Tập

2

HD-USLT Bạch Phát Ma Nữ P1,2

Bạch Phát Ma Nữ P1,2 The Bride with White Hair

Tập

1

HD-USLT Khách Sạn Tân Long Môn

Khách Sạn Tân Long Môn Dragon Inn 1992

Tập

1

HD-USLT Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán Black Vengeance 1987

Tập

1

HD-USLT Ngục Tù Phong Vân P1

Ngục Tù Phong Vân P1 Prison On Fire 1987

Tập

1

HD-TM Ngộ Không Kỳ Truyện

Ngộ Không Kỳ Truyện Wu Kong (2017)

Tập

1

HD-USLT Hồng Hy Quan 1994

Hồng Hy Quan 1994 Legend of the Red Dragon

Tập

1

HD-USLT Ngũ Hổ Tướng

Ngũ Hổ Tướng The Tigers 1991

Tập

1

HD-USLT Độc Bá Thiên Hạ  1991

Độc Bá Thiên Hạ 1991 Casino Raiders II

Tập

1

HD-USLT Nguoi Trong Giang Ho I  - Ngũ Hổ Tái Xuất

Nguoi Trong Giang Ho I - Ngũ Hổ Tái Xuất Young and Dangerous

Tập

1

HD-USLT Thần Bài 2

Thần Bài 2 God Of Gamblers 2

Tập

1

HD-USLT Ngục Tù Mãnh Long

Ngục Tù Mãnh Long Dragon in Jail

Tập

1

HD-USLT Mặt Trời Cảnh Viên

Mặt Trời Cảnh Viên The Sunshine Cops

Tập

1

HD-USLT Dạ Xoa

Dạ Xoa The Masked Prosecutor

Tập

1

HD-USLT Quảng Đông Ngũ Hổ

Quảng Đông Ngũ Hổ The Tigers The Legend of Canton

Tập

1

HD-USLT Huyễn Ảnh Đặc Công

Huyễn Ảnh Đặc Công Hot War 1998

Tập

1

HD-USLT Thần Bài 3

Thần Bài 3 God of Gamblers 3: The Early Stage

Tập

1

HD-USLT Bắn Mướn

Bắn Mướn Bullet For Hire 1991

Tập

1

HD-USLT Đỗ Thánh - God Of Gamblers

Đỗ Thánh - God Of Gamblers God Of Gamblers : All For The Winner

Tập

1

HD-USLT Quỷ Tân Nương

Quỷ Tân Nương Spiritual Love

Tập

1

HD-TM Thập Diện Mai Phục

Thập Diện Mai Phục House Of Flying Daggers

Tập 24/30 HD-FFVN Mất Dấu 2

Mất Dấu 2 Line Walker: The Prelude (2017)

Tập 19/30 HD-FFVN Anh Họ Cố Lên P3

Anh Họ Cố Lên P3 Oh My Grad (2017)

Tập 73/73 HD-LT Tru Tiên Thanh Vân Chí P1,2  2016

Tru Tiên Thanh Vân Chí P1,2 2016 Legend Of Chusen (2016)

Tập 22/77 HD-LT Tình Yêu Không Khoảng Cách

Tình Yêu Không Khoảng Cách Love or Spend (2015)

Tập 23/38 HD-LT Người Yêu Lý Tưởng

Người Yêu Lý Tưởng Customize Happiness (2017)

Tập 5/54 HD-FFVN Phượng Hoàng Mưu Kế

Phượng Hoàng Mưu Kế The Princess Wei Young 2016 (2016)

Tập 25/25 HD-USLT Liệu Pháp Nhân Tâm P2

Liệu Pháp Nhân Tâm P2 giai ma nhan tam (2013)

Tập 15/44 HD-FFVN Đứa Con Khác Họ

Đứa Con Khác Họ April Star (2017)

Tập 11/16 HD-LT  Danh Y Lừng Danh

Danh Y Lừng Danh Deserving of the Name (2017)

Tập 37/40 HQ-LT Trò Chơi Tình Yêu

Trò Chơi Tình Yêu Game Rai Game Ruk (2011)

Tập 270/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance (2015)

Tập 28/30 HD Những Sắc Màu Hôn Nhân

Những Sắc Màu Hôn Nhân (2017)

Tập 28/40 HQ-LT Mái Ấm Yêu Thương

Mái Ấm Yêu Thương Strawberry Lane

Tập 14/28 HD Ghét Thì Yêu Thôi

Ghét Thì Yêu Thôi (2017)

Tập 28/28 HD-FFVN Cộng Sự

Cộng Sự The Unholy Alliance,同盟. (2017)

Tập 32/32 HD-FFVN Nam Thần Xuyên Thời Gian

Nam Thần Xuyên Thời Gian A General, A Scholar and An Eunuch (2017)

Tập 12/40 HD-USLT Vùng Trời Bao La P1

Vùng Trời Bao La P1 Triumph In The Skies 2003

Tập 29/44 HD-FFVN Người Thừa Kế  2017

Người Thừa Kế 2017 Medalist Lawyer Heir (2017)

Tập 20/20 HD-USLT  Người Vợ Đanh Đá

Người Vợ Đanh Đá Tho Nuong Tu ,Lady Sour TVB (2014)

Tập 8/16 HD-LT Ác Thủ Giấu Mặt

Ác Thủ Giấu Mặt The Village: Achiara's Secret (2015)

Tập 24/30 HD-FFVN Mất Dấu 2

Mất Dấu 2 Line Walker: The Prelude (2017)

Tập 19/30 HD-FFVN Anh Họ Cố Lên P3

Anh Họ Cố Lên P3 Oh My Grad (2017)

Tập 73/73 HD-LT Tru Tiên Thanh Vân Chí P1,2  2016

Tru Tiên Thanh Vân Chí P1,2 2016 Legend Of Chusen (2016)

Tập 22/77 HD-LT Tình Yêu Không Khoảng Cách

Tình Yêu Không Khoảng Cách Love or Spend (2015)

Tập 23/38 HD-LT Người Yêu Lý Tưởng

Người Yêu Lý Tưởng Customize Happiness (2017)

Tập 5/54 HD-FFVN Phượng Hoàng Mưu Kế

Phượng Hoàng Mưu Kế The Princess Wei Young 2016 (2016)

Tập 25/25 HD-USLT Liệu Pháp Nhân Tâm P2

Liệu Pháp Nhân Tâm P2 giai ma nhan tam (2013)

Tập 15/44 HD-FFVN Đứa Con Khác Họ

Đứa Con Khác Họ April Star (2017)

Tập 11/16 HD-LT  Danh Y Lừng Danh

Danh Y Lừng Danh Deserving of the Name (2017)

Tập 37/40 HQ-LT Trò Chơi Tình Yêu

Trò Chơi Tình Yêu Game Rai Game Ruk (2011)

Tập 270/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance (2015)

Tập 28/30 HD Những Sắc Màu Hôn Nhân

Những Sắc Màu Hôn Nhân (2017)

Tập 28/40 HQ-LT Mái Ấm Yêu Thương

Mái Ấm Yêu Thương Strawberry Lane

Tập 14/28 HD Ghét Thì Yêu Thôi

Ghét Thì Yêu Thôi (2017)

Tập 28/28 HD-FFVN Cộng Sự

Cộng Sự The Unholy Alliance,同盟. (2017)

Tập 32/32 HD-FFVN Nam Thần Xuyên Thời Gian

Nam Thần Xuyên Thời Gian A General, A Scholar and An Eunuch (2017)

Tập 12/40 HD-USLT Vùng Trời Bao La P1

Vùng Trời Bao La P1 Triumph In The Skies 2003

Tập 29/44 HD-FFVN Người Thừa Kế  2017

Người Thừa Kế 2017 Medalist Lawyer Heir (2017)

Tập 20/20 HD-USLT  Người Vợ Đanh Đá

Người Vợ Đanh Đá Tho Nuong Tu ,Lady Sour TVB (2014)

Tập 8/16 HD-LT Ác Thủ Giấu Mặt

Ác Thủ Giấu Mặt The Village: Achiara's Secret (2015)