dọc

Một Thời Ngang Dọc (2015)

Tập 63/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 99/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 45/101 HD-LT Chung Một Mái Nhà KBS

Chung Một Mái Nhà KBS Love On A Rooftop (2015)

Tập 24/32 HQ Chị Em Nhà Đông Các

Chị Em Nhà Đông Các (2016)

Tập 23/30 HD Ác Thú Vô Hình

Ác Thú Vô Hình (2016)