Tập 31/48 HD-FFVN Hạnh Phúc Trở Về

Hạnh Phúc Trở Về 幸福归来,Return of Happiness (2015)

Tập 4/30 HD Đồng Tiền Quỷ Ám

Đồng Tiền Quỷ Ám (2016)

Tập 19/60 HD-LT Đoạt Tình

Đoạt Tình สื่อริษยา ,Seu Rissaya (2015)

Tập 39/49 HD Đất Mặn

Đất Mặn (2015)

Tập 96/132 HD-FFVN Cuộc Chiến Kim Chi

Cuộc Chiến Kim Chi 모두 다 김치 ,Everybody, Kimchi! (2015)

Tập 20/32 HD Chuyện Của Ren

Chuyện Của Ren (2016)

Tập 30/80 HQ-LT Bố Đại Hòa Thượng Tân Truyện

Bố Đại Hòa Thượng Tân Truyện 布袋和尚新传,The Legend of Bubai Monk (2013)

Tập 32/40 HD-LT Bí Mật Bị Thời Gian Vui Lấp

Bí Mật Bị Thời Gian Vui Lấp Best Time,Thời Tươi Đẹp Nhất (2013)

Tập 4/20 HD-Vietsub Gong Shim Đáng yêu

Gong Shim Đáng yêu Beautiful Gong Shim (2016)

Tập 43/70 HD-LT Bạn Trai Của Mẹ Tôi

Bạn Trai Của Mẹ Tôi Tie The Knot,媽咪的男朋友 (2014)

Tập 3/16 HD-Vietsub Lại Là Em

Lại Là Em Another Miss Oh (2016)

Tập 400/444 HD-USLT Tình Người Hiện Đại P2

Tình Người Hiện Đại P2 Virtues of harmony 2, giai đại hoan hỷ 2

Tập 51/103 Hd-LT Tiên Nữ Giáng Trần

Tiên Nữ Giáng Trần 선녀가 필요해,I Need a Fairy (2012)

Tập 27/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 85/80 HQ-LT Ngọn Lửa Trái Tim

Ngọn Lửa Trái Tim Hearts on Fire (2013)

Tập 40/30 HD Giấc Mơ Phát Tài

Giấc Mơ Phát Tài (2016)

Tập 33/33 FullHD-FFVN Cương Thi

Cương Thi 殭,Blue Veins (2016)

Tập 11/25 HD-FFVN Ông Trùm Giải Nghệ

Ông Trùm Giải Nghệ My Dangerous Mafia Retirement Plan (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Ngọc Diện Phi Hồ

Ngọc Diện Phi Hồ The Jade Fox

Tập 3/30 HQ Trả Giá 2016

Trả Giá 2016 (2016)

Tập 31/48 HD-FFVN Hạnh Phúc Trở Về

Hạnh Phúc Trở Về 幸福归来,Return of Happiness (2015)

Tập 4/30 HD Đồng Tiền Quỷ Ám

Đồng Tiền Quỷ Ám (2016)

Tập 19/60 HD-LT Đoạt Tình

Đoạt Tình สื่อริษยา ,Seu Rissaya (2015)

Tập 39/49 HD Đất Mặn

Đất Mặn (2015)

Tập 96/132 HD-FFVN Cuộc Chiến Kim Chi

Cuộc Chiến Kim Chi 모두 다 김치 ,Everybody, Kimchi! (2015)

Tập 20/32 HD Chuyện Của Ren

Chuyện Của Ren (2016)

Tập 30/80 HQ-LT Bố Đại Hòa Thượng Tân Truyện

Bố Đại Hòa Thượng Tân Truyện 布袋和尚新传,The Legend of Bubai Monk (2013)

Tập 32/40 HD-LT Bí Mật Bị Thời Gian Vui Lấp

Bí Mật Bị Thời Gian Vui Lấp Best Time,Thời Tươi Đẹp Nhất (2013)

Tập 4/20 HD-Vietsub Gong Shim Đáng yêu

Gong Shim Đáng yêu Beautiful Gong Shim (2016)

Tập 43/70 HD-LT Bạn Trai Của Mẹ Tôi

Bạn Trai Của Mẹ Tôi Tie The Knot,媽咪的男朋友 (2014)

Tập 3/16 HD-Vietsub Lại Là Em

Lại Là Em Another Miss Oh (2016)

Tập 400/444 HD-USLT Tình Người Hiện Đại P2

Tình Người Hiện Đại P2 Virtues of harmony 2, giai đại hoan hỷ 2

Tập 51/103 Hd-LT Tiên Nữ Giáng Trần

Tiên Nữ Giáng Trần 선녀가 필요해,I Need a Fairy (2012)

Tập 27/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 85/80 HQ-LT Ngọn Lửa Trái Tim

Ngọn Lửa Trái Tim Hearts on Fire (2013)

Tập 40/30 HD Giấc Mơ Phát Tài

Giấc Mơ Phát Tài (2016)

Tập 33/33 FullHD-FFVN Cương Thi

Cương Thi 殭,Blue Veins (2016)

Tập 11/25 HD-FFVN Ông Trùm Giải Nghệ

Ông Trùm Giải Nghệ My Dangerous Mafia Retirement Plan (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Ngọc Diện Phi Hồ

Ngọc Diện Phi Hồ The Jade Fox

Tập 3/30 HQ Trả Giá 2016

Trả Giá 2016 (2016)