Tập 10/10 HD-USLT Đội Phi Hổ II

Đội Phi Hổ II 飛虎II,Tiger Cubs 2 (2014)

Tập 21/30 HD-USLT Thương Trường Khốc Liệt

Thương Trường Khốc Liệt Overachievers,名門暗戰 TVB (2014)

Tập 23/30 HD-USLT Chân Trời Mơ Ước  II

Chân Trời Mơ Ước II Come On, Cousin , Anh Họ Cố Lên (2014)

Tập 5/32 HD Đò Dọc

Đò Dọc (2014)

Tập 81/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 30/30 HD Vết Sẹo

Vết Sẹo Vet Seo (2014)

Tập 22/32 HD Sức Nặng Tình Thâm

Sức Nặng Tình Thâm (2014)

Tập 2/34 HQ Bản Năng Thép

Bản Năng Thép (2014)

Tập 1/32 HQ Ra Riêng Anh Cưới Em

Ra Riêng Anh Cưới Em (2014)

Tập 39/48 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 31/37 HD Khung Trời Mơ Ước

Khung Trời Mơ Ước (2014)

Tập 33/35 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 25/25 HQ-TVRIP Hàng Xóm

Hàng Xóm (2014)

Tập 28/30 HQ-LT Gió Xuân Muôn Nơi

Gió Xuân Muôn Nơi Gio Xuan Muon Noi (2010)

Tập 32/40 HQ-TVRIP Đổi Mặt

Đổi Mặt Mundo Mo'y Akin (2013)

Tập 19/35 HQ 7 Lá Bài

7 Lá Bài (2014)

Tập 84/124 HD-LT Ngôi Vườn Của Mẹ

Ngôi Vườn Của Mẹ Mother's Garden MBC (2014)

Tập 20/20 HD-FFVN Ngôi Nhà Hạnh Phúc - Thái Lan Ver

Ngôi Nhà Hạnh Phúc - Thái Lan Ver full house (2014)

Tập 123/123 HD-USLT Muôn Nẻo Tình Yêu

Muôn Nẻo Tình Yêu Only Love SBS (2014)

Tập 38/38 HD-TM Tiêu Môn Quan Kiếm

Tiêu Môn Quan Kiếm The Great Protector (2014)

Tập 10/10 HD-USLT Đội Phi Hổ II

Đội Phi Hổ II 飛虎II,Tiger Cubs 2 (2014)

Tập 21/30 HD-USLT Thương Trường Khốc Liệt

Thương Trường Khốc Liệt Overachievers,名門暗戰 TVB (2014)

Tập 23/30 HD-USLT Chân Trời Mơ Ước  II

Chân Trời Mơ Ước II Come On, Cousin , Anh Họ Cố Lên (2014)

Tập 5/32 HD Đò Dọc

Đò Dọc (2014)

Tập 81/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 30/30 HD Vết Sẹo

Vết Sẹo Vet Seo (2014)

Tập 22/32 HD Sức Nặng Tình Thâm

Sức Nặng Tình Thâm (2014)

Tập 2/34 HQ Bản Năng Thép

Bản Năng Thép (2014)

Tập 1/32 HQ Ra Riêng Anh Cưới Em

Ra Riêng Anh Cưới Em (2014)

Tập 39/48 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 31/37 HD Khung Trời Mơ Ước

Khung Trời Mơ Ước (2014)

Tập 33/35 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 25/25 HQ-TVRIP Hàng Xóm

Hàng Xóm (2014)

Tập 28/30 HQ-LT Gió Xuân Muôn Nơi

Gió Xuân Muôn Nơi Gio Xuan Muon Noi (2010)

Tập 32/40 HQ-TVRIP Đổi Mặt

Đổi Mặt Mundo Mo'y Akin (2013)

Tập 19/35 HQ 7 Lá Bài

7 Lá Bài (2014)

Tập 84/124 HD-LT Ngôi Vườn Của Mẹ

Ngôi Vườn Của Mẹ Mother's Garden MBC (2014)

Tập 20/20 HD-FFVN Ngôi Nhà Hạnh Phúc - Thái Lan Ver

Ngôi Nhà Hạnh Phúc - Thái Lan Ver full house (2014)

Tập 123/123 HD-USLT Muôn Nẻo Tình Yêu

Muôn Nẻo Tình Yêu Only Love SBS (2014)

Tập 38/38 HD-TM Tiêu Môn Quan Kiếm

Tiêu Môn Quan Kiếm The Great Protector (2014)