Tập 10/54 HD-LT Bí Mật Của Người Vợ 2014

Bí Mật Của Người Vợ 2014 妻子的秘密,The Wife’s Secret (2014)

Tập 10/120 HQ-LT Vũ Khí Sắc Đẹp JTBC

Vũ Khí Sắc Đẹp JTBC Thorn Flower (2014)

Tập 34/45 HD-Vietsub Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt 花千骨,The Journey of Flower (2015)

Tập 14/28 HD-Vietsub Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong (旋风少女 (2015)

Tập 6/20 HD-Vietsub Pháp sư Vô Tâm

Pháp sư Vô Tâm The Monster Killer (2015)

Tập 30/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (2015)

Tập 20/30 HQ Nhà Chung

Nhà Chung (2015)

Tập 27/30 HD Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp

Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp (2015)

Tập 17/36 HD Kẻ Dấu Mặt

Kẻ Dấu Mặt (2015)

Tập 24/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2014)

Tập 31/50 HQ-LT Hận Thù In Dấu

Hận Thù In Dấu Rhodora X (2014)

Tập 20/30 HQ-LT Vận May Bất Ngờ

Vận May Bất Ngờ Market Love Story (2014)

Tập 78/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2010)

Tập 280/250 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 26/30 HD Khúc Tương Tư

Khúc Tương Tư (2015)

Tập 27/32 HD Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn

Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn (2015)

Tập 17/30 HQ-LT Công Thức Tình Yêu

Công Thức Tình Yêu Love Recipe (2010)

Tập 9/40 HQ-LT Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng Hero (2010)

Tập 12/36 HD-Vietsub Thực Tập Sinh

Thực Tập Sinh 加油吧实习生,Best Get Going (2015)

Tập 9/16 HD-Vietsub Ngày Đó Ta Yêu Nhau

Ngày Đó Ta Yêu Nhau The Time We Were Not In Love (2015)

Tập 10/54 HD-LT Bí Mật Của Người Vợ 2014

Bí Mật Của Người Vợ 2014 妻子的秘密,The Wife’s Secret (2014)

Tập 10/120 HQ-LT Vũ Khí Sắc Đẹp JTBC

Vũ Khí Sắc Đẹp JTBC Thorn Flower (2014)

Tập 34/45 HD-Vietsub Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt 花千骨,The Journey of Flower (2015)

Tập 14/28 HD-Vietsub Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong (旋风少女 (2015)

Tập 6/20 HD-Vietsub Pháp sư Vô Tâm

Pháp sư Vô Tâm The Monster Killer (2015)

Tập 30/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (2015)

Tập 20/30 HQ Nhà Chung

Nhà Chung (2015)

Tập 27/30 HD Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp

Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp (2015)

Tập 17/36 HD Kẻ Dấu Mặt

Kẻ Dấu Mặt (2015)

Tập 24/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2014)

Tập 31/50 HQ-LT Hận Thù In Dấu

Hận Thù In Dấu Rhodora X (2014)

Tập 20/30 HQ-LT Vận May Bất Ngờ

Vận May Bất Ngờ Market Love Story (2014)

Tập 78/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2010)

Tập 280/250 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 26/30 HD Khúc Tương Tư

Khúc Tương Tư (2015)

Tập 27/32 HD Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn

Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn (2015)

Tập 17/30 HQ-LT Công Thức Tình Yêu

Công Thức Tình Yêu Love Recipe (2010)

Tập 9/40 HQ-LT Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng Hero (2010)

Tập 12/36 HD-Vietsub Thực Tập Sinh

Thực Tập Sinh 加油吧实习生,Best Get Going (2015)

Tập 9/16 HD-Vietsub Ngày Đó Ta Yêu Nhau

Ngày Đó Ta Yêu Nhau The Time We Were Not In Love (2015)