Tập 29/30 HQ-LT Thủ Đoạn Tình Trường

Thủ Đoạn Tình Trường Dok Som See Thong (2013)

Tập 67/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 3/46 FullHD Người Phán Xử

Người Phán Xử (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Anh Hùng Thuỷ Hử

Anh Hùng Thuỷ Hử Story Of The Water Margin

Tập 17/25 HD-FFVN Cạm Bẫy Thương Trường

Cạm Bẫy Thương Trường 與諜同謀 ,Provocateur (2016)

Tập 15/20 HD-FFVN Trò Chơi Hôn Nhân 2017

Trò Chơi Hôn Nhân 2017 I Concealed Marriage (2016)

Tập 117/136 HD-LT Mẹ Chồng Là Cháu Dâu

Mẹ Chồng Là Cháu Dâu My Mother Is a Daughter-In-Law (2015)

Tập 48/52 HD-TM-Vietsub Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Legend of the Condor Heroes (2016)

Tập 8/32 HD Nhà Có Hai Cửa Chính

Nhà Có Hai Cửa Chính (2016)

Tập 4/1100 HQ Hồ Sơ Lửa

Hồ Sơ Lửa (2016)

Tập 42/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 19/20 HD-FFVN Đội Đặc Nhiệm P4

Đội Đặc Nhiệm P4 C.L.I.F P4 (2016)

Tập 1/40 HQ-USLT Hẹn Ước Tình Yêu

Hẹn Ước Tình Yêu The Promise (2015)

Tập 2/16 HD-Vietsub Lời Thì Thầm

Lời Thì Thầm Whisper (2016)

Tập 5/16 HD-Vietsub Văn Phòng Lộng Lẫy

Văn Phòng Lộng Lẫy Radiant Office (2016)

Tập 19/20 HD-Vietsub Trưởng Phòng Kim

Trưởng Phòng Kim Chief Kim (2016)

Tập 42/120 HD-Vietsub Tình Yêu Chắp Vá

Tình Yêu Chắp Vá Love Is Drop By Drop (2016)

Tập 10/20 HD-Vietsub Quý Cô Hoàn Hảo

Quý Cô Hoàn Hảo ​Perfect Wife (2016)

Tập 33/120 HD-Vietsub Như Phút Ban Đầu

Như Phút Ban Đầu Still Loving You (2016)

Tập 19/30 HD-Vietsub Nhật Ký Saimdang

Nhật Ký Saimdang Saimdang, Light's Diary (2016)

Tập 29/30 HQ-LT Thủ Đoạn Tình Trường

Thủ Đoạn Tình Trường Dok Som See Thong (2013)

Tập 67/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 3/46 FullHD Người Phán Xử

Người Phán Xử (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Anh Hùng Thuỷ Hử

Anh Hùng Thuỷ Hử Story Of The Water Margin

Tập 17/25 HD-FFVN Cạm Bẫy Thương Trường

Cạm Bẫy Thương Trường 與諜同謀 ,Provocateur (2016)

Tập 15/20 HD-FFVN Trò Chơi Hôn Nhân 2017

Trò Chơi Hôn Nhân 2017 I Concealed Marriage (2016)

Tập 117/136 HD-LT Mẹ Chồng Là Cháu Dâu

Mẹ Chồng Là Cháu Dâu My Mother Is a Daughter-In-Law (2015)

Tập 48/52 HD-TM-Vietsub Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Legend of the Condor Heroes (2016)

Tập 8/32 HD Nhà Có Hai Cửa Chính

Nhà Có Hai Cửa Chính (2016)

Tập 4/1100 HQ Hồ Sơ Lửa

Hồ Sơ Lửa (2016)

Tập 42/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 19/20 HD-FFVN Đội Đặc Nhiệm P4

Đội Đặc Nhiệm P4 C.L.I.F P4 (2016)

Tập 1/40 HQ-USLT Hẹn Ước Tình Yêu

Hẹn Ước Tình Yêu The Promise (2015)

Tập 2/16 HD-Vietsub Lời Thì Thầm

Lời Thì Thầm Whisper (2016)

Tập 5/16 HD-Vietsub Văn Phòng Lộng Lẫy

Văn Phòng Lộng Lẫy Radiant Office (2016)

Tập 19/20 HD-Vietsub Trưởng Phòng Kim

Trưởng Phòng Kim Chief Kim (2016)

Tập 42/120 HD-Vietsub Tình Yêu Chắp Vá

Tình Yêu Chắp Vá Love Is Drop By Drop (2016)

Tập 10/20 HD-Vietsub Quý Cô Hoàn Hảo

Quý Cô Hoàn Hảo ​Perfect Wife (2016)

Tập 33/120 HD-Vietsub Như Phút Ban Đầu

Như Phút Ban Đầu Still Loving You (2016)

Tập 19/30 HD-Vietsub Nhật Ký Saimdang

Nhật Ký Saimdang Saimdang, Light's Diary (2016)