Tập 5/20 HD-LT Bàn Tay Sinh Tử

Bàn Tay Sinh Tử 신드롬,Syndrome (2013)

Tập 30/50 HD-LT Thiên Kim Trở Về

Thiên Kim Trở Về Daughter's Back (2014)

Tập 30/39 HD-LT Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2014

Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2014 少年神探狄仁杰 - Young Sherlock (2014)

Tập 87/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 28/32 HD Sức Nặng Tình Thâm

Sức Nặng Tình Thâm (2014)

Tập 5/32 HQ Ra Giêng Anh Cưới Em

Ra Giêng Anh Cưới Em (2014)

Tập 45/48 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 2/24 HQ-LT Mẹ Chồng Rắc Rối

Mẹ Chồng Rắc Rối Peak Marn (2013)

Tập 35/37 HD Khung Trời Mơ Ước

Khung Trời Mơ Ước (2014)

Tập 37/40 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 35/40 HQ-LT Gió Xuân Muôn Nơi

Gió Xuân Muôn Nơi Gio Xuan Muon Noi (2010)

Tập 38/40 HQ-TVRIP Đổi Mặt

Đổi Mặt Mundo Mo'y Akin (2013)

Tập 24/35 HQ 7 Lá Bài

7 Lá Bài (2014)

Tập 8/34 HQ Bản Năng Thép

Bản Năng Thép (2014)

Tập 35/35 HD-FFVN Niềm Đau Chôn Dấu

Niềm Đau Chôn Dấu Good Wife (2013)

Tập 84/90 HD-Vietsub Võ Tắc Thiên

Võ Tắc Thiên 少女武则天,The Empress Of China, (2014)

Tập 2/25 HQ-Engsub Raising The Bar

Raising The Bar 四個女仔三個Bar,Raising The Bar TVB 2015 (2014)

Tập 12/20 HQ-Engsub Madam Cutie On Duty

Madam Cutie On Duty 師奶Madam,Sze Nai Madam TVB 2015 (2014)

Tập 24/24 HD-USLT Bức Màn Đen Tối

Bức Màn Đen Tối Secret Door SBS (2014)

Tập 5/20 HD-LT Bàn Tay Sinh Tử

Bàn Tay Sinh Tử 신드롬,Syndrome (2013)

Tập 30/50 HD-LT Thiên Kim Trở Về

Thiên Kim Trở Về Daughter's Back (2014)

Tập 30/39 HD-LT Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2014

Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2014 少年神探狄仁杰 - Young Sherlock (2014)

Tập 87/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 28/32 HD Sức Nặng Tình Thâm

Sức Nặng Tình Thâm (2014)

Tập 5/32 HQ Ra Giêng Anh Cưới Em

Ra Giêng Anh Cưới Em (2014)

Tập 45/48 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 2/24 HQ-LT Mẹ Chồng Rắc Rối

Mẹ Chồng Rắc Rối Peak Marn (2013)

Tập 35/37 HD Khung Trời Mơ Ước

Khung Trời Mơ Ước (2014)

Tập 37/40 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 35/40 HQ-LT Gió Xuân Muôn Nơi

Gió Xuân Muôn Nơi Gio Xuan Muon Noi (2010)

Tập 38/40 HQ-TVRIP Đổi Mặt

Đổi Mặt Mundo Mo'y Akin (2013)

Tập 24/35 HQ 7 Lá Bài

7 Lá Bài (2014)

Tập 8/34 HQ Bản Năng Thép

Bản Năng Thép (2014)

Tập 35/35 HD-FFVN Niềm Đau Chôn Dấu

Niềm Đau Chôn Dấu Good Wife (2013)

Tập 84/90 HD-Vietsub Võ Tắc Thiên

Võ Tắc Thiên 少女武则天,The Empress Of China, (2014)

Tập 2/25 HQ-Engsub Raising The Bar

Raising The Bar 四個女仔三個Bar,Raising The Bar TVB 2015 (2014)

Tập 12/20 HQ-Engsub Madam Cutie On Duty

Madam Cutie On Duty 師奶Madam,Sze Nai Madam TVB 2015 (2014)

Tập 24/24 HD-USLT Bức Màn Đen Tối

Bức Màn Đen Tối Secret Door SBS (2014)