Tập 14/18 HD-FFVN Mây Hoạ Ánh Trăng

Mây Hoạ Ánh Trăng Love In The Moonlight (2016)

Tập 6/50 HD-LT Thần Y Truyền Kỳ

Thần Y Truyền Kỳ The Divine Doctor (2015)

Tập 25/41 HD-LT Tào Tháo

Tào Tháo Yingxiong Cao Cao,英雄曹操 (2014)

Tập 119/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 10/45 HD-FFVN  Nàng Dâu Hoàng Gia

Nàng Dâu Hoàng Gia Royal Daughter In Law (2016)

Tập 21/30 HD  Mật Danh Rocker

Mật Danh Rocker (2017)

Tập 18/63 HD-LT Hoan Hỷ Huyện Lệnh

Hoan Hỷ Huyện Lệnh Happy Magistrate (2016)

Tập 7/20 HD-TM Hoàng Cung 2017

Hoàng Cung 2017 Princess House (2017)

Tập 55/60 HQ-LT Hẹn Ước Tình Yêu

Hẹn Ước Tình Yêu The Promise (2015)

Tập 45/45 HQ-LT Cái Bóng

Cái Bóng Rang Ngao (2013)

Tập 20/28 HD-FFVN Binh Đoàn Phái Yếu

Binh Đoàn Phái Yếu My Unfair Lady,懂撒嬌的女人 (2017)

Tập 12/20 HD-TM-Vietsub Hoạ Tâm Sư

Hoạ Tâm Sư Painted Heart (2017)

Tập 30/40 HD-TM+Vietsub Thái Cực Tông Sư

Thái Cực Tông Sư Tai Chi Master: The Door of Tai Chi (2017)

Tập 3/50 HD-Vietsub Siêu Trộm

Siêu Trộm Bad Thief , Good Thief (2017)

Tập 70/80 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)

Tập 14/16 HD-Vietsub+TM Nữ Hoàng Bí Ẩn

Nữ Hoàng Bí Ẩn Queen Of Mystery (2017)

Tập 56/1100 HQ Hồ Sơ Lửa

Hồ Sơ Lửa (2016)

Tập 10/16 HD-Vietsub+TM Một Đấu Một

Một Đấu Một Man To Man (2017)

Tập 16/52 HD-Vietsub Hoan Lạc Tụng P2

Hoan Lạc Tụng P2 Ode To Joy 2 (2017)

Tập 15/16 HD-Vietsub Đường Hầm

Đường Hầm Tunnel (2017)

Tập 14/18 HD-FFVN Mây Hoạ Ánh Trăng

Mây Hoạ Ánh Trăng Love In The Moonlight (2016)

Tập 6/50 HD-LT Thần Y Truyền Kỳ

Thần Y Truyền Kỳ The Divine Doctor (2015)

Tập 25/41 HD-LT Tào Tháo

Tào Tháo Yingxiong Cao Cao,英雄曹操 (2014)

Tập 119/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 10/45 HD-FFVN  Nàng Dâu Hoàng Gia

Nàng Dâu Hoàng Gia Royal Daughter In Law (2016)

Tập 21/30 HD  Mật Danh Rocker

Mật Danh Rocker (2017)

Tập 18/63 HD-LT Hoan Hỷ Huyện Lệnh

Hoan Hỷ Huyện Lệnh Happy Magistrate (2016)

Tập 7/20 HD-TM Hoàng Cung 2017

Hoàng Cung 2017 Princess House (2017)

Tập 55/60 HQ-LT Hẹn Ước Tình Yêu

Hẹn Ước Tình Yêu The Promise (2015)

Tập 45/45 HQ-LT Cái Bóng

Cái Bóng Rang Ngao (2013)

Tập 20/28 HD-FFVN Binh Đoàn Phái Yếu

Binh Đoàn Phái Yếu My Unfair Lady,懂撒嬌的女人 (2017)

Tập 12/20 HD-TM-Vietsub Hoạ Tâm Sư

Hoạ Tâm Sư Painted Heart (2017)

Tập 30/40 HD-TM+Vietsub Thái Cực Tông Sư

Thái Cực Tông Sư Tai Chi Master: The Door of Tai Chi (2017)

Tập 3/50 HD-Vietsub Siêu Trộm

Siêu Trộm Bad Thief , Good Thief (2017)

Tập 70/80 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)

Tập 14/16 HD-Vietsub+TM Nữ Hoàng Bí Ẩn

Nữ Hoàng Bí Ẩn Queen Of Mystery (2017)

Tập 56/1100 HQ Hồ Sơ Lửa

Hồ Sơ Lửa (2016)

Tập 10/16 HD-Vietsub+TM Một Đấu Một

Một Đấu Một Man To Man (2017)

Tập 16/52 HD-Vietsub Hoan Lạc Tụng P2

Hoan Lạc Tụng P2 Ode To Joy 2 (2017)

Tập 15/16 HD-Vietsub Đường Hầm

Đường Hầm Tunnel (2017)