Tập 32/32 HD-USLT Nguy Cơ Gia Nghiệp

Nguy Cơ Gia Nghiệp 風雲天地,Master of Destiny (2015)

Tập 20/28 HD-USLT Linh Hồn Vấn Vương

Linh Hồn Vấn Vương Ghost Of Relativity (2015)

Tập 21/21 HD-FFVN Chuyên Gia Gỡ Rối

Chuyên Gia Gỡ Rối The Fixer,拆局專家 (2015)

Tập 20/20 HD-FFVN Nô Lệ  Nhà Ở

Nô Lệ Nhà Ở 樓奴,Brick Slaves (2015)

Tập 28/32 HD Biệt thự Pensée

Biệt thự Pensée (2015)

Tập 8/30 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2015)

Tập 35/36 HD Kẻ Dấu Mặt

Kẻ Dấu Mặt (2015)

Tập 15/50 TVRIP - LT Giọt Lệ Cứu Mạng

Giọt Lệ Cứu Mạng Pure Love (2014)

Tập 13/40 TVRIP-LT Thợ Săn Thành Phố 2014

Thợ Săn Thành Phố 2014 City Hunter ,城市猎人 (2014)

Tập 57/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2014)

Tập 15/30 HD Những Mảnh Đời Giông Bão

Những Mảnh Đời Giông Bão (2013)

Tập 3/30 TVRIP -LT Mỹ Nhân Đại Chiến

Mỹ Nhân Đại Chiến Sin Lover (2014)

Tập 32/113 TVRIP - LT Mặt Nạ Hoa Hồng

Mặt Nạ Hoa Hồng Temptation of Wife (2012)

Tập 344/350 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 24/30 HD Tỷ Phú Tưng

Tỷ Phú Tưng (2015)

Tập 30/30 DVD RIP Nỗi Buồn Có Mắt

Nỗi Buồn Có Mắt (2015)

Tập 33/33 DVD RIP  Hai Người Cha

Hai Người Cha (2015)

Tập 106/119 HD-FFVN Mèo Cưng Em Ở Đâu

Mèo Cưng Em Ở Đâu 고양이는 있다! 야옹,My Dear Cat (2014)

Tập 2/16 HD-Vietsub Sống Lại Tuổi 20

Sống Lại Tuổi 20 Second Time Twenty Years Old (2015)

Tập 40/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (2015)

Tập 32/32 HD-USLT Nguy Cơ Gia Nghiệp

Nguy Cơ Gia Nghiệp 風雲天地,Master of Destiny (2015)

Tập 20/28 HD-USLT Linh Hồn Vấn Vương

Linh Hồn Vấn Vương Ghost Of Relativity (2015)

Tập 21/21 HD-FFVN Chuyên Gia Gỡ Rối

Chuyên Gia Gỡ Rối The Fixer,拆局專家 (2015)

Tập 20/20 HD-FFVN Nô Lệ  Nhà Ở

Nô Lệ Nhà Ở 樓奴,Brick Slaves (2015)

Tập 28/32 HD Biệt thự Pensée

Biệt thự Pensée (2015)

Tập 8/30 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2015)

Tập 35/36 HD Kẻ Dấu Mặt

Kẻ Dấu Mặt (2015)

Tập 15/50 TVRIP - LT Giọt Lệ Cứu Mạng

Giọt Lệ Cứu Mạng Pure Love (2014)

Tập 13/40 TVRIP-LT Thợ Săn Thành Phố 2014

Thợ Săn Thành Phố 2014 City Hunter ,城市猎人 (2014)

Tập 57/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2014)

Tập 15/30 HD Những Mảnh Đời Giông Bão

Những Mảnh Đời Giông Bão (2013)

Tập 3/30 TVRIP -LT Mỹ Nhân Đại Chiến

Mỹ Nhân Đại Chiến Sin Lover (2014)

Tập 32/113 TVRIP - LT Mặt Nạ Hoa Hồng

Mặt Nạ Hoa Hồng Temptation of Wife (2012)

Tập 344/350 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 24/30 HD Tỷ Phú Tưng

Tỷ Phú Tưng (2015)

Tập 30/30 DVD RIP Nỗi Buồn Có Mắt

Nỗi Buồn Có Mắt (2015)

Tập 33/33 DVD RIP  Hai Người Cha

Hai Người Cha (2015)

Tập 106/119 HD-FFVN Mèo Cưng Em Ở Đâu

Mèo Cưng Em Ở Đâu 고양이는 있다! 야옹,My Dear Cat (2014)

Tập 2/16 HD-Vietsub Sống Lại Tuổi 20

Sống Lại Tuổi 20 Second Time Twenty Years Old (2015)

Tập 40/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (2015)