Tập 17/20 HD-FFVN Dĩ Hòa Vi Quý

Dĩ Hòa Vi Quý 以和為貴,Smooth Talker (2015)

Tập 21/21 HD-FFVN Chuyện Tình Sân Khấu

Chuyện Tình Sân Khấu Romantic Repertoire TVB (2015)

Tập 5/40 HD-TM Cực Phẩm Tân Nương

Cực Phẩm Tân Nương My Amazing Bride (2015)

Tập 10/14 HD-LT  Nữ Sinh Phá Án

Nữ Sinh Phá Án Seonam Girls High School Investigators (2015)

Tập 102/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 23/30 HD Vẫn Có Em Bên Đời

Vẫn Có Em Bên Đời (2015)

Tập 20/27 HQ-LT  Tình Yêu Quỷ Dữ

Tình Yêu Quỷ Dữ Tình Yêu Quỷ Dữ (2013)

Tập 99/100 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 35/35 HQ Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ (2015)

Tập 29/37 HQ Mắt Lụa

Mắt Lụa (2015)

Tập 30/90 HQ-LT Mãi Mãi Bên Em

Mãi Mãi Bên Em Prinsesa ng Buhay Ko (2013)

Tập 8/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2013)

Tập 4/32 HD Không Có Gì & Không Một Ai

Không Có Gì & Không Một Ai (2015)

Tập 58/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 4/32 HD Canh Bạc Cuộc Đời

Canh Bạc Cuộc Đời (2015)

Tập 8/32 HQ-LT Bí Mật Trước Bình Minh

Bí Mật Trước Bình Minh Bukas Na Lang Kita Mamahalin ,Tomorrow's Love (2013)

Tập 10/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (2015)

Tập 14/20 HD-USLT  Lưới Trời Lồng Lộng

Lưới Trời Lồng Lộng 天眼,Eye In The Sky TVB (2015)

Tập 6/20 HD-USLT Đường Đua Hữu Nghị

Đường Đua Hữu Nghị 衝綫,Young Charioteers TVB (2015)

Tập 30/30 HD-USLT  Ân Tình Bích Huyết Kiếm

Ân Tình Bích Huyết Kiếm Sword Stained With Royal Blood (2010)

Tập 17/20 HD-FFVN Dĩ Hòa Vi Quý

Dĩ Hòa Vi Quý 以和為貴,Smooth Talker (2015)

Tập 21/21 HD-FFVN Chuyện Tình Sân Khấu

Chuyện Tình Sân Khấu Romantic Repertoire TVB (2015)

Tập 5/40 HD-TM Cực Phẩm Tân Nương

Cực Phẩm Tân Nương My Amazing Bride (2015)

Tập 10/14 HD-LT  Nữ Sinh Phá Án

Nữ Sinh Phá Án Seonam Girls High School Investigators (2015)

Tập 102/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 23/30 HD Vẫn Có Em Bên Đời

Vẫn Có Em Bên Đời (2015)

Tập 20/27 HQ-LT  Tình Yêu Quỷ Dữ

Tình Yêu Quỷ Dữ Tình Yêu Quỷ Dữ (2013)

Tập 99/100 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 35/35 HQ Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ (2015)

Tập 29/37 HQ Mắt Lụa

Mắt Lụa (2015)

Tập 30/90 HQ-LT Mãi Mãi Bên Em

Mãi Mãi Bên Em Prinsesa ng Buhay Ko (2013)

Tập 8/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2013)

Tập 4/32 HD Không Có Gì & Không Một Ai

Không Có Gì & Không Một Ai (2015)

Tập 58/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 4/32 HD Canh Bạc Cuộc Đời

Canh Bạc Cuộc Đời (2015)

Tập 8/32 HQ-LT Bí Mật Trước Bình Minh

Bí Mật Trước Bình Minh Bukas Na Lang Kita Mamahalin ,Tomorrow's Love (2013)

Tập 10/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (2015)

Tập 14/20 HD-USLT  Lưới Trời Lồng Lộng

Lưới Trời Lồng Lộng 天眼,Eye In The Sky TVB (2015)

Tập 6/20 HD-USLT Đường Đua Hữu Nghị

Đường Đua Hữu Nghị 衝綫,Young Charioteers TVB (2015)

Tập 30/30 HD-USLT  Ân Tình Bích Huyết Kiếm

Ân Tình Bích Huyết Kiếm Sword Stained With Royal Blood (2010)