Tập 5/20 HD-FFVN Cảnh Khuyển Ba Đả

Cảnh Khuyển Ba Đả K9 Cop (2016)

Tập 22/45 HQ-LT Vợ Mượn

Vợ Mượn The Borrowed Wife (2014)

Tập 16/28 HQ Thám Tử Miệt Vườn

Thám Tử Miệt Vườn (2015)

Tập 50/56 HD-LT Tân Bát Tiên Truyền Kỳ

Tân Bát Tiên Truyền Kỳ A Legend Of Chinese Immortal (2014)

Tập 3/30 HD Mơ Hoang

Mơ Hoang (2012)

Tập 28/72 HD-FFVN Đừng Gọi Tên Em

Đừng Gọi Tên Em The Second Life (2015)

Tập 60/120 HD-FFVN Điều Ước Cho Em

Điều Ước Cho Em Make Your Wish (2015)

Tập 12/40 HD-LT Cẩm Tú Duyên 2015

Cẩm Tú Duyên 2015 Cruel Romance, 锦绣缘华丽冒险 (2015)

Tập 4/8 HD Báu Vật

Báu Vật (2016)

Tập 22/28 HD-LT Gia Đình Thục Nữ

Gia Đình Thục Nữ The Home Of Lady (2015)

Tập 10/30 HD Giấc Mơ Phát Tài

Giấc Mơ Phát Tài (2016)

Tập 50/50 HD-Vietsub Câu Chuyện Mẹ Tôi

Câu Chuyện Mẹ Tôi All About My Mom (2015)

Tập 10/81 HD-LT  Mị Nguyệt Truyện 2015

Mị Nguyệt Truyện 2015 羋月傳,The Legend of Miyue (2015)

Tập 8/50 HD-Vietsub Tân Tiêu Thập Nhất Lang

Tân Tiêu Thập Nhất Lang The Shaw Eleven Lang (2016)

Tập 8/16 HD-Vietsub Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu One More Happy Ending (2016)

Tập 4/40 HD-Vietsub Thanh Khâu Hồ Truyền Thuyết

Thanh Khâu Hồ Truyền Thuyết Green hill Fox Legend (2016)

Tập 35/71 HD-TM Thiên Thiên Hữu Hỉ P2

Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 A Happy Life 2 (2016)

Tập 6/16 HD-Vietsub Dấu Vết

Dấu Vết Signal (2016)

Tập 16/24 HD-Vietsub  Hồi Ức

Hồi Ức 리멤버 – 아들의 전쟁,Remember (2015)

Tập 4/16 HD-Vietsub Anh Hùng Nhà Bên

Anh Hùng Nhà Bên 동네의 영웅,Neighborhood Hero (2016)

Tập 5/20 HD-FFVN Cảnh Khuyển Ba Đả

Cảnh Khuyển Ba Đả K9 Cop (2016)

Tập 22/45 HQ-LT Vợ Mượn

Vợ Mượn The Borrowed Wife (2014)

Tập 16/28 HQ Thám Tử Miệt Vườn

Thám Tử Miệt Vườn (2015)

Tập 50/56 HD-LT Tân Bát Tiên Truyền Kỳ

Tân Bát Tiên Truyền Kỳ A Legend Of Chinese Immortal (2014)

Tập 3/30 HD Mơ Hoang

Mơ Hoang (2012)

Tập 28/72 HD-FFVN Đừng Gọi Tên Em

Đừng Gọi Tên Em The Second Life (2015)

Tập 60/120 HD-FFVN Điều Ước Cho Em

Điều Ước Cho Em Make Your Wish (2015)

Tập 12/40 HD-LT Cẩm Tú Duyên 2015

Cẩm Tú Duyên 2015 Cruel Romance, 锦绣缘华丽冒险 (2015)

Tập 4/8 HD Báu Vật

Báu Vật (2016)

Tập 22/28 HD-LT Gia Đình Thục Nữ

Gia Đình Thục Nữ The Home Of Lady (2015)

Tập 10/30 HD Giấc Mơ Phát Tài

Giấc Mơ Phát Tài (2016)

Tập 50/50 HD-Vietsub Câu Chuyện Mẹ Tôi

Câu Chuyện Mẹ Tôi All About My Mom (2015)

Tập 10/81 HD-LT  Mị Nguyệt Truyện 2015

Mị Nguyệt Truyện 2015 羋月傳,The Legend of Miyue (2015)

Tập 8/50 HD-Vietsub Tân Tiêu Thập Nhất Lang

Tân Tiêu Thập Nhất Lang The Shaw Eleven Lang (2016)

Tập 8/16 HD-Vietsub Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu One More Happy Ending (2016)

Tập 4/40 HD-Vietsub Thanh Khâu Hồ Truyền Thuyết

Thanh Khâu Hồ Truyền Thuyết Green hill Fox Legend (2016)

Tập 35/71 HD-TM Thiên Thiên Hữu Hỉ P2

Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 A Happy Life 2 (2016)

Tập 6/16 HD-Vietsub Dấu Vết

Dấu Vết Signal (2016)

Tập 16/24 HD-Vietsub  Hồi Ức

Hồi Ức 리멤버 – 아들의 전쟁,Remember (2015)

Tập 4/16 HD-Vietsub Anh Hùng Nhà Bên

Anh Hùng Nhà Bên 동네의 영웅,Neighborhood Hero (2016)