Tập 38/46 HQ-LT Trò Chơi Tình Ái

Trò Chơi Tình Ái The Legal Wife (2014)

Tập 52/122 HD-FFVN Thử Thách Tình Đời

Thử Thách Tình Đời 빛나는 로맨스,Shining Romance (2014)

Tập 8/32 HQ Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu

Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu (2015)

Tập 112/140 HD-LT Cơn Lốc Hận Thù

Cơn Lốc Hận Thù 폭풍의 여자 ,Lady Of The Storm (2015)

Tập 19/30 HD Bản Sao Nguy Hiểm

Bản Sao Nguy Hiểm (2015)

Tập 4/32 HD-USLT Trương Bảo Từ  2015

Trương Bảo Từ 2015 張保仔 ,Captain of Destiny (2015)

Tập 17/34 HD-FFVN Mối Thù Gia Tộc

Mối Thù Gia Tộc The Cage Of Love,抓住彩虹的男人 (2015)

Tập 127/135 HD-FFVN Hur Jun Chính Truyện

Hur Jun Chính Truyện 구암 허준,Guam Heojoon (2013)

Tập 56/50 HD Như Khúc Tình Ca 2015

Như Khúc Tình Ca 2015 (2015)

Tập 519/600 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 8/28 HQ-LT Lửa Tình Bất Diệt

Lửa Tình Bất Diệt ละครอนิลทิตา (2015)

Tập 7/30 HD Tình Như Vô Hình

Tình Như Vô Hình (2015)

Tập 1/45 HD Ngọn Cỏ Gió Đùa

Ngọn Cỏ Gió Đùa Ngọn Cỏ Gió Đùa (2013)

Tập 32/32 HQ Nắng Sớm Mưa Chiều

Nắng Sớm Mưa Chiều (2015)

Tập 2/24 HD Khúc Hát Mặt Trời

Khúc Hát Mặt Trời (2015)

Tập 20/45 HD Kẻ Thù Dấu Mặt

Kẻ Thù Dấu Mặt (2015)

Tập 4/8 HD-Vietsub Khoảnh Khắc Đầu Tiên

Khoảnh Khắc Đầu Tiên Because It's The First Time (2015)

Tập 16/20 HD-USLT Dưới Lớp Màn Che

Dưới Lớp Màn Che 無雙譜,Under the Veil (2015)

Tập 14/48 Hd-LT Tân Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ

Tân Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 少年四大名捕,The Four (2015)

Tập 30/30 HD-USLT Loại Hình Pháp Thứ Ba

Loại Hình Pháp Thứ Ba Conscience

Tập 38/46 HQ-LT Trò Chơi Tình Ái

Trò Chơi Tình Ái The Legal Wife (2014)

Tập 52/122 HD-FFVN Thử Thách Tình Đời

Thử Thách Tình Đời 빛나는 로맨스,Shining Romance (2014)

Tập 8/32 HQ Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu

Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu (2015)

Tập 112/140 HD-LT Cơn Lốc Hận Thù

Cơn Lốc Hận Thù 폭풍의 여자 ,Lady Of The Storm (2015)

Tập 19/30 HD Bản Sao Nguy Hiểm

Bản Sao Nguy Hiểm (2015)

Tập 4/32 HD-USLT Trương Bảo Từ  2015

Trương Bảo Từ 2015 張保仔 ,Captain of Destiny (2015)

Tập 17/34 HD-FFVN Mối Thù Gia Tộc

Mối Thù Gia Tộc The Cage Of Love,抓住彩虹的男人 (2015)

Tập 127/135 HD-FFVN Hur Jun Chính Truyện

Hur Jun Chính Truyện 구암 허준,Guam Heojoon (2013)

Tập 56/50 HD Như Khúc Tình Ca 2015

Như Khúc Tình Ca 2015 (2015)

Tập 519/600 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 8/28 HQ-LT Lửa Tình Bất Diệt

Lửa Tình Bất Diệt ละครอนิลทิตา (2015)

Tập 7/30 HD Tình Như Vô Hình

Tình Như Vô Hình (2015)

Tập 1/45 HD Ngọn Cỏ Gió Đùa

Ngọn Cỏ Gió Đùa Ngọn Cỏ Gió Đùa (2013)

Tập 32/32 HQ Nắng Sớm Mưa Chiều

Nắng Sớm Mưa Chiều (2015)

Tập 2/24 HD Khúc Hát Mặt Trời

Khúc Hát Mặt Trời (2015)

Tập 20/45 HD Kẻ Thù Dấu Mặt

Kẻ Thù Dấu Mặt (2015)

Tập 4/8 HD-Vietsub Khoảnh Khắc Đầu Tiên

Khoảnh Khắc Đầu Tiên Because It's The First Time (2015)

Tập 16/20 HD-USLT Dưới Lớp Màn Che

Dưới Lớp Màn Che 無雙譜,Under the Veil (2015)

Tập 14/48 Hd-LT Tân Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ

Tân Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 少年四大名捕,The Four (2015)

Tập 30/30 HD-USLT Loại Hình Pháp Thứ Ba

Loại Hình Pháp Thứ Ba Conscience