Tập 73/120 HD-LT Ngôi Sao Khoai Tây

Ngôi Sao Khoai Tây Potato Star (2013)

Tập 17/24 HD-FFVN Canh Bạc Hoàng Gia

Canh Bạc Hoàng Gia Jackpot (2016)

Tập 23/45 HQ-LT Cái Bóng

Cái Bóng Rang Ngao (2013)

Tập 4/39 HD-FFVN Cực Phẩm Tân Nương  2015

Cực Phẩm Tân Nương 2015 My Amazing Bride (2015)

Tập 33/40 HQ-LT Hẹn Ước Tình Yêu

Hẹn Ước Tình Yêu The Promise (2015)

Tập 34/1100 HQ Hồ Sơ Lửa

Hồ Sơ Lửa (2016)

Tập 97/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 12/32 HD Sống Chung Với Mẹ Chồng

Sống Chung Với Mẹ Chồng (2017)

Tập 4/18 HD-FFVN Mây Hoạ Ánh Trăng

Mây Hoạ Ánh Trăng Love In The Moonlight (2016)

Tập 2/30 HD  Mật Danh Rocker

Mật Danh Rocker (2017)

Tập 32/42 HD-FFVN Đả Nữ Khuynh Thành

Đả Nữ Khuynh Thành Agent X,X女特工 (2014)

Tập 78/122 HD-LT Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu 아름다운 당신 ,Beautiful You (2016)

Tập 21/44 HD-Vietsub Người Thừa Kế  2017

Người Thừa Kế 2017 The Heirs (2017)

Tập 16/16 HD-Vietsub Chuyện Tình Lọ Lem

Chuyện Tình Lọ Lem Cinderella and Four Knights (2016)

Tập 14/52 Hd-Vietsub Trạch Thiên Ký

Trạch Thiên Ký Fighter of the Destiny (2017)

Tập 4/40 HD-Vietsub Thái Cực Tông Sư

Thái Cực Tông Sư Tai Chi Master: The Door of Tai Chi (2017)

Tập 32/32 HD Nhà Có Hai Cửa Chính

Nhà Có Hai Cửa Chính (2016)

Tập 11/46 FullHD Người Phán Xử

Người Phán Xử (2016)

Tập 19/45 HD-Vietsub  Ngoại Khoa Phong Vân

Ngoại Khoa Phong Vân Surgeons (2017)

Tập 2/16 HD-Vietsub Một Đấu Một

Một Đấu Một Man To Man (2017)

Tập 73/120 HD-LT Ngôi Sao Khoai Tây

Ngôi Sao Khoai Tây Potato Star (2013)

Tập 17/24 HD-FFVN Canh Bạc Hoàng Gia

Canh Bạc Hoàng Gia Jackpot (2016)

Tập 23/45 HQ-LT Cái Bóng

Cái Bóng Rang Ngao (2013)

Tập 4/39 HD-FFVN Cực Phẩm Tân Nương  2015

Cực Phẩm Tân Nương 2015 My Amazing Bride (2015)

Tập 33/40 HQ-LT Hẹn Ước Tình Yêu

Hẹn Ước Tình Yêu The Promise (2015)

Tập 34/1100 HQ Hồ Sơ Lửa

Hồ Sơ Lửa (2016)

Tập 97/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 12/32 HD Sống Chung Với Mẹ Chồng

Sống Chung Với Mẹ Chồng (2017)

Tập 4/18 HD-FFVN Mây Hoạ Ánh Trăng

Mây Hoạ Ánh Trăng Love In The Moonlight (2016)

Tập 2/30 HD  Mật Danh Rocker

Mật Danh Rocker (2017)

Tập 32/42 HD-FFVN Đả Nữ Khuynh Thành

Đả Nữ Khuynh Thành Agent X,X女特工 (2014)

Tập 78/122 HD-LT Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu 아름다운 당신 ,Beautiful You (2016)

Tập 21/44 HD-Vietsub Người Thừa Kế  2017

Người Thừa Kế 2017 The Heirs (2017)

Tập 16/16 HD-Vietsub Chuyện Tình Lọ Lem

Chuyện Tình Lọ Lem Cinderella and Four Knights (2016)

Tập 14/52 Hd-Vietsub Trạch Thiên Ký

Trạch Thiên Ký Fighter of the Destiny (2017)

Tập 4/40 HD-Vietsub Thái Cực Tông Sư

Thái Cực Tông Sư Tai Chi Master: The Door of Tai Chi (2017)

Tập 32/32 HD Nhà Có Hai Cửa Chính

Nhà Có Hai Cửa Chính (2016)

Tập 11/46 FullHD Người Phán Xử

Người Phán Xử (2016)

Tập 19/45 HD-Vietsub  Ngoại Khoa Phong Vân

Ngoại Khoa Phong Vân Surgeons (2017)

Tập 2/16 HD-Vietsub Một Đấu Một

Một Đấu Một Man To Man (2017)