Tập 21/30 HD Bản Sao Nguy Hiểm

Bản Sao Nguy Hiểm (2015)

Tập 14/20 HD-Vietsub Ranh Giới Mong Manh

Ranh Giới Mong Manh 디 데이, D-Day (2015)

Tập 2/46 HQ Đoạn Trường Nam Ai

Đoạn Trường Nam Ai (2015)

Tập 7/32 HD-LT Kiêu Hùng

Kiêu Hùng Lord Of Shanghai (2015)

Tập 26/30 HD-FFVN Đông Pha Gia Sự

Đông Pha Gia Sự 东坡家事,东坡家事 (2015)

Tập 2/25 HD-FFVN Thiên Sứ Tập Sự

Thiên Sứ Tập Sự 實習天使,Angel In The Making (2015)

Tập 4/45 HD-Vietsub+TM Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt 秦时明月,The Legend of Qin (2015)

Tập 2/90 HD-Vietsub Mị Nguyệt Truyện

Mị Nguyệt Truyện 羋月傳,The Legend of Miyue (2015)

Tập 33/40 HD-USLT Danh Môn Vọng Tộc

Danh Môn Vọng Tộc Silver Spoon, Sterling Shackles (2012)

Tập 20/38 HD Mặn Hơn Muối

Mặn Hơn Muối (2015)

Tập 10/28 HQ-LT Lửa Tình Bất Diệt

Lửa Tình Bất Diệt ละครอนิลทิตา (2015)

Tập 22/45 HD Kẻ Thù Dấu Mặt

Kẻ Thù Dấu Mặt (2015)

Tập 24/50 HD-Vietsub Em Đã Biết Yêu

Em Đã Biết Yêu 애인있어요,I Have A Lover (2015)

Tập 40/46 HQ-LT Trò Chơi Tình Ái

Trò Chơi Tình Ái The Legal Wife (2014)

Tập 9/30 HD Tình Như Vô Hình

Tình Như Vô Hình (2015)

Tập 523/600 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 10/32 HQ Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu

Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu (2015)

Tập 3/45 HD Ngọn Cỏ Gió Đùa

Ngọn Cỏ Gió Đùa Ngọn Cỏ Gió Đùa (2013)

Tập 20/50 HD-Vietsub Vòng Xoay Hạnh Phúc

Vòng Xoay Hạnh Phúc My Daughter, Geum Sa Wol (2015)

Tập 32/50 HD-Vietsub Tổ Ấm Yêu Thương

Tổ Ấm Yêu Thương 파랑새의 집,Blue Bird’s House (2015)

Tập 21/30 HD Bản Sao Nguy Hiểm

Bản Sao Nguy Hiểm (2015)

Tập 14/20 HD-Vietsub Ranh Giới Mong Manh

Ranh Giới Mong Manh 디 데이, D-Day (2015)

Tập 2/46 HQ Đoạn Trường Nam Ai

Đoạn Trường Nam Ai (2015)

Tập 7/32 HD-LT Kiêu Hùng

Kiêu Hùng Lord Of Shanghai (2015)

Tập 26/30 HD-FFVN Đông Pha Gia Sự

Đông Pha Gia Sự 东坡家事,东坡家事 (2015)

Tập 2/25 HD-FFVN Thiên Sứ Tập Sự

Thiên Sứ Tập Sự 實習天使,Angel In The Making (2015)

Tập 4/45 HD-Vietsub+TM Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt 秦时明月,The Legend of Qin (2015)

Tập 2/90 HD-Vietsub Mị Nguyệt Truyện

Mị Nguyệt Truyện 羋月傳,The Legend of Miyue (2015)

Tập 33/40 HD-USLT Danh Môn Vọng Tộc

Danh Môn Vọng Tộc Silver Spoon, Sterling Shackles (2012)

Tập 20/38 HD Mặn Hơn Muối

Mặn Hơn Muối (2015)

Tập 10/28 HQ-LT Lửa Tình Bất Diệt

Lửa Tình Bất Diệt ละครอนิลทิตา (2015)

Tập 22/45 HD Kẻ Thù Dấu Mặt

Kẻ Thù Dấu Mặt (2015)

Tập 24/50 HD-Vietsub Em Đã Biết Yêu

Em Đã Biết Yêu 애인있어요,I Have A Lover (2015)

Tập 40/46 HQ-LT Trò Chơi Tình Ái

Trò Chơi Tình Ái The Legal Wife (2014)

Tập 9/30 HD Tình Như Vô Hình

Tình Như Vô Hình (2015)

Tập 523/600 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 10/32 HQ Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu

Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu (2015)

Tập 3/45 HD Ngọn Cỏ Gió Đùa

Ngọn Cỏ Gió Đùa Ngọn Cỏ Gió Đùa (2013)

Tập 20/50 HD-Vietsub Vòng Xoay Hạnh Phúc

Vòng Xoay Hạnh Phúc My Daughter, Geum Sa Wol (2015)

Tập 32/50 HD-Vietsub Tổ Ấm Yêu Thương

Tổ Ấm Yêu Thương 파랑새의 집,Blue Bird’s House (2015)