Tập 31/35 HD-FFVN Con Rối Hào Môn

Con Rối Hào Môn Two Steps From Heaven,幕後玩家 (2016)

Tập 39/62 FullHD-LT Tiết Cương Phản Đường

Tiết Cương Phản Đường Tùy Đường Anh Hùng 5 (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Kim Đồng Ngọc Nữ

Kim Đồng Ngọc Nữ In the Realms of Joy

Tập 21/54 HD-LT Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tuyệt Sắc Khuynh Thành Royal Romance (2015)

Tập 25/39 HD-LT Thích Thanh Hải Nương

Thích Thanh Hải Nương Sea Mother,刺青海娘 (2013)

Tập 46/68 HD-LT Ngọc Kiếm Kỳ Duyên - Tân Lạc Thần Truyền Kỳ

Ngọc Kiếm Kỳ Duyên - Tân Lạc Thần Truyền Kỳ Legend Of Goddess Luo (2014)

Tập 20/20 HD-USLT Chân Mệnh Thiên Tử

Chân Mệnh Thiên Tử Heir to the Throne Is

Tập 6/31 HD-Vietsub  Cực Phẩm Gia Đinh

Cực Phẩm Gia Đinh Legend Of Ace (2016)

Tập 1/42 HD-Vietsub Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao

Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao The Legend Of Flying Daggers (2016)

Tập 14/38 HD-LT Yêu Con Gái Của Kẻ Thù

Yêu Con Gái Của Kẻ Thù Road to the Nort (2016)

Tập 4/16 HD-TM Tình Yêu Quyền Thế

Tình Yêu Quyền Thế Night Light (2016)

Tập 20/120 HD-LT Ông Bố Nội Trợ

Ông Bố Nội Trợ Working Mom Parenting Daddy (2016)

Tập 10/13 HD-TM Nữ Thần Rắn

Nữ Thần Rắn Nakee (2016)

Tập 23/30 HQ Lời Nguyền

Lời Nguyền (2016)

Tập 14/33 HD Hợp Đồng Định Mệnh

Hợp Đồng Định Mệnh (2016)

Tập 39/40 HQ-LT Hai Người Vợ 2015

Hai Người Vợ 2015 Ang Dalawang Mrs. Real (2015)

Tập 57/72 HD Dòng Sông Huynh Đệ

Dòng Sông Huynh Đệ (2010)

Tập 10/16 HD-TM Cô Vợ Ngoại Tình

Cô Vợ Ngoại Tình My Wife's Having An Affair This Week (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Trọng Án Truyền Kỳ

Trọng Án Truyền Kỳ Crime And Passion 1994

Tập 31/30 HD  Tình Thù Hai Mặt

Tình Thù Hai Mặt (2016)

Tập 31/35 HD-FFVN Con Rối Hào Môn

Con Rối Hào Môn Two Steps From Heaven,幕後玩家 (2016)

Tập 39/62 FullHD-LT Tiết Cương Phản Đường

Tiết Cương Phản Đường Tùy Đường Anh Hùng 5 (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Kim Đồng Ngọc Nữ

Kim Đồng Ngọc Nữ In the Realms of Joy

Tập 21/54 HD-LT Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tuyệt Sắc Khuynh Thành Royal Romance (2015)

Tập 25/39 HD-LT Thích Thanh Hải Nương

Thích Thanh Hải Nương Sea Mother,刺青海娘 (2013)

Tập 46/68 HD-LT Ngọc Kiếm Kỳ Duyên - Tân Lạc Thần Truyền Kỳ

Ngọc Kiếm Kỳ Duyên - Tân Lạc Thần Truyền Kỳ Legend Of Goddess Luo (2014)

Tập 20/20 HD-USLT Chân Mệnh Thiên Tử

Chân Mệnh Thiên Tử Heir to the Throne Is

Tập 6/31 HD-Vietsub  Cực Phẩm Gia Đinh

Cực Phẩm Gia Đinh Legend Of Ace (2016)

Tập 1/42 HD-Vietsub Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao

Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao The Legend Of Flying Daggers (2016)

Tập 14/38 HD-LT Yêu Con Gái Của Kẻ Thù

Yêu Con Gái Của Kẻ Thù Road to the Nort (2016)

Tập 4/16 HD-TM Tình Yêu Quyền Thế

Tình Yêu Quyền Thế Night Light (2016)

Tập 20/120 HD-LT Ông Bố Nội Trợ

Ông Bố Nội Trợ Working Mom Parenting Daddy (2016)

Tập 10/13 HD-TM Nữ Thần Rắn

Nữ Thần Rắn Nakee (2016)

Tập 23/30 HQ Lời Nguyền

Lời Nguyền (2016)

Tập 14/33 HD Hợp Đồng Định Mệnh

Hợp Đồng Định Mệnh (2016)

Tập 39/40 HQ-LT Hai Người Vợ 2015

Hai Người Vợ 2015 Ang Dalawang Mrs. Real (2015)

Tập 57/72 HD Dòng Sông Huynh Đệ

Dòng Sông Huynh Đệ (2010)

Tập 10/16 HD-TM Cô Vợ Ngoại Tình

Cô Vợ Ngoại Tình My Wife's Having An Affair This Week (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Trọng Án Truyền Kỳ

Trọng Án Truyền Kỳ Crime And Passion 1994

Tập 31/30 HD  Tình Thù Hai Mặt

Tình Thù Hai Mặt (2016)