Tập 30/41 HD-LT  Hoa Trong Bão 2014

Hoa Trong Bão 2014 Rose In The Wind (2014)

Tập 48/120 HQ-LT Vũ Khí Sắc Đẹp JTBC

Vũ Khí Sắc Đẹp JTBC Thorn Flower (2014)

Tập 30/32 HD-FFVN Thiên Địa Phong Vân

Thiên Địa Phong Vân 風雲天地,Master of Destiny (2015)

Tập 4/28 HD-USLT Linh Hồn Vấn Vương

Linh Hồn Vấn Vương Ghost Of Relativity (2015)

Tập 41/47 HD-LT Người Kế Thừa Gia Nghiệp

Người Kế Thừa Gia Nghiệp The Master Of House (2014)

Tập 16/32 HD-USLT Nguy Cơ Gia Nghiệp

Nguy Cơ Gia Nghiệp 風雲天地,Master of Destiny (2015)

Tập 18/36 HD-Vietsub Thực Tập Sinh

Thực Tập Sinh 加油吧实习生,Best Get Going (2015)

Tập 16/28 HD-Vietsub Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong (旋风少女 (2015)

Tập 8/20 HD-Vietsub Thư Sinh Bóng Đêm

Thư Sinh Bóng Đêm Scholar Who Walks the Night (2015)

Tập 8/20 HD-Vietsub Pháp sư Vô Tâm

Pháp sư Vô Tâm The Monster Killer (2015)

Tập 17/40 HD-Vietsub  Người Tình Kim Cương

Người Tình Kim Cương Diamond Lover,克拉恋人 (2015)

Tập 12/16 HD-Vietsub Mất Tích Bí Ẩn

Mất Tích Bí Ẩn My Beautiful Bride (2015)

Tập 20/20 HD-Vietsub Mặt Nạ

Mặt Nạ 가면,Mask (2015)

Tập 31/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (2015)

Tập 23/30 HQ-LT Vận May Bất Ngờ

Vận May Bất Ngờ Market Love Story (2014)

Tập 27/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2014)

Tập 84/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2010)

Tập 286/250 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 29/30 HD Khúc Tương Tư

Khúc Tương Tư (2015)

Tập 30/32 HD Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn

Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn (2015)

Tập 30/41 HD-LT  Hoa Trong Bão 2014

Hoa Trong Bão 2014 Rose In The Wind (2014)

Tập 48/120 HQ-LT Vũ Khí Sắc Đẹp JTBC

Vũ Khí Sắc Đẹp JTBC Thorn Flower (2014)

Tập 30/32 HD-FFVN Thiên Địa Phong Vân

Thiên Địa Phong Vân 風雲天地,Master of Destiny (2015)

Tập 4/28 HD-USLT Linh Hồn Vấn Vương

Linh Hồn Vấn Vương Ghost Of Relativity (2015)

Tập 41/47 HD-LT Người Kế Thừa Gia Nghiệp

Người Kế Thừa Gia Nghiệp The Master Of House (2014)

Tập 16/32 HD-USLT Nguy Cơ Gia Nghiệp

Nguy Cơ Gia Nghiệp 風雲天地,Master of Destiny (2015)

Tập 18/36 HD-Vietsub Thực Tập Sinh

Thực Tập Sinh 加油吧实习生,Best Get Going (2015)

Tập 16/28 HD-Vietsub Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong (旋风少女 (2015)

Tập 8/20 HD-Vietsub Thư Sinh Bóng Đêm

Thư Sinh Bóng Đêm Scholar Who Walks the Night (2015)

Tập 8/20 HD-Vietsub Pháp sư Vô Tâm

Pháp sư Vô Tâm The Monster Killer (2015)

Tập 17/40 HD-Vietsub  Người Tình Kim Cương

Người Tình Kim Cương Diamond Lover,克拉恋人 (2015)

Tập 12/16 HD-Vietsub Mất Tích Bí Ẩn

Mất Tích Bí Ẩn My Beautiful Bride (2015)

Tập 20/20 HD-Vietsub Mặt Nạ

Mặt Nạ 가면,Mask (2015)

Tập 31/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (2015)

Tập 23/30 HQ-LT Vận May Bất Ngờ

Vận May Bất Ngờ Market Love Story (2014)

Tập 27/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2014)

Tập 84/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2010)

Tập 286/250 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 29/30 HD Khúc Tương Tư

Khúc Tương Tư (2015)

Tập 30/32 HD Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn

Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn (2015)