Tập 38/38 FullHD-LT Tiêu Môn Quan Kiếm  2014

Tiêu Môn Quan Kiếm 2014 The Great Protector (2014)

Tập 25/25 HQ-USLT Mạng Lưới Tuyệt Vọng

Mạng Lưới Tuyệt Vọng On The Edge (2010)

Tập 36/47 HD-LT Người Kế Thừa Gia Nghiệp

Người Kế Thừa Gia Nghiệp The Master Of House (2014)

Tập 84/119 HD-FFVN Mèo Cưng Em Ở Đâu

Mèo Cưng Em Ở Đâu 고양이는 있다! 야옹,My Dear Cat (2014)

Tập 19/30 HQ Nhà Chung

Nhà Chung (2015)

Tập 16/36 HD Kẻ Dấu Mặt

Kẻ Dấu Mặt (2015)

Tập 30/50 HQ-LT Hận Thù In Dấu

Hận Thù In Dấu Rhodora X (2014)

Tập 19/30 HQ-LT Vận May Bất Ngờ

Vận May Bất Ngờ Market Love Story (2014)

Tập 76/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2010)

Tập 278/250 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 13/30 HD  Trường Nội Trú

Trường Nội Trú (2013)

Tập 25/30 HD Khúc Tương Tư

Khúc Tương Tư (2015)

Tập 26/32 HD Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn

Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn (2015)

Tập 8/40 HQ-LT Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng Hero (2010)

Tập 26/32 HD-FFVN Thiên Địa Phong Vân

Thiên Địa Phong Vân 風雲天地,Master of Destiny (2015)

Tập 15/28 HD-FFVN Chơi Với Ma

Chơi Với Ma 鬼同你OT,Ghost Of Relativity (2015)

Tập 20/20 HQ-USLT Hoàng Phổ Khuynh Tình

Hoàng Phổ Khuynh Tình Mối Tình Thượng Hải,Remembrance

Tập 20/20 DVDRIP -USLT Kẻ Ngoài Cuộc

Kẻ Ngoài Cuộc The Outsiders (2010)

Tập 15/30 HQ-LT Công Thức Tình Yêu

Công Thức Tình Yêu Love Recipe (2010)

Tập 30/30 HQ-LT Nhân Vật Phong Vân 1992

Nhân Vật Phong Vân 1992 The Key Man (2010)

Tập 38/38 FullHD-LT Tiêu Môn Quan Kiếm  2014

Tiêu Môn Quan Kiếm 2014 The Great Protector (2014)

Tập 25/25 HQ-USLT Mạng Lưới Tuyệt Vọng

Mạng Lưới Tuyệt Vọng On The Edge (2010)

Tập 36/47 HD-LT Người Kế Thừa Gia Nghiệp

Người Kế Thừa Gia Nghiệp The Master Of House (2014)

Tập 84/119 HD-FFVN Mèo Cưng Em Ở Đâu

Mèo Cưng Em Ở Đâu 고양이는 있다! 야옹,My Dear Cat (2014)

Tập 19/30 HQ Nhà Chung

Nhà Chung (2015)

Tập 16/36 HD Kẻ Dấu Mặt

Kẻ Dấu Mặt (2015)

Tập 30/50 HQ-LT Hận Thù In Dấu

Hận Thù In Dấu Rhodora X (2014)

Tập 19/30 HQ-LT Vận May Bất Ngờ

Vận May Bất Ngờ Market Love Story (2014)

Tập 76/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2010)

Tập 278/250 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 13/30 HD  Trường Nội Trú

Trường Nội Trú (2013)

Tập 25/30 HD Khúc Tương Tư

Khúc Tương Tư (2015)

Tập 26/32 HD Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn

Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn (2015)

Tập 8/40 HQ-LT Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng Hero (2010)

Tập 26/32 HD-FFVN Thiên Địa Phong Vân

Thiên Địa Phong Vân 風雲天地,Master of Destiny (2015)

Tập 15/28 HD-FFVN Chơi Với Ma

Chơi Với Ma 鬼同你OT,Ghost Of Relativity (2015)

Tập 20/20 HQ-USLT Hoàng Phổ Khuynh Tình

Hoàng Phổ Khuynh Tình Mối Tình Thượng Hải,Remembrance

Tập 20/20 DVDRIP -USLT Kẻ Ngoài Cuộc

Kẻ Ngoài Cuộc The Outsiders (2010)

Tập 15/30 HQ-LT Công Thức Tình Yêu

Công Thức Tình Yêu Love Recipe (2010)

Tập 30/30 HQ-LT Nhân Vật Phong Vân 1992

Nhân Vật Phong Vân 1992 The Key Man (2010)